Lezing over de algemene gezondheidszorg en verloskunde in Congo

Dr. Guy Verhulst neemt ons mee naar Bukavu en geeft een beeld van de algemene gezondheidszorg en verloskunde in Oost-Congo. Hij stelt de initiatieven en plannen voor van het Renaissance-project, waarmee zijn team de huidige situatie in Bukavu tracht te verbeteren. Een boeiende en confronterende presentatie!

 

Renaissance is een privé-initiatief dat de verloskunde in Bukavu (Oost-Congo) wil verbeteren. De omstandigheden waarin vrouwen moeten bevallen zijn erbarmelijk, jammer genoeg sterven er nog heel wat moeders en baby’s... Renaissance is een project onder de koepel van de Koning Boudewijnstichting en ging in 2013 officieel van start. Eerste stap is het installeren van zonnepanelen zodat er dag en nacht elektriciteit is in de verloskamers. Dan worden de essentiële apparaten voor de verloskunde geschonken (echografie, foetale monitor, reanimatietafel voor de neonaat, materiaal voor keizersnede, …). Nadien volgt de opleiding, dit is een belangrijke schakel. Driemaal per jaar is er een missie van twee weken met een team van gynaecologen en vroedvrouwen. Zij geven les (zowel theorie als praktijk). Wij proberen ook de prenatale zorgen te verbeteren, een essentieel element als men de maternale en perinatale mortaliteit wil doen dalen. Verder is er aandacht voor ziekenhuishygiëne en wondzorg. In de voordracht belichten wij eerst de algemene gezondheidszorg in Congo, daarna meer in detail de verloskunde. Wat zijn de actuele problemen en hoe kunnen we dit oplossen? Wat heeft Renaissance al bereikt en wat zijn de plannen?

 

Voor wie?

Alle geïnteresseerden. 


Waar en wanneer? 

Donderdag 5 april 2018
ASZ, personeelsrefter (-1)
campus Aalst (Merestraat 80, 9300 Aalst)


Ontvangst vanaf 18u30
Lezing start om 19u00

 

Praktisch? 

Gelieve vooraf in te schrijven via e-mail: .... Deze lezing is gratis. 

 

Renaissance 2

 

Naar overzicht
Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail