Coronabeleid binnen het A.S.Z.

terug naar boven Aantal patiënten met COVID-19 bij het A.S.Z. gehospitaliseerd

Er zijn op 27 maart 2020 54 positieve Covid-19-patiënten gehospitaliseerd bij het A.S.Z., op de campussen Aalst en Geraardsbergen samen. Ondertussen zijn er in totaal 2 overlijdens. Daarnaast zijn er momenteel nog 13 andere patiënten opgenomen die wachten op hun testresultaten.

 

De cohortafdelingen op de campussen Aalst en Geraardsbergen zijn bedoeld voor alle patiënten die aan de gevalsdefinitie voor corona voldoen, die een ziekenhuisopname vereisen en die wachten op hun testresultaten. Zij kunnen omwille van hun gezondheidstoestand niet thuis in isolatie verblijven. Eens hun resultaten positief zijn, stromen zij door naar de zogenaamde Covid-19 verblijfsafdelingen binnen het ziekenhuis. Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen worden alle patiënten op deze cohortafdeling en Covid-19 verblijfsafdelingen verpleegd in een strikte druppel-contactisolatie en is op die verpleegeenheden geen vrije doorloop mogelijk naar andere afdelingen, noch van zorgverleners, noch van patiënten. Al het personeel dat met (mogelijk) besmette patiënten in contact komt, neemt de nodige beschermende maatregelen. Het ziekenhuis volgt daarvoor de richtlijnen van de overheid.

 

Op de Spoedgevallendienst worden patiënten die zich voor een coronatest aanmelden sinds begin maart volledig afgezonderd van andere patiënten. Alle patiënten krijgen bij aankomst een mondmasker en worden begeleid naar een afzonderlijke wachtruimte en onderzoekslokaal. De testen worden uitgevoerd op basis van de gevalsdefinitie die door de overheid is bepaald.

 

terug naar boven Maatregelen voor opgenomen patiënten

Een van de belangrijkste richtlijnen is dat de stromen van patiënten die (vermoedelijk) besmet zijn gescheiden worden van de stroom met niet-besmette patiënten. Daartoe nemen we o.a. volgende maatregelen:

  • Er is een strikte bezoekbeperking. 
  • Er zijn geen gezamenlijke activiteiten zoals ergo- en kinesitherapie op de diensten. Alle noodzakelijke behandelingen gebeuren op de kamer.

 

Sinds 11 maart 2020 om 20u30 is het intern noodplan van kracht in beide ziekenhuizen, die alle te nemen maatregelen onderling afstemmen.

 

terug naar boven Maatregelen om de capaciteit van de Spoeddiensten te vrijwaren

Via onderstaande maatregelen willen we de Spoeddienst zo goed mogelijk vrij houden voor nieuwe gevallen. Volgende afspraken gaan in op donderdag 12 maart 2020 om 9 uur.

Aparte toegang op de spoedgevallendienst van de campussen Aalst en Geraardsbergen voor verdachte covid-19 patiënten. Reeds aan de ingang tot de Spoeddienst worden twee afgezonderde trajecten voorzien: (a) de van Covid-19 verdachte patiënten, inclusief alle patiënten met symptomen van acute respiratoire infectie, en (b) alle andere patiënten die zich op Spoed aanmelden.

 

Er zijn ook maatregelen getroffen om de doorstroming van patiënten op de Spoeddiensten te versnellen, zodat deze diensten de nodige capaciteit beschikbaar kunnen houden.

 

terug naar boven Opleidingen en evenementen afgelast

Om onze zorgmedewerkers te beschermen zodat zij maximaal kunnen ingezet worden wanneer de situatie m.b.t. covid-19 dit vereist, heeft de directie van het A.S.Z. Ziekenhuis beslist om alle samenkomsten (opleidingen, symposia, voordrachten, evenementen,…) met meer dan 15 personen af te gelasten, tenzij de samenkomst is vereist om de normale werking van het ziekenhuis te garanderen. Een overzicht van de belangrijkste evenementen van het A.S.Z. Ziekenhuis die werden afgelast kan u hier vinden.

Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail