Coronavirus: info en richtlijnen voor de patiënt

terug naar boven Consultaties, opnames en behandelingen/ingrepen in het A.S.Z.

De crisiscel heeft beslist dat alle niet-urgente en niet medisch noodzakelijke consultaties, onderzoeken en behandelingen/ingrepen uitgesteld worden om mensen niet nodeloos in gevaar van besmetting te brengen binnen het ziekenhuis. 

 

We vragen u om NIET naar het ziekenhuis te komen, tenzij u door ons wordt opgebeld. Enkel dringende onderzoeken en behandelingen vinden plaats. De betreffende patiënten die wel moeten komen worden persoonlijk gecontacteerd door het ziekenhuis.

 

 • Had u een afspraak bij de dienst medische beeldvorming en meent u dat deze dringend is? Gelieve contact op te nemen met uw behandelende arts. De behandelende arts oordeelt of uw afspraak dringend en noodzakelijk is. 

 

 • Wat moet u doen als u een nieuw medisch probleem hebt (waarvoor u nog geen afspraak had)?
  Als u al in behandeling bent bij A.S.Z. ziekenhuis, neem dan contact op met uw behandelende arts in ons ziekenhuis. Als u nog geen relatie hebt met A.S.Z. of een A.S.Z.-arts, neem dan telefonisch contact op met uw huisarts. De Huisartsenwachtpost Aalst heeft medische units geplaatst om burgers met symptomen van het coronavirus te triëren. 

 • U wil op COVID-19 gescreend worden? 
  Gelieve niet naar de spoedgevallendienst te komen. Om onze Spoeddienst in de mogelijkheid te stellen om écht prioritaire hulp te verlenen, moet chaos worden vermeden. U kunt dus enkel naar Spoed komen via de hulpdiensten, op verwijzing van uw huisarts of na triage aan de Huisartsenwachtpost op de Leopoldlaan in Aalst, Huisartsenwachtpost bij A.S.Z. Wetteren of het triagepunt van de Huisartsenkring Ninove-Geraardsbergen bij A.S.Z. Geraardsbergen. De overheid geeft als richtlijn om géén screenings meer uit te voeren voor niet-zorgverleners bij wie de klinische toestand géén hospitalisatie vereist EN waarbij de clinicus geen vermoeden van COVID-19 heeft. Dit wil zeggen: wanneer u géén of milde symptomen hebt, zal er géén screening worden uitgevoerd - ook niet wanneer uw werkgever dit zou vragen.

 

Opgelet! Er is een strikte bezoekbeperking binnen het A.S.Z. Het bezoek aan gehospitaliseerde patiënten is enkel op welbepaalde afdelingen toegelaten en dient beperkt te blijven tot maximum één persoon per dag.

 

Met deze maatregelen hopen wij dat de medisch noodzakelijke consultaties, onderzoeken en ingrepen de volgende weken kunnen blijven plaatsvinden. 

 

Bij vragen wordt gevraagd bij voorkeur per e-mail en anders telefonisch contact op te nemen met het desbetreffende secretariaat. 

 

Hierbij een overzicht met alle e-mailadressen en telefoonnummers van de secretariaten (van de drie campussen):

PDF icoonContactgegeven secretariaten consultaties A.S.Z.

 

 

terug naar boven Consultatie pediatrie ten tijde van het coronavirus

In kader van de uitbraak van COVID-19 (het coronavirus) nemen we op de consultatie kindergeneeskunde de nodige maatregelen.

 

A.S.Z. Campus Aalst / Wetteren

Alle niet-dringende afspraken werden geannuleerd. Meent u dat het om een dringende consultatie gaat? Gelieve eerst telefonisch contact op te nemen met het secretariaat (T 053 76 47 94). Vermeld hierbij steeds over welke klachten het gaat.


De consultatie pediatrie wordt op campus Aalst tijdelijk georganiseerd in het S-gebouw. Gelieve u niet aan te melden aan het onthaal maar rechtstreeks naar de consultatie pediatrie in het S-gebouw (volg de pijlen) te gaan. 

s-gebouw

 

 

Hier kan u zich aanmelden bij het secretariaat (u dient zich niet in te schrijven of aan te melden in het hoofdgebouw).

 

 secretariaat

 

 

Indien uw kind koorts en respiratoire klachten vertoont, zal u samen met uw kind doorverwezen worden naar de juiste wachtzaal.

 

wachtzaal

 

 

De nodige beschermingsmaatregelen worden steeds in acht genomen bij de verzorging van uw kind.

 

A.S.Z. Campus Geraardsbergen

Alle niet-dringende afspraken werden geannuleerd. Meent u dat het om een dringende consultatie gaat? Gelieve eerst telefonisch contact op te nemen met T 054 32 77 40. Vermeld hierbij steeds over welke klachten het gaat.

 

terug naar boven COVID-19: richtlijnen voor de patiënten van de dienst reumatologie

Lees hier alle richtlijnen voor reumapatiënten.

 

terug naar boven COVID-19 richtlijnen voor de patiënten van de dienst hematologie en oncologie

Lees hier alle richtlijnen voor patiënten van de dienst hematologie en oncologie.

 

terug naar boven COVID-19: richtlijnen voor MS-patiënten

Lees hier alle richtlijnen voor MS-patiënten.

 

terug naar boven COVID-19: richtlijnen voor epilepsiepatiënten

Lees hier alle richtlijnen voor epilepsiepatiënten.

 

terug naar boven Veelgestelde vragen van zwangere vrouwen over Covid-19

Lees hier alle antwoorden op veel gestelde vragen van zwangere vrouwen over Covid-19.

 

terug naar boven Aanmelden op Spoedopname

Heeft u geen dringende zorg nodig? Gelieve u niet aan te melden bij de Spoedopname.

Heeft u dringende zorg nodig in het ziekenhuis? Contacteer eerst uw (huis)arts.

 

We houden de Spoeddienst zo goed mogelijk vrij voor nieuwe Covid-gevallen. Daarom zijn tijdelijk volgende maatregelen genomen. Er is een aparte toegang op de Spoedgevallendienst van de campussen Aalst en Geraardsbergen voor verdachte Covid-19-patiënten. Reeds aan de ingang tot de Spoeddienst worden twee afgezonderde trajecten voorzien: (a) de van Covid-19 verdachte patiënten, inclusief alle patiënten met symptomen van acute respiratoire infectie, en (b) alle andere patiënten die zich op Spoed aanmelden.

 

Er zijn ook maatregelen getroffen om de doorstroming van patiënten op de Spoeddiensten te versnellen, zodat deze diensten de nodige capaciteit beschikbaar kunnen houden.

 

terug naar boven Triagepunt Huisartsenkring Ninove-Geraardsbergen bij het A.S.Z. Geraardsbergen

Enkel via uw eigen huisarts of de dokter van wacht kan u in het triagepunt van de Huisartsenkring Ninove-Geraardsbergen terecht, spontaan aanmelden bij het triagepunt is niet mogelijk.

 

Om de verdere verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken, wordt door de Huisartsenkring Ninove-Geraardsbergen vanaf vandaag, vrijdag 20 maart, een tijdelijk COVID-19 triagepunt opgericht. Dit triagepunt vindt plaats in A.S.Z. Geraardsbergen naast de dienst spoedopname. Hier worden mogelijks besmette COVID-patiënten klinisch onderzocht. Indien een ziekenhuisopname mogelijk is, wordt de patiënt doorverwezen.

 

Vertoont u symptomen?

U neemt eerst telefonisch contact op met uw eigen huisarts of huisarts van wacht.

De huisarts zal aan de hand van een telefonische anamnese beslissen om de patiënt door te sturen naar het triagepunt. De huisarts maakt de afspraak voor de patiënt bij het triagepunt en geeft het uur door wanneer de patiënt naar het triagepunt komt.

 

Het triagecentrum COVID-19 vindt plaats in A.S.Z. Geraardsbergen. Gelieve uw identiteitskaart mee te brengen.

 

terug naar boven Wat met wasgoed en andere persoonlijke spullen?

We krijgen heel wat vragen over het wasgoed en verzorgingsmiddelen voor onze patiënten. Er is een verbod op bezoek maar u kan uw wasgoed en andere spullen laten brengen en ophalen op volgende manier:

 

 1. Verzamel de vuile was in een gesloten plastic zak.
 2. Gelieve de waszak duidelijk te naamtekenen met naam, geboortedatum, afdeling en kamernummer (eventueel patiëntenklever plakken als dit goed blijft hangen).
 3. Geef vóór 12u00 deze waszak af aan de verpleging.
 4. Uw familieleden kunnen tussen 15u00 - 19u00 proper linnen en verzorgingsmiddelen binnenbrengen en vuil linnen ophalen. Opgelet! In het weekend en op feestdagen kan dit van 15u00 tot 17u00.

 

Het A.S.Z. doet er alles aan om deze goederen zo snel mogelijk op hun bestemming te brengen en hiervoor zorg te dragen. Het A.S.Z. kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele beschadiging of verlies. Gelieve GEEN waardevolle spullen mee te geven.

 

Personen met symptomen van respiratoire infectie (koorts, hoest of ademhalingsmoeilijkheden) worden niet toegelaten, wij vragen aan alle bezoekers met symptomen om thuis te blijven en het materiaal door iemand anders te laten brengen.

 

terug naar boven Hygiëneadvies voor patiënt in thuisisolatie met vermoeden of bevestiging van Covid-19

 

PDF icoonHygiëneadvies_patiënt_thuisisolatie_coronavirus

Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail