Pediatrie ten tijde van het coronavirus

Consultatie pediatrie

 

Naar aanleiding van het coronavirus nemen we op de consultatie kindergeneeskunde de nodige maatregelen.

  • Alle afspraken dienen telefonisch gemaakt te worden. Vermeld hierbij steeds over welke klachten het gaat.
  • Aanmelden gebeurt met de kids-ID/ identiteitskaart aan de inschrijvingskiosk aan de inkom van het ziekenhuis. Indien u nog geen identiteitskaart bezit is het noodzakelijk dat u een volgnummer neemt aan de onthaalbalie, waar de receptioniste de inschrijving zal voltooien. Voorzie hiervoor extra tijd.
  • Bij een geplande afspraak meldt u zich aan op de raadpleging. Indien uw kind koorts en respiratoire klachten vertoont, zal u samen met uw kind doorverwezen worden naar de juiste wachtzaal.
  • Elk kind wordt maximaal door 1 ouder vergezeld, broertjes of zusjes zijn jammer genoeg tijdelijk niet welkom.
  • Iedere ouder / begeleider draagt een chirurgisch mondneusmasker, indien mogelijk het kind ook.
  • De nodige beschermingsmaatregelen worden steeds in acht genomen bij de verzorging van uw kind.

 

Onze dienst kindergeneeskunde blijft actief. Aarzel dus niet om contact te nemen als uw kind ziek is. Bekijk hier de raadplegingsuren van de dienst kindergeneeskunde.

 

Bekijk hier onze kinderwebsite met informatie op maat van kinderen en jongeren.

 

Aanpassing bezoekregeling en verblijf van ouders op pediatrie

 

De bezoekregeling op de verpleegafdeling pediatrie is sinds de start van de coronapandemie verstrengd. Bij opname kan één van de ouders beslissen om gedurende het hele verblijf bij het gehospitaliseerde kind te blijven.

  • Heen- en weer gaan naar huis of afwisselen van ouders zal niet langer toegestaan worden. Indien uw kind is opgenomen op de non-Covid-19 zijde is afwisselen tussen beide ouders wel toegestaan.
  • Andere soort bezoek (familie, vrienden , …) wordt op pediatrie, net zoals op de andere verpleegafdelingen, sinds 14 maart ook niet meer toegelaten.
  • Beide (ouder en kind) dragen bij het verlaten van de ziekenhuiskamer of bij contact met een zorgverlener en/of arts hun chirurgisch mondneusmasker. 

 

Het A.S.Z. is er zich van bewust dat dit een zeer ingrijpende maatregel is, maar zijn ervan overtuigd dat dit de enige juiste is om de snelle verspreiding van het coronavirus in te dijken.

Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail