COVID-19 richtlijnen voor de patiënten van de dienst hematologie en oncologie

 

terug naar boven Algemeen

 

We hebben ook in België te maken met een toenemend aantal gevallen van COVID-19. Dit is de naam van het ziektebeeld veroorzaakt door het nieuwe coronavirus SARS-CoV-2. Dit ziektebeeld wordt gekenmerkt door koorts, hoest en kortademigheid. Besmetting met het corona virus gebeurt via aerosol (druppels) en aanraken van besmette oppervlakken net zoals bij de seizoensgriep en verkoudheden. De incubatietijd (= tijd die verloopt tussen de infectie met het virus en de eerste symptomen) bedraagt ongeveer 6 dagen en de symptomen variëren: geen klachten of lichte verkoudheid tot een ernstige longinfectie (pneumonie). In een klein aantal gevallen dient de patiënt te worden opgenomen op Intensieve Zorgen voor beademing. 

 

De uitbraak van het virus is begonnen in China en treft voornamelijk, maar niet uitsluitend, ouderen (> 75 jaar) en patiënten met reeds voorafbestaande gezondheidsproblemen (hart- en longaandoeningen, rokers, diabetes, kanker).

 

Patiënten met hematologische/oncologische aandoeningen hebben over het algemeen een zwakkere immuniteit (afweer).  Dit deels door de aandoening zelf, en deels door de behandeling die ze krijgen. Ze hebben  dan ook mogelijk een verhoogd risico op infectie met het nieuwe virus en dus ook meer kans om COVID-19 te ontwikkelen.

 

Patiënten die nog in actieve behandeling zijn of die nog recent (zes maanden of minder) met chemotherapie behandeld werden hebben wellicht een nog hoger risico. Tot nu toe zijn daarover nog geen alarmerende berichten verschenen maar we willen zeer voorzichtig zijn.

 

terug naar boven Wat kan u doen om het risico op infectie te beperken?

Voor alle patiënten en hun directe omgeving (familieleden of personen waarmee dagelijks een niet te vermijden contact is):

 1. Volg dagelijks de instructies van de overheid op.
 2. Was uw handen regelmatig grondig met water en zeep of ontsmet ze met alcoholgel.
 3. Respecteer een afstand van 1,5 meter tussen jezelf en iemand die niest of hoest.
 4. Hoest in de elleboog of een papieren zakdoek die je meteen wegwerpt.
 5. Vermijd openbaar vervoer.
 6. Vermijd bijeenkomsten (zelfs met vrienden) in kleine, niet-verluchte ruimtes.
 7. Volg reisadvies, terug te vinden op volgende website: https://www.info-coronavirus.be/nl/.

 

terug naar boven Mag u nog gaan werken?

Voor patiënten die al meer dan zes maanden hun behandeling met chemotherapie hebben beëindigd, maken we een onderscheid tussen hematologische patiënten en oncologische patiënten:

 

Hematologische patiënten:

 1. Indien u nog aan het werk bent, is het aangeraden zoveel mogelijk thuis te werken. Indien nodig kan u hiervoor een attest bekomen via uw huisarts of via ons secretariaat.
 2. Vermijd contact met personen die terugkeren van een reis naar een risicogebieden.

 

Oncologische patiënten:

U mag het werk verder zetten volgens de richtlijnen die door de overheid gegeven werden.

 

Voor patiënten die een actieve chemotherapie volgen (dit geldt ook voor chemotherapie/immuuntherapie die u thuis in pillen neemt) of een laatste toediening kregen minder dan zes maanden geleden:

 

 1. Indien u nog aan het werk bent, is thuiswerk verplicht. Indien nodig kan u hiervoor een attest bekomen via uw huisarts of via ons secretariaat.
 2. Vermijd absoluut contacten met personen die recent uit het buitenland zijn teruggekomen of personen die beroepshalve of door omstandigheden een grotere kans hebben om met besmette personen in contact te komen. Voor familieleden in deze situatie wordt thuiswerk aangeraden, indien mogelijk. 

 

terug naar boven Wat met de geplande afspraken?

 

Een chemotherapeutische behandeling (intraveneus via de dagkliniek of perorale medicatie met controles via de raadpleging) zal zo veel mogelijk verder gezet worden. Dit zal op individuele basis door uw behandelend oncoloog/hematoloog beslist worden.

 

Onze medewerkers en artsen startten sinds de week van 4 mei geleidelijk op aan terug op met andere raadplegingen. Om de veiligheid van onze patiënten en medewerkers te  kunnen garanderen, zal dit gefaseerd gebeuren. We geven hierbij voorrang aan patiënten met uitgestelde (semi)dringende afspraken. Wanneer uw uitgestelde afspraak opnieuw kan ingepland worden, contacteren wij u.

 

Hoe dan ook krijgt u van ons een verwittiging of uw consultatie/behandeling door zal gaan of zal verplaatst worden.

Mogen wij u vragen volgende maatregelen in acht te nemen :

 • Indien u komt voor raadpleging of behandeling, vragen wij u om alleen te komen. 
 • Indien begeleiding nodig is, is het toegelaten 1 persoon meer ouder dan 18 jaar, dus breng geen kinderen mee naar de raadpleging.
 • We proberen de wachttijden in de wachtzaal zo kort mogelijk te houden.
 • We vragen u om ook in de wachtzaal telkens ca 1,5 meter afstand te bewaren van mekaar, praktisch komt dit erop neer telkens min. 1 plaats tussen te laten.

 

Heeft u koorts, voelt u zich onwel neem dan eerst contact met ons op, alvorens naar de raadpleging te komen. 

 

terug naar boven Wat in geval van koorts?

Voor patiënten die al meer dan zes maanden hun behandeling met chemotherapie hebben beëindigd: 

Neem contact op met uw huisarts. De overheid heeft een standaardprotocol gestart waarbij iedereen die verkoudheidsymptomen heeft na een teleconsultatie (via de telefoon) met de huisarts een werkonbekwaamheid van 7 dagen krijgt. Dus blijf thuis.

 

Voor patiënten die een actieve chemotherapie volgen of een laatste toediening kregen minder dan zes maanden geleden:

Neem contact op met onze dienst vooraleer u naar de spoedgevallendienst komt, dit laat ons toe met u te evalueren of u in aanmerking komt voor een COVID-19 test. Indien dit het geval is, laat het ons ook toe de spoedgevallendienst te verwittigen van uw komst en op de hoogte te brengen van uw medische voorgeschiedenis

 

terug naar boven Nuttige telefoonnummers

 • Secretariaat oncologie/hematologie campus Aalst : 053/764935
 • Secretariaat oncologie/hematologie campus Geraardsbergen 054/432446
 • Dagkliniek oncologie campus Aalst : 053/764940
 • Dagkliniek campus Geraardsbergen 054/432400
 • In het weekend/buiten de werkuren:  Aalst 053/764550 en Geraardsbergen 054432550.

 

Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail