Formulier voor beschrijving van contacten

Indien er op vraag van uw behandelend arts een Covid-19-test werd afgenomen ter uitsluiten van een besmetting met het coronavirus, dan geeft het A.S.Z. op uitdrukkelijk vragen van de overheid u een begeleidende tekst mee met een aan te vullen lijst. De doelstelling is dat u reeds na afname van deze test op de lijst noteert met welke mensen u de afgelopen 14 dagen contact had. Nadien zal u telefonisch gecontacteerd worden door contact tracers van het Agentschap Zorg & Gezondheid.

 

Het A.S.Z. geeft geen patiënteninformatie telefonisch door aan contact tracers. Bovendien wil het ziekenhuis ook waarschuwen voor zogenaamde fake calls die reeds in omloop zijn en waarbij de bellers zich ten onrechte voordoen als contactonderzoek van de overheid. De contactonderzoekers zullen steeds met nummer 02 214 19 19 bellen of SMS'en versturen vanuit 8811. 

 

We nemen als ziekenhuis wel deel aan andere verplichte registraties van Sciensano in het kader van de Covid-19-pandemie, maar deze verlopen via automatische systemen en over beveiligde kanalen. De werkwijze hiervan werd intern grondig afgetoetst.

 

Mocht u een positief resultaat hebben, kan u door de overheid gecontacteerd worden om uw contacten op te sporen en te laten opvolgen. Op deze manier wenst men snel in kaart te brengen welke mensen mogelijk ook besmet zijn met het coronavirus, en de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen.

 

Wij vragen u ook in afwachting van uw testresultaat in thuisisolatie te blijven, de nodige afstand tegenover anderen te bewaren, en steeds een goede hoest-, nies- en handhygiëne toe te passen. Was uw handen veelvuldig met water en zeep. Vermijd contact met ouderen en mensen met een verzwakt afweersysteem. Als u in een winkel komt of het openbaar vervoer neemt, draagt u best een mondneusmasker.

 

Indien de test enkel wordt uitgevoerd in het kader van een preoperatieve screening of screening voor opname en u heeft geen klachten, dient u uiteraard niet in thuisisolatie te blijven. In deze coronapandemie is het echter voor iedereen belangrijk de andere maatregelen ook goed te volgen.

 

Hier kan u het formulier downloaden (pdf) dat u helpt de personen in kaart te brengen waarmee u de voorbije dagen in contact bent geweest. Indien u besmet blijkt, zal een callcenter met u contact opnemen om uw contacten te overlopen en met deze personen contact te nemen om hen te informeren dat ze in contact zijn geweest met een besmet persoon. Uw identiteit zal niet aan de betrokkenen worden meegedeeld.

 

Folder contactonderzoek bij Covid-19 in andere talen:

Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail