Ontslag Covid-19 patiënt

Minstens 14 dagen in thuisisolatie

Bent u Covid-19 patiënt en net ontslagen uit het ziekenhuis? Volg dan zeker
onderstaande richtlijnen:

 • Indien u naar huis gaat, dan blijft u nog tot minstens 14 dagen na uw ontslag thuis geïsoleerd of langer als er nog symptomen zijn. Het is sterk aangeraden dat ook uw gezin/huisgenoten minstens 14 dagen in thuisisolatie blijven.
 • Indien u terugkeert naar een zorgcentrum (en u wordt blootgesteld aan andere mensen uit de risicogroep), dan blijft u in druppel-contact-isolatie tot minstens 14 dagen na ontslag uit het ziekenhuis of langer indien er nog symptomen zijn. Concreet betekent dit dat u alleen op een kamer verblijft, strikt de handhygiëne toepast, u zelf een mondneusmasker draagt als u de kamer verlaat en dat medewerkers die bij u op de kamer komen, een mondneusmasker en handschoenen dragen.

 

Verdere medische opvolging

Uw huisarts wordt op de hoogte gebracht van uw ontslag en is steeds het eerste

aanspreekpunt. Neem na uw ontslag zeker even contact op met uw huisarts.

 1. U bent ontslagen en hebt geen nood aan extra zuurstof: Er is geen afspraak met de huisarts nodig tenzij opnieuw koorts en symptomen.
 2. U bent ontslagen en hebt nog een beperkte nood aan zuurstof: Via de thuisapotheek of firma wordt zuurstof voorzien. Dit wordt in het ziekenhuis georganiseerd voor uw ontslag. Ook de noodzakelijke voorschriften en aanvraagdocumenten voor de mutualiteit worden meegegeven bij uw ontslag. Eén week na uw ontslag maakt u een afspraak met uw huisarts. Uw nood aan zuurstof wordt opnieuw geëvalueerd. Indien de huisarts beslist dat het niet langer nodig is om extra zuurstof te krijgen, haalt de thuisapotheek of firma deze op bij uw thuis.
 3. Als er een afspraak - ter opvolging - in het ziekenhuis noodzakelijk is, wordt dit nog tijdens de opname voor u ingepland.

 

Na uw ontslag is er geen medicatie noodzakelijk voor Covid-19 (uitgezonderd individuele gevallen).

 

Enkele belangrijke tips voor u en uw omgeving:

Heeft u vragen over de (haalbaarheid van de) thuisisolatie samen met uw gezin/huisgenoten? U krijgt vanuit het A.S.Z. een aantal richtlijnen mee om dit concreet te maken. Eens thuis wordt uw huisarts hiervoor uw aanspreekpunt. Als u vragen heeft in verband met uw ontslag, mogelijkheden qua thuiszorg, ... dan kan u steeds terecht bij de sociale dienst van het ziekenhuis.

 

Campus Aalst

 • Mina De Bondt (Covid-19 3de verdiep/pneumo) T 053 76 40 40
 • Ann Van Den Brempt (Covid-19 3de verdiep/CCU) T 053 76 40 38
 • Jolien Van Laer (Covid-19 gelijkvloers / PAAZ) T 053 76 40 53

 

Campus Geraardsbergen:

 • Liesbeth Chavatte T 054 43 22 02
 • Veerle Poelaert T 054 43 22 19


Hygiëne

Covid-19 patiënten die na het ontslag uit het ziekenhuis terug thuiskomen, volgen hetzelfde

hygiëneadvies als alle patiënten met symptomen van Covid-19 die thuis geïsoleerd zijn.
De belangrijkste doelstelling is het voorkomen van besmetting van personen in uw omgeving. Het hygiëneadvies voor patiënt en omgeving vindt u terug in de brochure 'Ontslag Covid-19 patiënt'.

 

Fysiek

Het is aangewezen om voldoende te rusten.

 

Linnen

 • Was het bevuilde linnen afzonderlijk.

 • Schud het bevuilde linnen niet op als u het in de wasmachine stopt.
 • Was meteen erna uw handen met water en zeep.
 • Was het bevuilde linnen op een zo hoog mogelijk wasprogramma (bij voorkeur op 60°: lang wasprogramma met voorwas).
 • Droog het linnen in de droogkast (indien mogelijk).
 • Strijk het linnen op een hoge temperatuur (indien mogelijk).

 

Eetgerei

Het eetgerei wordt best machinaal, op een hoge temperatuur (60°) afgewassen. Indien u over geen afwasmachine beschikt, mag u het eetgerei met de hand afwassen met heet water en afwasmiddel.

 

Kamers

Verlucht indien mogelijk enkele keren per dag de kamer. U gebruikt best een aparte badkamer en toilet. Als dat niet kan, is het aangeraden om de badkamers als laatste te gebruiken en daarna te reinigen met een zeephoudend reinigingsproduct.

 

Als uw huisgenoten ziek worden, contacteer dan onmiddellijk uw huisarts. Ook voor andere vragen kan u bij uw huisarts terecht.

 

Lees hier de volledige brochure 'Ontslag Covid-19-patiënt'.

 

Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail