Veel gestelde vragen van zwangere vrouwen over COVID-19

We begrijpen dat u zich vragen stelt over uw zwangerschap en bevalling in coronatijden. Hieronder vindt u een antwoord op de meest gestelde vragen. Weet in elk geval dat u in veilige handen bent in ons ziekenhuis en dat alle nodige voorzorgsmaatregelen getroffen worden.

 

 

terug naar boven Ben ik besmet met het Coronavirus?

Op de website van Sciensano kunt u de gevalsdefinitie bekijken of er een indicatie is verdere testen te doen naar het COVID-19 virus. Bij twijfel neemt u telefonisch contact op met uw huisarts. Mocht u overwegen uw gynaecoloog of vroedvrouw hiervoor te bezoeken, leg dan eerst telefonisch contact voor advies.

 

terug naar boven Verloopt een infectie met COVID-19 ernstiger voor een zwangere vrouw?

Op basis van beperkt beschikbare data zijn er geen aanwijzingen dat zwangere vrouwen vatbaarder zijn voor het krijgen van een infectie met COVID-19. Het is nog onzeker of bij een infectie met COVID-19 het verloop anders is dan bij vrouwen die niet zwanger zijn. 

 

terug naar boven Kan de ongeboren baby geïnfecteerd raken tijdens de zwangerschap of bevalling?

Tot nu toe is er geen directe overdracht (verticale transmissie) van het COVID-19 virus beschreven van moeder op kind tijdens de zwangerschap of bevalling. Het virus is tot nu toe niet aangetoond in vruchtwater, navelstrengbloed, de keel van een pasgeborene of in borstvoeding. Wel is besmetting mogelijk van moeder op kind via de gewone mens-op-mens route (horizontale transmissie).

 

terug naar boven Kan ik een miskraam krijgen van COVID-19?

Op basis van beperkt beschikbare data zijn er geen aanwijzingen dat vrouwen met een infectie met COVID-19 meer kans hebben op een miskraam of zwangerschapsverlies. Mogelijk is er iets meer vroeggeboorte, maar het is nog niet duidelijk of dit spontane vroeggeboorte is of dat een zwangerschap op medische gronden vroegtijdig beëindigd is.

 

terug naar boven Ik heb nu een infectie met COVID-19 en zit in thuisisolatie, gaat mijn afspraak met de verloskundige of gynaecoloog door?

Overleg met uw verloskundig hulpverlener wat te doen in dit specifieke geval.

 

terug naar boven Mag ik borstvoeding geven als ik een infectie met COVID-19 heb?

Er is geen contra-indicatie voor borstvoeding. COVID-19 is niet aangetoond in moedermelk. Aangeraden wordt om borstvoeding te geven met een mondkap en hygiënemaatregelen in acht te nemen (handen wassen voor het aanraken van de baby of borsten, borsten wassen, eigen borstkolf te gebruiken of fles en de borstkolf goed schoon te maken na gebruik). Omdat het wel mogelijk is om de baby te infecteren in uw nabijheid, valt het te overwegen om gekolfde voeding door een gezond persoon te laten geven.

 

terug naar boven Ik ben genezen van een infectie met COVID-19, ben ik nu onder controle van een gynaecoloog?

In principe is een doorgemaakte infectie met COVID-19 geen medische indicatie. Wel wordt voorlopig aangeraden groei-echo’s te laten maken. Verwittig wel steeds (of laat je huisarts contact opnemen) met uw behandelende arts hierover.

 

terug naar boven Gaan de prenatale lessen/infoavonden door?

De overheid vraagt dat er zo weinig mogelijk fysiek contact is.
Om aanstaande ouders zo goed mogelijk te ondersteunen, bieden we een aantal digitale/virtuele alternatieven aan:

  • De infoavond bevalling gaat niet door. U vindt heel wat informatie via onze virtual tour. en onze brochure over bevallen in tijden van corona.

 

terug naar boven Kan mijn partner bij de bevalling zijn/blijven slapen?

Uw partner mag bij de bevalling aanwezig zijn indien hij/zij geen symptomen vertoont van Covid-19. De partner mag niet overnachten.

 

We vragen om extra aandachtig te zijn voor de volgende richtlijnen:

  • een goede handhygiëne
  • afstand houden
  • heen en weer geloop beperken
  • dragen van chirurgisch mondmasker 

 

Ander bezoek wordt niet toegelaten op de kraamafdeling.

Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail