Algemene informatie
ql_contact 

Afspraak maken

053 76 66 40 (Aalst)

054 43 21 70 (G'bergen)

09 368 84 90 (Wetteren)

068 57 29 11 (Medisch Centrum Lessen)

 ql_raadpleging

Raadplegingsuren

Maag-, darm- en leverziekten

Heelkunde (abdominale)

 wegwijs

Polikliniek Aalst

Zone L - verdieping -1

Polikliniek G'bergen

Zone Ba - verdieping +1

Polikliniek Wetteren

Zone E - verdieping 0

Team

 

dr steven deubeuckelare

Dr. Debeuckelaere
Diensthoofd Maag-, darm- en leverziekten

 • Specifieke interesses: 

  Dr. Debeuckelaere is voornamelijk gespecialiseerd in de behandeling van patiënten met inflammatoir darmlijden (IBD) zoals de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Hij is eveneens gespecialiseerd in maag-, darm- en slokdarmmotiliteit, invasieve endoscopie en ERCP (onderzoek van de galwegen). Proctologie behoort ook tot zijn specialiteit. 

 • Opleiding: 

  Dr. Debeuckelaere behaalde zijn diploma als ‘ Doctor in de genees-, heelkunde en verloskunde’ aan de Vrije Universiteit Brussel VUB en werd erkend als gastro-enteroloog in 1991.

 

Bergmans Bea


Dr. Berghmans

 • Specifieke interesses:

  Dr. Berghmans is gespecialiseerd in de behandeling van patiënten met inflammatoir darmlijden (IBD) zoals de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Ze heeft ook heel specifieke interesses in de proctologie, motiliteit en digestieve oncologie.   

 • Opleiding:

  Dr. Berghmans Bea behaalde haar diploma als “Doctor in de genees-, heelkunde en verloskunde” in 1993 en werd erkend specialist in de gastro-enterologie in 1999.

 

Colle

 
Prof. dr. Colle

 • Specifieke interesses:

  Prof. Dr. Colle is gespecialiseerd in leverziekten. 

 • Opleiding:

  Prof. Dr. Colle Isabelle  behaalde haar diploma als ‘Doctor in de genees-, heelkunde en verloskunde’  in 1993 en werd erkend specialist gastro-enteroloog  in september 1998. Zij specialiseerde zich verder in de hepatologie gedurende 1 jaar (van 1 oktober 1998 tot 30 september 1999) in de dienst hepatologie in het Beaujon ziekenhuis te Clichy (Parijs) onder de supervisie van Prof. Dr. D. Valla  en Prof. Dr. JP. Benhamou.

  Zij behaalde haar PhD thesis in maart 2003 en werd hoofddocent aan de Universiteit Gent in oktober 2004 tot september 2012. Vanaf oktober 2012 werd ze benoemd als hoogleraar aan de Universiteit Gent tot op heden.

  Prof. Dr. Colle is stagemeester gastro-enterologie sinds december 2014 in A.S.Z. Aalst. Ze is lid van de Vlaamse Vereniging voor Gastro-Enterologie, zit in het bestuurscommité sinds 2017 en is secretaris van de Vlaamse Vereniging voor Gastro-Enterologie sinds januari 2019. 

  Tevens is ze sinds 1997 lid van de Belgische Associatie voor de Studie van de Lever (BASL), ze was secretaris van 2005 tot en met 2006 en was voorzitter van de BASL van 2007 tot en met 2008. Ze is wetenschappelijk coördinator van de Belgian Week of Gastro-Enterology en medeorganisator.

Gudrun Sonck

Dr. Cornelis Gudrun

 • Specifieke interesses:
  Dr.Cornelis Gudrun heeft specifieke interesse voor pancreasaandoeningen, galwegpathologie, diagnostische en invasieve endoscopische procedures zoals colonoscopie en ERCP.

 

 • Opleiding:
  Dr. Cornelis Gudrun behaalde haar diploma als specialist gastro-enteroloog in september 2019. Ze is bestuurslid van de jong VVGE (Vlaamse Vereniging voor Gastro-Enterologie), en lid van de BygGIE (Belgian group of Young Gastrointestinal Endoscopists).

 

dr. celine debeuckelaere 

 
Dr. Debeuckelaere Celine

 • Specifieke interesses:
  In juli 2019 werd ze erkend als specialist gastro-enteroloog met de specifieke erkenning voor digestieve oncologie. Haar specialiteit is dus digestieve oncologie. 

 • Opleiding:

  Dr. Debeuckelaere Celine  behaalde haar diploma als arts in 2012 en behaalde haar diploma als specialist gastro-enteroloog in juli 2018. Tijdens haar opleiding genoot ze stage in het Royal London Hospital, van augustus 2016 tot en met juli 2017. 

 

Poortmans Martin


Dr. Poortmans

 • Specifieke interesses:

  Dr. Poortmans heeft een grote expertise in de majeure abdominale heelkunde (chirurgie van colon/rectum, slokdarm/maag en pancreas/galweg/leveraandoeningen). Daarbij heeft hij ook ruime ervaring in de robotchirurgie. 

 • Opleiding:

  Dr. Poortmans Martin behaalde zijn  diploma  als arts aan de Vrije Universiteit Brussel VUB in  juni 1988 waarna hij de opeenvolgende 6 jaar een specialisatie volgde tot abdominaal chirurg en en zijn diploma hiervan behaalde op 24 augustus 1994.

  In de periode van 1994 tot 1996 werd hij tewerkgesteld in de dienst abdominale heelkunde van het Universiteit Ziekenhuis Brugmann als resident  onder begeleiding van Prof. Dr.  Buchin  en Dr. J.L. Allé. 

  Gedurende deze twee jaar verwierf hij expertise in  de majeure gastro-intestinale oncologische en niet oncologische ingrepen waaronder de hepatobiliaire en pancreatische chirurgie. Dr. Poortmans Martin is lid van het ‘Koninklijk Belgisch Genootschap voor Heelkunde’.

  Verder is hij actief als bestuurslid van de ‘Belgian Section of Colorectal Surgery’ en van de ‘Belgian Section of Upper Gastrointestinal Surgery’. 

 

Reekmans


 Dr. Reekmans

 • Specifieke interesses:

  Dr. Reekmans is voornamelijk gespecialiseerd in pancreasaandoeningen, diagnostische en invasieve endoscopische procedures zoals colonoscopie, echo-endoscopie en ERCP en galwegpathologie.

 • Opleiding:

  Dr. Ann Reekmans Ann studeerde af als arts in 1995 aan de Vrije Universiteit Brussel en werd erkend als specialist gastro-enteroloog in 2001. Zij volgde een opleiding  echo-endoscopie (EUS) in het  Departement Gastro-enterologie, AMC-Amsterdam (tutoren: Prof. Dr. G. Tytgat, Prof. Dr. P. Fockens, 9/2001-1/2002  & 1/1/2004-1/5/2004). 

  Zij was arts-consulent (echo-endoscopie) van september 2002 tot september 2005 en academisch consulent echo-endoscopie van oktober 2005 tot september 2009 in het Departement Gastro-enterologie, UZ Gent. 

  Van september 2017  tot augustus 2018 genoot Dr Reekmans opleiding invasieve echo-endoscopie in het Departement Gastro-enterologie UZ-Leuven (tutor Prof. Van der Merwe Schalk). 

  Sinds september 2017 tot op heden is zij arts-klinisch medewerker in de Dienst Gastro-enterologie, UZ Leuven voor invasieve echo-endoscopie. Dr Reekmans is bestuurslid van de Belgische vereniging digestieve echo-endoscopie.

 

Van Den Bossche Bert


 Dr. Van den Bossche

 • Specifieke interesses:
  Dr. Van den Bossche heeft een ruime expertise in de abdominale heelkunde, maar meer specifiek in de chirurgie van pancreas-, galweg - en leveraandoeningen. Daarbij heeft hij ook ruime ervaring in de robotchirurgie. 

 • Opleiding:

  Dr. Van Den Bossche behaalde zijn  diploma  als arts aan de Vrije Universiteit Brussel VUB op 28 juni 2002 waarna hij de opeenvolgende 6 jaar een specialisatie volgde tot abdominaal chirurg en zijn diploma hiervan behaalde op 28 augustus 2008. Hij behaalde eveneens zijn erkenning in de radioprotectie.

  In de periode van 2008 tot 2010 werd hij tewerkgesteld aan het Universiteit Ziekenhuis Gent UZG als resident  onder begeleiding van Prof. Dr. B. de Hemptinne , Prof. R. Troisi en Prof. Dr. X. Rogiers. 
  Gedurende deze 2 jaar verwierf hij zijn expertise  in de hepatobiliaire en pancreatische chirurgie. 
  Dit omvat heelkunde van aandoeningen aan de lever, het galwegsysteem en de pancreas.

  Vervolgens slaagde hij zowel in december 2010 (Zurich)  en in juni 2011 (Kaapstad) voor het  EUMS ‘Hepato-Pancreatico-Biliary ’  examen (European Union of Medical Specialists).

  In juli 2014 volgde hij een klinische stage op de dienst ‘Digestieve Chirurgie Lever-Pancreas  –  Levertransplantatie’ onder begeleiding van Prof. J. Belghiti, Prof. A. Sauvanet en Prof. O. Farges in het Beaujon-ziekenhuis te Clichy, Parijs. 

  Hij bemachtigde zijn certificaat van de ‘European Donor Surgery Masterclass’ (EDSM) en de ‘Basic Course on the Split Liver’ (BCSL) in Leiden (Nederland) in april 2009.

  Dr. Van den Bossche werd in oktober 2016 ingehuldigd als lid van de  American College of Surgeons te Washington (USA).

  Verder is hij actief als bestuurslid van de ‘Belgian Section of Hepatobiliary and Pancreatic Surgery’ sinds 2011 en is hij sinds 2018 secretaris van deze associatie. Daarnaast is hij consulent op de dienst hepatobiliaire heelkunde - transplantatiecentrum in het UZ Gent en is hij lid van het ‘Koninklijk Belgisch Genootschap voor Heelkunde'.

Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail