Algemene informatie
ql_contact 

Afspraak maken

053 76 67 30 (Aalst)

054 43 21 72 (G'bergen)

09 368 84 93 (Wetteren)

 

of boek online uw afspraak

 ql_raadpleging

Raadplegingsuren

Cardiologie - Hartziekten

 

 wegwijs

Polikliniek Aalst

Zone S - verdieping +2

Polikliniek G'bergen

Zone Ba - verdieping +1

Polikliniek Wetteren

Zone E - verdieping 0

Aandoeningen

terug naar boven Aderverkalking

Aderverkalking of atherosclerose is een aandoening van de slagaderwand, met afzettingen van vetdeeltjes, bloedcellen en kalk. Dit kan gebeuren in alle slagaders van ons lichaam en zorgt voor een tekort aan zuurstof en voedingsstoffen in de organen. Afhankelijk van het bevloeingsgebied kan dit aanleiding geven tot:

 

 • hersentrombose
 • hartinfarct
 • nierproblemen
 • darmproblemen
 • verzuring van de benen
 • ...

 

Risicofactoren zijn vooral roken, hoge bloeddruk, erfelijke aanleg, suikerziekte, hoge cholesterol, gebrek aan lichaamsbeweging en zwaarlijvigheid. De behandeling streeft naar het herstel van de bloedtoevoer naar het getroffen orgaan, met medicatie, ballonnen en stents of chirurgie. Ook preventie is van belang om nieuwe problemen te voorkomen. Van belang hierbij is:

 

 • stoppen met roken
 • gezonde voeding (veel groenten en fruit)
 • het behandelen van hoge bloeddruk, hoge cholesterol en hoge suikers
 • voldoende lichaamsbeweging
 • vermageren.

 

terug naar boven Aorta aneurysma

Een aorta aneurysma is een abnormale uitzetting van de aortadiameter, het grootste bloedvat dat uit het hart ontspringt en de organen van bloed voorziet. Aorta aneurysma’s kunnen voorkomen in de borstkas (thoracaal aorta aneurysma) of in de buikholte (abdominaal aorta aneurysma). Hoe breder de diameter, hoe hoger de kans op scheur (dissectie) of ruptuur.

 

Aneurysma’s geven vaak geen klachten tot ze complicaties geven zoals ruptuur of scheur. Afhankelijk van de grootte en plaats van de scheur, zijn de klachten wisselend van pijn in de borstkas of buik tot bewustzijnsverlies en plotse dood. Bij vroege diagnose en bij snelle behandeling, vaak heelkundig, is de kans op overleving sterk gestegen. Preventieve screening is van belang, waarbij de aneurysma preventief geopereerd wordt vanaf een bepaalde diameter. Dit kan in sommige gevallen ook via katheters.

 

terug naar boven Aortadissectie

Een aortadissectie is een zeldzame, doch ernstige aandoening waarbij de binnenste laag van de aorta (het grootste bloedvat dat uit het hart ontspringt en naar de organen gaat) inscheurt. De binnenste laag kan dan volledig loskomen van de buitenlaag en zo de aorta zelf of zijtakken ervan afsnoeren. De buitenste laag kan ook inscheuren, waardoor het bloed onder hoge druk uit de bloedsomloop verdwijnt, hetgeen vaak fataal is.

De diagnose is niet altijd eenvoudig, omdat de klachten sterk wisselen en in functie zijn van de plaats van de scheur, welke bloedvaten afgesloten zijn, ... Bij vroege diagnose en bij snelle behandeling, vaak heelkundig, is de kans op overleving sterk gestegen.

 

terug naar boven Aortakleplijden

Aortakleplijden is een aandoening waarbij de klepjes aan de basis van de aorta niet goed meer werken. Dit kan aangeboren zijn, of het kan geleidelijk aan ontstaan.

Een vernauwing van de klep, of aortaklepstenose, verhindert dat het bloed vlot naar de organen wordt gepompt.

 

Een kleplek, of aortaklepinsufficiëntie, zorgt ervoor dat het bloed terugvloeit naar het hart en de bloedsvoorziening minder efficiënt verloopt.

Afhankelijk van de aard en ernst van het aortakleplijden, leeftijd en medische toestand van de patiënt, kan de aortaklep heelkundig hersteld of vervangen worden, of ook via de lies worden vervangen. Als het aortakleplijden nog niet ernstig genoeg is, volstaat een opvolging bij de cardioloog.

 

terug naar boven Atrium septum defect (ASD)

Een atrium septum defect is een gaatje tussen de twee voorkamers van het hart. Het is een aangeboren hartziekte. Kleine gaatjes kunnen spontaan sluiten tijdens de kinderjaren. Grotere gaatjes kunnen op termijn het hart en de longen beschadigen en moeten dan gesloten worden. Dit kan via katheters of via hartchirurgie.

 

terug naar boven Bradycardie

Bradycardie is een hartritme dat trager klopt dan het normale (< 60/min). Dit kan normaal zijn bij duursporters (bv. fietsers). Bij niet-sporters kan het abnormaal zijn en een ernstig tot levensbedreigend probleem vormen. Als de bradycardie berust op een ritmestoornis is een pacemakerimplantatie noodzakelijk.

 

terug naar boven Cardiomyopathie.

Cardiomyopathie is een aandoending van de hartspier. Er worden verschillende types beschreven zoals gedilateerde of hypertrofe of restrictieve cardiomyopathie. Een cardiomyopathie leidt meestal tot hartfalen. De behandeling bestaat uit medicatie, ondersteunende toestellen, of in zeldzame gevallen harttransplantatie.

 

terug naar boven Congenitale hartaandoeningen

Congenitale hartaandoeningen zijn aangeboren hartziektes welke al aanwezig zijn bij de geboorte. Dit kan gaan van:

 

 • een klein gaatje in het hart dat zich spontaan sluit (ASD of VSD); 
 • belangrijke afwijkingen ter hoogte van de hartkleppen (klepstenosen of insufficiënties)
 • belangrijke afwijkingen ter hoogte van de bloedvaten welke toekomen of vertrekken uit het hart (bijvoorbeeld Tetralogie van Fallot, abnormale uitmonding van de pulmonaal venes, transpositie van de grote vaten).

 

Erfelijke hartritmestoornissen zijn ondertussen beter bekend (Brugada syndroom, lang QT syndroom, aritmogene rechterventrikeldysplasie, CPVT, …). Aandoendingen van de hartspier zoals hypertrofe cardiomyopathie moeten ook vroegtijdig opgespoord worden en behandeld worden. Afwijkingen ter hoogte van de grote bloedvaten zoals de aorta bij Marfan syndroom kunnen ook voorkomen.

 

terug naar boven Coronair lijden

Coronair lijden ontstaat wanneer de bloedvaten van het hart (of coronairen) aangetast of ziek zijn. Door een toenemende afzetting van cholesterolrijk materiaal in de vaatwand (ook wel plaque genoemd), wordt de diameter kleiner en kleiner waardoor er onvoldoende bloed, zuurstof en voedingsmiddelen naar de hartspier wordt afgeleverd.

De ziekte kan lange tijd onopgemerkt ontwikkelen om pas in een laat stadium klachten te geven, zoals druk op de borst, angor, kortademigheid. Een volledige blokkade van de bloedsvoorziening geeft  een hartaanval of hartinfarct.

De behandeling bestaat uit preventie met een gezonde levensstijl, geneesmiddelen, ballondilatatie of stentimplantatie en overbruggingen.

 

terug naar boven Hartinfarct

De plotse onderbreking van de bloedtoevoer naar de hartspier geeft aanleiding tot een hartinfarct, of ook wel een myocardinfarct of hartaanval genoemd. Meestal wordt er plots een klonter gevormd op reeds bestaande aderverkalkingen in de kransslagaders of coronairen. Zo er niet tijdig gereageerd wordt, zal een deel van de hartspier afsterven. Risicofactoren voor het ontwikkelen van een hartinfarct zijn roken, suikerziekte, hoge cholesterol, hoge bloeddruk, weinig fysieke beweging, ongezonde voeding, ...

 

De klachten van een hartinfarct kunnen wisselen, maar vaak is er een beklemmende, drukkende pijn op de borst, al dan niet met uitstraling naar de kaak, schouders of armen. Deze klachten beteren niet met rusten en duren langer dan 15 minuten. Ook misselijkheid, zweten en onrust kunnen voorkomen. Soms zijn er eerder klachten in de  bovenbuik in plaats van op de borst. Een groot deel van de hartinfarcten geven ook aanleiding tot plotse dood door ritmestoornissen, in de volksmond ook wel eens verkeerdelijk ‘een hartaderbreuk’ genoemd.

De behandeling van een hartinfarct bestaat uit het snel terug openmaken van het afgesloten bloedvat door middel van ballonnetjes en stents. Hierbij is snelheid essentieel, want tijd = spier.

 

Ondervindt u nieuwe of ongekende klachten aan de borstkas, dan raden wij aan dringend medische hulp te zoeken. Duurt de pijn langer dan 15 min en betert deze niet in rust of na het nemen van angor-medicatie? Dit kan duiden op een hartinfarct. Bel naar 112 of zoek dringende medische hulp. Rijd enkel zelf naar de spoedgevallendienst als het niet anders kan.

 

terug naar boven Hartfalen

Hartfalen treedt op als het hart het bloed niet meer voldoende kan rondpompen. Het bloed blijft staan in de longen en geeft ‘water op de longen’. Hartfalen kan het gevolg zijn van zuurstoftekort aan het hart (ischemisch hartlijden), na een hartaanval, of als gevolg van hoge bloeddruk, afwijkingen aan de kleppen, infecties, ...

Hartfalen geeft meestal klachten als kortademigheid, gezwollen voeten en verminderde inspanningsvermogen.

 

De behandeling bestaat uit medicatie, aanpassen van de levenswijze (zoals een zoutarm dieet, gewichtsreductie), aanpakken van de uitlokkende factor(en), ondersteunende behandelingen zoals CRT pacemaker, assist devices of in geselecteerde gevallen harttransplantatie.

 

terug naar boven Hypercholesterolemie (hoge cholesterol)

Een te hoge cholesterol is een risico voor hart-en vaatziekten, zodat deze tijdig moet worden opgespoord en behandeld. Een zeer hoge cholesterol kan aanleiding geven tot vroegtijdige hart- en vaatziekten. Vaak is er ook een erfelijke component. Raadpleeg steeds uw arts bij afwijkende cholesterolwaardes.

 

Een te hoog cholesterolgehalte in het bloed zorgt voor aderverkalking of atherosclerose. Dit is een aandoening van de slagaderwand, met afzettingen van vetdeeltjes, bloedcellen en kalk. Dit kan gebeuren in alle slagaders van ons lichaam en zorgt voor een tekort aan zuurstof en voedingsstoffen in de organen. Afhankelijk van het bevloeingsgebied kan dit aanleiding geven tot een hersentrombose, hartinfarct, nierproblemen, darmproblemen, verzuring van de benen, ... Risicofactoren zijn vooral roken, hoge bloeddruk, erfelijke aanleg, suikerziekte, hoog cholesterol, gebrek aan lichaamsbeweging, zwaarlijvigheid.

 

De behandeling van een te hoge cholesterol bestaat uit een gezonde levensstijl en in het bijzonder een aangepast dieet:

 

 • arm aan verzadigde vetzuren (= bouwstenen voor uw lever om cholesterol aan te maken);
 • met weinig mogelijk dierlijke vetten (uitgezonderd vis), in het bijzonder rood vlees, kaas, gefrituurde voedselwaren en industrieel gebak (koekjes, snoep rijk aan vetten);
 • met meer plantaardige sterolen, soja-eiwitten, vette vis, bepaalde plantaardige oliën (vooral olijfolie) en noten.
 • met zoveel mogelijk beweging

 

Blijft het cholesterolgehaalte te hoog ondanks deze maatregelen, dan zal uw arts medicatie voorschrijven.

 

terug naar boven Arteriële hypertensie (hoge bloeddruk)

Een te hoge bloeddruk (meer dan 140/90 mmHg) is een risico voor hart- en vaatziekten. Deze moet tijdig worden opgespoord en behandeld. Het is een zeer frequente aandoening en neemt toe met de leeftijd. Een licht tot matig verhoogde bloeddruk geeft geen klachten en kan voor zeer lange periode onopgemerkt blijven en uiteindelijke een hart- en vaatziekte veroorzaken. Een zeer hoge bloeddruk (> 200/110 mmHg) kan klachten geven als hoofdpijn, braakneigingen, druk op de borst of bovenbuik, en moet dringend worden behandeld. De behandeling betaat uit twee delen

 

Levensstijlaanpassing

 • Gewicht: zorg dat u niet bijkomt en probeer eventueel wat af te vallen.
 • Sporten: zorgt ervoor dat u voldoende in beweging blijft
 • De zoutconsumptie drastisch verlagen (onder meer door het opsporen van de aanwezigheid van 'verborgen' zout in voedingsmiddelen, die tot 80 % van uw zoutconsumptie kan uitmaken).
 • Alcoholconsumptie: voor vrouwen maximum één consumptie per dag, voor mannen maximum twee consumpties per dag; mogelijk is dit nog te veel! Vermijd in ieder geval braspartijen (bingedrinken, comazuipen).

 

Geneesmiddelen

Er bestaan talrijke klassen van geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk. De belangrijkste zijn:

 • diuretica (vochtafdrijvende middelen);
 • calciumantagonisten;
 • angiotensine converting enzyme inhibitoren (ACE inhibitoren);
 • sartanen (AIIA);
 • bètablokkers (BB).

 

Elke klasse van bloeddrukverlagende geneesmiddelen heeft haar eigenschappen, voordelen en nadelen.


Uw arts zal bij de medicatiekeuze rekening houden met uw specifieke situatie.
Bij het begin van de behandeling zal de arts een bepaald antihypertensivum voorschrijven, en het effect ervan na enkele weken evalueren. Indien uw bloeddrukwaarden onvoldoende dalen, kan hij verschillende geneesmiddelen combineren. Vaak duurt het verschillende maanden om het geneesmiddel te vinden die uw bloeddruk optimaal doet dalen.

 

Uw behandeling zal waarschijnlijk verschillende keren worden aangepast afhankelijk van de evolutie van uw bloeddruk.

 

terug naar boven Longembolen

Longembolen zorgen voor een blokkade van de pulmonale arteries. Longembolen worden meestal veroorzaakt door bloedklontertjes welke in de onderste ledematen of in de buik ontstaan en migreren doorheen het hart naar de longen. Daar zorgen ze voor een obstructie van de bloeddoorstroming. Afhankelijk van de ernst kunnen ze zorgen voor klachten zoals pijn op de borst, kortademigheid of soms ook bewustzijnsverlies. Longembolen kunnen levensbedreigend zijn en moeten snel herkend en behandeld worden.

De behandeling bestaat uit bloedverdunning en in zeldzame gevallen levensreddende heelkunde. Risicofactoren voor het ontwikkelen van longembolen of diepe veneuze trombose zijn bv. immobilisatie, kanker of recente heelkunde. In deze gevallen wordt vaak preventief een bloedverdunner toegediend.

 

terug naar boven Mitraliskleplijden

Mitraliskleplijden is een aandoening van de mitralisklep, de klep gelegen tussen de linkervoorkamer en linkerkamer. Mitraliskleplijden kan geleidelijk aan ontstaan of is aangeboren.

 

Een vernauwing van de klep, of mitralisklepstenose, verhindert dat het bloed vlot naar de linkerkamer wordt gepompt. Het bloed blijft dan staan in de longen, en geeft ‘water op de longen’ en kortademigheid.

 

Een lekkage van de klep, of mitralisklepinsufficiëntie, zorgt ervoor dat het bloed terugvloeit naar de linkervoorkamer en de longen, wat ‘water op de longen’ en kortademigheid geeft en op termijn het hart beschadigt.

 

Afhankelijk van de aard en ernst van het mitraliskleplijden, de leeftijd en de medische toestand van de patiënt, kan de mitralisklep heelkundig hersteld of vervangen worden, of in sommige gevallen via de lies worden behandeld. Als de mitraliskleplijden nog niet ernstig genoeg is, volstaat een opvolging bij de cardioloog.

 

terug naar boven Myocarditis

Myocarditis is een inflammatie van de hartspier. Dit wordt meestal veroorzaakt door een ontsteking. De klachten en klinische tekens kunnen gelijkaardig zijn aan een hartaanval, met o.a. druk op de borst, hartfalen of een afwijkend hartritme. Meestal is er een volledige recuperatie, maar soms kan een myocarditis aanleiding geven tot een ernstige hartverzwakking. Afhankelijk van de onderliggende oorzaak en de graad van het hartfalen kan de therapie worden aangepast.

 

terug naar boven Patent foramen ovale (PFO)

Een patent foramen ovale (PFO) is een kleine connectie tussen de voorkamers waarlangs kleine klonters of luchtbellen kunnen passeren. Dit kan aanleiding geven tot wat we noemen paradoxale embolen. Kleine klonters die normaal opgevangen worden in de longen worden dan langs de hersenen of andere organen passeren en aanleiding kunnen geven tot een beroerte of zuurstoftekort in andere organen. Bij onverklaarbare beroerte of embolen in de organen bij jonge patiënten kan overwogen worden om een PFO te sluiten met een paraplu.

 

terug naar boven Pericarditis

Pericarditis is een inflammatie van het hartzakje. Het wordt meestal veroorzaakt door een virale ontsteking, maar kan soms ook door een bacterie of zelfs door tuberculose worden veroorzaakt of door systeemziektes. Pericarditis geeft vaak klachten welke kunnen lijken op een hartaanval, met druk op de borst, welke vaak ademhalings- of houdingsgebonden is. Meestal ontstaan de klachten na een bovenste luchtweginfectie.

De behandeling bestaat uit medicatie. Pericarditis is meestal vlot te behandelen, maar kan in sommige gevallen wel terugkeren. In zeldzame gevallen is heelkunde nodig. Hoe vroeger de diagnose en behandeling, hoe lager de kans op recidief.

 

terug naar boven Pulmonaliskleplijden

Pulmonaliskleplijden is een aandoening van de pulmonaalklep, de klep gelegen tussen de rechterkamer en de arteria pulmonalis, die de longen bevloeit. Pulmonaliskleplijden is meestal een aangeboren aandoening, maar kan ook ontstaan in zeldzame gevallen.

 

Een vernauwing van de klep of pulmonalisklepstenose verhindert dat het bloed vlot vanuit het rechterhart naar de longen wordt gepompt. Dit geeft klachten van kortademigheid.

Een kleplek of ook pulmonalisklepinsufficiëntie zorgt ervoor dat het bloed terugvloeit naar de rechterkamer. Dit geeft meestal geen klachten. In zeldzame gevallen kan dit ook hartfalen geven en kortademigheid.

 

Afhankelijk van de aard en de ernst van het pulmonaliskleplijden, de leeftijd en de medische toestand van de patiënt kan de pulmonalisklep percutaan vervangen worden of in zeldzame gevallen chirurgisch. Als het pulmonaliskleplijden niet ernstig genoeg is volstaat een opvolging bij de cardioloog.

 

terug naar boven Sick sinussyndroom

Sick sinussyndroom is een afwijking van de sinusknoop welke instaat voor het hartritme. Als deze abnormaal werkt kan het hart ofwel te traag ofwel te snel kloppen. Deze ritmestoornis neemt toe met de leeftijd. Afhankelijk van de ernst moet deze behandeld worden met medicatie of een pacemaker.

 

terug naar boven Tachycardie

Tachycardie is een abnormaal snel kloppend hart > 100/min. Dit kan het gevolg zijn van een niet-cardiale oorzaak zoals bijvoorbeeld koorts, fysieke inspanning, stress of andere. Een tachycardie kan ook het gevolg zijn van een ritmestoornis ter hoogte van het hart. Tachycardie welke ontstaat ter hoogte van de kamers is een ernstige aandoening waarvoor dringende medische zorgen nodig is. Op termijn kan de implantatie van een interne defibrillator nodig zijn.

 

Tachycardieën welke ontstaan in de voorkamers, ook wel supraventriculaire tachycardieën genoemd, zijn meestal eerder goedaardig, maar kunnen wel aanleiding geven tot hartfalen, bewustzijnsverlies, thoracale druk. Afhankelijk van het type supraventriculaire tachycardie kan deze behandeld worden door middel van katheterablatie of met medicatie.

 

terug naar boven Tricuspidaliskleplijden

Tricuspidaliskleplijden is een aandoening van de tricuspidalisklep, de klep gelegen tussen rechtervoorkamer en -kamer. Tricuspidaliskleplijden kan geleidelijk aan ontstaan of is aangeboren.

 

Een vernauwing van de klep of tricuspidalisstenose verhindert dat het bloed vlot van de rechtervoorkamer naar de -kamer gepompt wordt. Dit is zeldzaam.

 

Een kleplek of tricuspidalisklepinsufficiëntie zorgt ervoor dat het bloed terugvloeit van de rechterkamer naar de -voorkamer. Bij belangrijke lekkage kan dit zorgen voor uitzetting van de lever en op termijn levercirrose.

 

Afhankelijk van de aard en de ernst van het tricuspidaliskleplijden, de leeftijd en de medische toestand van patiënt kan de tricuspidalisklep heelkundig worden hersteld of vervangen. Voorlopig kan dit nog niet via de lies. Als het tricuspidaliskleplijden nog niet ernstig genoeg is, volstaat een opvolging bij de cardioloog.

 

terug naar boven Ventrikel septum defect (VSD)

Een ventrikel septum defect is een gaatje tussen de twee kamers van het hart. Het is een aangeboren hartziekte. Kleine gaatjes kunnen spontaan sluiten tijdens de kinderjaren. Grotere gaatjes kunnen op termijn beschadiging veroorzaken van het hart en de longen en moeten dan gesloten worden. Dit kan via katheters of via hartchirurgie.

 

terug naar boven Voorkamerfibrillatie

Voorkamerfibrillatie is een onregelmatig en vaak snel kloppend hartritme waardoor het bloed niet meer optimaal gepompt wordt. Dit kan aanleiding geven tot kortademigheid, gevoel van hartkloppingen of soms algemene zwakte. De klachten kunnen in korte episodes optreden, terug verdwijnen, maar kunnen soms ook blijvend aanwezig zijn. Dit is een frequent voorkomende ritmestoornis en neemt toe met de leeftijd. Hoewel het geen levensbedreigende ritmestoornis is, wordt deze wel geassocieerd met trombose. Afhankelijk van het tromboserisico moet het bloed dan verdund worden. Het ritme kan ook hersteld worden door middel van medicatie, electrische reconversie onder verdoving, of weggebrand worden via katheter (pulmonaal vene isolatie). De verschillende behandelingsmogelijkheden worden steeds wel overwogen en besproken met uw cardioloog.

 

terug naar boven Voorkamerflutter

Voorkamerflutter is een ritmestoornis van de voorkamer waarbij het hart te snel klopt. Daardoor wordt het bloed niet goed doorgepompt. De aandoening is gelijkaardig aan voorkamerfibrillatie. Dit kan aanleiding geven tot kortademigheid, gevoel van hartkloppingen of soms algemene zwakte. De klachten kunnen in korte episodes optreden, terug verdwijnen, maar kunnen soms ook blijvend aanwezig zijn. Dit is een frequent voorkomende ritmestoornis en neemt toe met de leeftijd. Hoewel het geen levensbedreigende ritmestoornis is, wordt deze wel geassocieerd met trombose. Afhankelijk van het tromboserisico moet het bloed dan verdund worden. Het ritme kan ook hersteld worden door middel van medicatie, electrische reconversie onder verdoving, of weggebrand worden via katheter (pulmonaal vene isolatie). De verschillende behandelingsmogelijkheden worden steeds wel overwogen en besproken met uw cardioloog.

Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail