Algemene informatie
ql_contact 

Afspraak maken

053 76 48 45 (Aalst)

09 368 82 06 (Wetteren)

 ql_raadpleging

Raadplegingsuren

Fysische geneeskunde & revalidatie

 wegwijs

Polikliniek Aalst

Zone A - verdieping -1

Polikliniek Wetteren

Zone E - verdieping 0

Rug- en nekschool

Multidisciplinaire behandeling voor rugpatiënten

Het rug- en nekschool programma wordt voorgesteld aan patiënten met chronische lage rug- of nekpijn die langer dan 6 weken aanwezig is. Ook patiënten na  een rugoperatie kunnen vanaf 6 weken en binnen de 3 maanden na hun operatie deelnemen aan het programma.

Lage rug- of nekpijn komt frequent voor: 70-90% krijgt in zijn leven een probleem. Bij volwassenen gaat het in 80% van de klachten om mechanische aspecifieke rug - of nekpijn. Dat betekent dat de pijn veroorzaakt wordt door overbelasting van pijngevoelige structuren in- en rondom de wervelzuil (v.b tussenwervelschijven , gewrichten, zenuwen en spieren) zonder dat de precieze lichamelijke oorzaak aangetoond kan worden.

Er wordt binnen de rugschool een intensieve multidisciplinaire benadering voorgesteld die een combinatie van individuele behandeling samen met een groepstherapie aanbiedt. Beweging en oefentherapie vormen de basis in de revalidatie van rug- en  nekpatiënten omdat dit de meeste kans op slagen biedt. Er worden ook thuisoefeningen aangeleerd. 

Het doel is een progressieve opbouw naar een actieve en sociale levensstijl mits rugklachten en/of (her)starten van de sportactiviteit(en).

 

Team

De rugschool in A.S.Z. bestaat uit een team van artsen, kinesitherapeuten, ergotherapeuten en een psycholoog.

Revalidatieartsen

Voor de start van de rugrevalidatie gaat elke patiënt op intakegesprek bij een revalidatiearts. Deze maakt een overzicht van het probleem en de individuele doelstellingen worden opgemaakt. De arts bepaalt het traject met de patiënt en volgt dit verder op.

Kinesitherapeuten

De bewegingsbeperking vanuit de rug wordt aangepakt door de kinesitherapeut. De nadruk ligt op een oefenprogramma waarbij de mobiliteit en stabiliteit van de wervelzuil wordt geoptimaliseerd door de versterking van de rug- en buikspieren, het lichaamsbesef wordt verhoogd en een correcte houding wordt aangeleerd. Nadien oefent u op toestellen die specifiek ontworpen zijn voor rugtraining (Tergumed).

Ergotherapeuten

Naast de fysieke oefeningen wordt er via educatieve en praktijklessen aandacht besteed aan rug ergonomie. Hierin wordt uitleg gegeven omtrent de werking van de rug, correct zitten en liggen, ideale hef- en tiltechnieken, slapen of sporten. Ook praktische informatie over aanpassingen aan het dagelijks leven of binnen het werk komen aan bod.

Psycholoog

Rugklachten houden veel meer in dan enkel pijn en kunnen een grote impact hebben op het dagelijks leven. Psychologische begeleiding kan hierin ondersteunend werken en wordt bij opstart voorzien ter screening. Men kan nadien contact opnemen met de psycholoog voor een bijkomend gesprek.

Verloop

Verwijzing gebeurt via de huisarts of specialist naar de revalidatiearts. Bij aanvang van de revalidatie vindt er een intakegesprek plaats waarbij wordt gescreend naar een goede indicatie voor opstart van de rugrevalidatie.

Daarna volgt een algemene infosessie over het werkingsmechanisme van de rugrevalidatie en worden verdere afspraken voor de opstart gemaakt. In het begin van het revalidatieprogramma wordt een test afgenomen waarin bepaald wordt wat het niveau van spierkracht is van de rompspieren (zowel buik- als rugspieren). Op basis van deze test wordt een individueel trainingsprogramma opgesteld.

Er wordt gewerkt via het aanleren van oefentherapie via een kinesist. Wij geven de voorkeur aan groepslessen, omdat patiënten zo de kans krijgen om lotgenoten te ontmoeten. Ze wisselen ervaringen uit en motiveren elkaar. De groepslessen bestaan uit standaardoefeningen, maar iedereen krijgt individuele feedback afhankelijk van de individuele noden. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van een individueel te volgen programma op de verschillende rugtoestellen (Tergumed). Verder werkt u per sessie aan uw algemene conditie via aan cardiovasculair programma.

Het totale rugrevalidatie programma omvat 36 beurten en dit telkens 2 sessies per week van 1.5 uur. Het programma moet u binnen een periode van 6 maanden volgen. Halverwege en bij het einde van het programma vindt er een herevaluatie en opvolging plaats bij uw behandelende arts.

Praktische info

Gelieve sportieve kledij, een handdoek en een drinkfles mee te brengen. Er zijn kleedkamers en na elke sessie is er de mogelijkheid om te douchen. Als u uw afspraak niet kan nakomen, gelieve ons tijdig te verwittigen. Bij het 2 x niet verwittigen, gebeurt er een annulatie van alle verdere afspraken. 


Financiële bijdrage

Elke patiënt heeft éénmalig recht op rugrevalidatie en mogelijks bijkomende terugbetaling via fonds voor beroepsziekten. U betaalt hiervoor enkel het remgeld (via factuur opgestuurd), wat vergelijkbaar is met 1 kinesitherapiebehandeling van 7.09 euro/sessie.

Uren

De groepslessen vinden plaats op campus Aalst iedere dinsdag en donderdag.

Vragen?

T 053 76 48 45

Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail