Algemene informatie
ql_contact 

Afspraak maken

053 76 48 45 (Aalst)

09 368 82 06 (Wetteren)

 ql_raadpleging

Raadplegingsuren

Fysische geneeskunde & revalidatie

 wegwijs

Polikliniek Aalst

Zone A - verdieping -1

Polikliniek Wetteren

Zone E - verdieping 0

Team Fysische geneeskunde & revalidatie

Artsen

 

Dr. Kevin De Cock

Dr. Hannelore Debyser

Dr. Michael Dick

Dr. Bartel Thomas

Dr. Lien Timmermans

 

Paramedici

 

Kinesitherapeut

De kinesitherapeut onderzoekt uw lichamelijke mogelijkheden en/of beperkingen en vraagt naar uw persoonlijke doelstellingen. Hij/zij zal samen met u een individueel oefenprogramma opmaken dat zich richt op het verbeteren van uw beweeglijkheid, spierkracht, coördinatie, evenwicht en gang. Er wordt functioneel getraind met als doel zoveel mogelijk uw zelfredzaamheid terug te winnen en u voor te bereiden voor uw terugkeer naar huis. De oefeningen in de revalidatiezaal gebeuren zowel in groep als
individueel.

 

Ergotherapeut

De ergotherapeut oefent vaardigheden die uw zelfredzaamheid verhogen of opnieuw mogelijk maken. Dagelijkse activiteiten worden geoefend om u zo goed mogelijk voor te bereiden op uw thuissituatie. Dit houdt in:

  • Het begeleiden van de dagelijkse activiteiten zoals zich verplaatsen, wassen, kleden, eten en drinken.
  • Het aanbieden en adviseren van hulpmiddelen en aanpassingen.
  • Het stimuleren van cognitieve vaardigheden, verbeteren van aandacht en geheugenfuncties alsook probleemoplossend denken.
  • Valpreventie: u en uw familie begeleiden, tips en adviezen geven om valrisico’s in te schatten en te vermijden.

 

Diëtist

Indien nodig volgt de diëtist(e) uw voedselinname, eetlust en gewicht op. Bij mogelijke problemen zal de voeding in het ziekenhuis worden aangepast en krijgt u tips voor thuis. Aarzel niet om specifi eke vragen over voeding aan de diëtist(e) te stellen.

 

Logopedist

De logopedist diagnosticeert en revalideert patiënten met spraak-, taal- en slikstoornissen ten gevolge van een hersenletsel. Na een hersenletsel kan de patiënt de diagnose afasie (taalstoornis), dysartrie (spraakstoornis) en/ of dysfagie (slikstoornis) krijgen. Er wordt vervolgens een therapieplan opgesteld waarbij er stoornisgericht gewerkt wordt. Logopedische begeleiding situeert zich voornamelijk op volgende gebieden

  • Slikstoornissen: De logopedist kan de voeding aanpassen. Er is mogelijkheid tot dagelijkse voedingsbegeleiding met indien nodig slikoefeningen.
  • Taalstoornissen: Hierbij traint de logopedist op het begrijpen en het gebruiken van de gesproken taal.
  • Spraakstoornissen: De logopedist biedt oefeningen aan om de spraakverstaanbaarheid te verbeteren.

 

Psycholoog

Een ziekenhuisopname omwille van belangrijke gezondheidsproblemen kan een zware belasting voor u zijn en uw naaste omgeving. Het is niet vreemd om u in ernstige omstandigheden slecht in uw vel te voelen. Misschien piekert u over zaken uit het verleden, maakt u zich zorgen over uw behandeling of bent u bang voor de toekomst. Onze psycholoog biedt een luisterend oor en professioneel advies. Vraag haar bijstand via de verpleegkundigen of uw behandelende arts. Maakt uw behandelende arts zich zorgen over uw psychisch of emotioneel welzijn, dan kan hij/zij een psychologisch consult aanbevelen.

 

Afspraak maken

Secretariaat fysische geneeskunde en revalidatie

T 053 76 48 45 (Aalst)

T 09 368 82 11 (Wetteren)

Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail