Algemene informatie
ql_contact 

Contact

0800 992 01 - 053 76 49 23 (Aalst)

054 43 21 56 (G'bergen)

09 368 82 75 (Wetteren)

 

Mail

...

 

 ql_raadpleging

Klinische biologie

Pathologische anatomie

 

 wegwijs

Aalst

S-gebouw - verdieping +3

 

G'bergen

Zone A - verdieping +1

 

Polikliniek Wetteren

Zone A - verdieping 0

 

Over het labo

Het associatielaboratorium A.S.Z. – AZO is een medisch laboratorium dat deel uit maakt van het A.S.Z. Ziekenhuis in associatie met AZ Oudenaarde. Het omvat een centraal laboratorium te Aalst en 3 satellietlaboratoria (Wetteren, Geraardsbergen en Oudenaarde).

 

ASZ_AZ OU_Tekengebied 1

 

 

 

 

 

 

Eén satellietlabo is gelegen op de campus te Wetteren (gefusioneerd met Aalst sinds 1 juli 1998). Het tweede is gelegen te Geraardsbergen (gefusioneerd met Aalst sinds 1 januari 2001) en een derde laboratorium is gelegen in het ziekenhuis van Oudenaarde (associatie sinds 1 januari 2007).


Het laboratorium functioneert organisatorisch als een geheel over de 4 sites met één RIZIV-nummer 841-62346-998. De routineparameters die in urgentie belangrijk kunnen zijn voor de patiënten worden op de 4 sites uitgevoerd. De andere analyses worden gecentraliseerd op de site te Aalst.

 

Doelstelling

 

Het associatielaboratorium van A.S.Z. – AZ Oudenaarde staat voor kwalitatieve, hoogstaande, patiëntgerichte en financieel efficiënte laboratoriumanalyses.

 

Het laboratorium volgt een kwaliteitsmanagementsysteem overeenkomstig de ISO 15189. Sinds 27 november 2014 beschikt het laboratorium van het A.S.Z. Ziekenhuis over een internationale accreditatie volgens de norm ISO 15189. Deze accreditatie is uitgereikt door BELAC onder het nummer 527-MED.  Een overzicht van de analyses waarvoor het labo geaccrediteerd is terug te vinden op de website van BELAC: www.belac.be

 

Het laboratorium neemt deel aan externe kwaliteitscontroleprogramma’s waaronder deze georganiseerd door Sciensano. Sciensano is de officiële instantie die verantwoordelijk is voor de erkenning van laboratoria en voor de bevordering van de kwaliteit van het laboratoriumonderzoek.

 

Het laboratorium heeft de ambitie om de best mogelijke klinische relevante informatie te verschaffen op basis van de ter beschikking gestelde patiëntenmonsters, rekening houdend met de beschikbare middelen en betrouwbare analysemethoden. Het laboratorium doet onderzoeken in de domeinen van de hematologie, de chemie, de immunochemie, de microbiologie.

 

Het laboratorium zal alle patiëntmonsters onbevooroordeeld en zonder discriminatie behandelen. Vanaf het moment dat bloed of ander lichaamsvocht wordt afgenomen tot dat de uitslag van het onderzoek bij de aanvragende arts komt, valt dit materiaal onder de verantwoordelijkheid van de klinisch bioloog. De klinisch bioloog geeft leiding aan de laboratoriumorganisatie, is verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking,  adviseert de aanvragende arts bij de interpretatie van de testen en geeft raad bij het aanvragen van testen. Het laboratorium staat in voor een goede communicatie met de aanvragers. Resultaten zijn zowel op elektronische wijze als op papier ter beschikking van de aanvragende arts. Levensbedreigende en sterk afwijkende resultaten worden onmiddellijk medegedeeld aan de aanvragende arts.

 

Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail