Algemene informatie
ql_contact 

Afspraak maken

053 76 66 40 (Aalst)

054 43 21 70 (G'bergen)

09 368 84 90 (Wetteren)

068 57 29 11 (Medisch Centrum Lessen)

 ql_raadpleging

Raadplegingsuren

Maag-, darm- en leverziekten

 wegwijs

Polikliniek Aalst

Zone L - verdieping -1

Polikliniek G'bergen

Zone Ba - verdieping +1

Polikliniek Wetteren

Zone E - verdieping 0

Complicaties of verwikkelingen na pancreasoperatie

Zoals u weet is er bij elke ingreep of medische handeling een mogelijkheid tot complicaties of verwikkelingen. 

 

Voor een pancreasoperatie of Whipple operatie zijn de klassieke complicaties: wondinfectie, infectie ter hoogte van de longen of urinewegen, lekkage ter hoogte van de pancreas of lekkage van de anastomosen (verbindingen) tussen de verschillende organen. Nabloeding en trombose van bloedvaten zijn ook mogelijk. Uiteraard kan dit de ligduur verlengen in het ziekenhuis. De nodige alertheid en zorg zullen aangeboden worden door een team van artsen en verpleegkundigen specifiek opgeleid voor deze pathologie. 

 

Postoperatief verloop

 

Na de operatie moet de patiënt enkele dagen verblijven op de dienst intensieve zorgen waarbij de patiënt nauwkeurig wordt gemonitord alsook pijnstilling wordt toegediend door middel van een pijnpomp en intraveneus infuus.


Tijdens de narcose worden een aantal katheters en drains geplaatst die noodzakelijk zijn voor het vlot verloop van de operatie. De patiënt wordt wakker met een maagsonde die via de neus tot in de maag wordt geplaatst, een blaaskatheter, een centrale intraveneuze katheter voor vochttoediening en er zullen meerdere drains in de buikwand geplaatst worden voor afvoer van wondvocht. Deze zullen één voor één geleidelijk aan verwijderd worden volgens het postoperatieve verloop.  

De eerste dagen zal de patiënt nog niets mogen eten en drinken. Wanneer de maag en darmen opnieuw beginnen te werken zal de patiënt geleidelijk aan terug mogen beginnen drinken en eten. Aangepast voedingsadvies zal met de diëtiste worden overlopen.

 

Ongeveer 2 à 3 weken na de ingreep, afhankelijk van hoe goed de ingreep werd doorstaan en de algemene toestand, zal de patiënt in ontslag kunnen gaan. Een vervolgafspraak met de chirurgen en doorverwijzende arts zal worden meegegeven. Indien een nabehandeling met chemotherapie noodzakelijk is, zal dit ook met de patiënt worden besproken. 

Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail