Algemene informatie
ql_contact 

Afspraak maken (abdominale heelkunde)

053 76 67 60 (Aalst)

054 43 25 90 (G'bergen)

09 368 82 06 (Wetteren)

068 57 29 11 (Medisch Centrum Lessen)

 

Afspraak maken (fysische geneeskunde & revalidatie)

053 76 48 45 (Aalst)

09 368 82 11 (Wetteren)

 ql_raadpleging

Raadplegingsuren

Heelkunde (abdominale-)

Fysische geneeskunde & revalidatie

 wegwijs

Polikliniek Aalst (abdominale)

Zone L - verdieping +1

Polikliniek Aalst (fysio)

Zone B - verdieping -1

Polikliniek G'bergen

Zone A - verdieping +2

Polikliniek Wetteren (abdominale)

Blok A - verdieping 0

Polikliniek Wetteren (fysio)

Blok E - verdieping -1

 

Risico's van obesitas

Obesitas wordt beschouwd als een chronische ziekte en wordt in verband gebracht met verschillende levensbedreigende aandoeningen. Bovendien is er een bewezen impact op de levenskwaliteit en de levensverwachting.

 

Men weet nu dat een BMI van meer dan 30 al leidt tot een lagere levensverwachting in vergelijking met leeftijdsgenoten met een normaal gewicht.

 

Wist u dat...
 
  • de levensverwachting van mensen met BMI tussen de 30 en 35, 2 tot 4 jaar korter is dan mensen met een normaal lichaamsgewicht
  • de levensverwachting van mensen met BMI boven de 40 zelfs tot 10 jaar korter is dan mensen met een normaal lichaamsgewicht

 

 

Overgewicht heeft een direct verband met:

 

terug naar boven Diabetes type 2

Diabetes type 2 is de meest voorkomende vorm van diabetes. Diabetes wordt gekenmerkt door een te hoog suikergehalte in het bloed (hyperglycemie). 

Diabetes treedt op wanneer in ons organisme stoornissen zijn bij de opname, het gebruik of de opslag van suikers afkomstig uit de voeding. In geval van diabetes type 2, waarbij een onevenwichtig dieet of overgewicht vaak centraal staat, blijkt er altijd een slechte werking te zijn van de insuline, het hormoon dat het suikergehalte in ons lichaam regelt. 


Diabetes komt 5 tot 6 maal vaker voor bij zwaarlijvige personen dan bij hen met een normaal gewicht. Veranderingen in de leefgewoonten alsook in het voedingspatroon en toename van fysieke activiteit zijn noodzakelijk om diabetes te verbeteren of te genezen. Wanneer dit niet volstaat, dan kan een antidiabetische behandeling worden overwogen met medicatie in pilvorm, en soms ook injecties met insuline.

terug naar boven Hypertensie

Hypertensie of een verhoogde bloeddruk is een ziekte die latent is: meestal merkt men niet dat men deze ziekte heeft. Hypertensie verhoogt het risico op een cardiovasculaire aandoening.


Deze kenmerkt zich door een verhoogde druk van het bloed op de wand van de slagaders. 
Hypertensie wordt gemeten met een bloeddrukmeter en de diagnose wordt gesteld wanneer herhaaldelijk hoge waarden worden opgemeten (hoger dan 140/90). 


Het risico op hypertensie neemt toe met de leeftijd en met het gewicht. Deze stille ziekte treedt op bij meer dan 40% van de zwaarlijvigen. Het regelmatig uitoefenen van een fysieke activiteit en gewichtsverlies kunnen volstaan om een normale bloeddruk terug te krijgen. Wanneer dit niet volstaat, kan worden overgeschakeld naar bloeddrukverlagers.

terug naar boven Slaapapneusyndroom

Wordt u wakker met het gevoel dat u niet bent uitgerust? 
Bent u slaperig of vindt u het moeilijk om overdag geconcentreerd te zijn? 
Misschien wordt u ‘s nachts wel wakker met het gevoel dat ademen lastig wordt?

Klagen uw huisgenoten over uw luide snurkgeluiden?

Alle deze signalen kunnen wijzen op slaapapneu. Slaapapneu komt voor bij bijna 60% van de zwaarlijvigen en vermindert de levenskwaliteit. 


Wat is slaapapneu?

Bij bepaalde zwaarlijvigen kan de luchtdoorgang in het strottenhoofd belemmerd worden tijdens het slapen met snurken, en soms zelfs korte adempauzes tot gevolg hebben. De pauze ‘waarschuwt’ de hersenen die de spieren het bevel geven het strottenhoofd opnieuw te openen om de lucht opnieuw door te laten. Vervolgens gaan de hersenen opnieuw ‘slapen’. Dit kan tientallen keren per uur optreden en zorgt voor een slechte slaapkwaliteit.

Gewichtsverlies is essentieel voor de behandeling van slaapapneu. Indien dit niet het geval is, of in afwachting, kan een ademhalingsapparaat u helpen beter te slapen; het zal u echter niet genezen.

 

terug naar boven Andere ziekten

Overgewicht is een gekende risicofactor voor vroegtijdig overlijden, en is direct gelinkt met 3 van de 5 meest voorkomende doodsoorzaken (hart-en vaat lijden, hersenthrombose en kanker). Dit verband is het meest duidelijk vanaf een BMI boven de 35. Zo hebben mensen met overgewicht meer risico op kanker van de borst, dikke darm, baarmoeder, slokdarm, nier en alvleesklier. Patiënten die vermageren dankzij een bariatrische ingreep hebben een duidelijk verminderd risico op deze kankers.

In een groot onderzoek uit de Harvard universiteit blijkt dat overgewicht de tweede grootste behandelbare oorzaak is van voortijdige sterfte, enkel voorafgegaan door roken.

Bovendien is er een bijkomend effect op tal van andere ziekten zoals zure refluxziekte, vruchtbaarheidsproblemen bij man én vrouw, en migraine.

Verder heeft overgewicht ook een belangrijke psychosociale invloed, zoals het ontwikkelen van een negatief zelfbeeld en depressie. Bovendien leidt een hoog gewicht in de maatschappij ook tot discriminatie en soms pestgedrag

 

 

 

 

 

Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail