Algemene informatie
ql_contact 

Contact

053 76 66 20(Aalst)

054 43 21 11 (G'bergen)

 

Mail

...

 

 ql_raadpleging

Psychiatrie

 

 wegwijs

Aalst

S-gebouw - verdieping -1

 

G'bergen

Zone A - verdieping +3

 

Behandelingen

 • Consultaties bij de psychiater: Consultaties bij de psychiater gaan twee keer per week door op de afdeling. Deze raadplegingen worden individueel vastgelegd. 

 

 • Individuele begeleiding: Dit zijn gesprekken die op wekelijkse basis doorgaan met een verpleegkundige of ergotherapeut(e) die specifiek aan u is toegewezen. Deze gesprekken kunnen ook op uw initiatief doorgaan. De tweede individuele begeleider neemt de taak van de eerste individuele begeleider over als deze niet beschikbaar is.

 

 • Psychotherapie: Dit zijn individuele gesprekken en/of gesprekken met uw gezinsleden of partner en de psychologe waarin klachtenvermindering beoogd wordt. Er wordt gewerkt met gedragstherapeutische en systeemtherapeutische technieken zoals cognitieve therapie, exposure en vaardigheidstraining. Gesprekken met de psychologen gaan door op vraag van de psychiater, het team of worden door uzelf aangevraagd. Meestal zijn er twee gesprekken van ongeveer 45 minuten per week en er kan gewerkt worden met huiswerkopdrachten die met u zijn voorbereid en worden nabesproken. Uiteraard blijft wat binnen de gesprekken besproken wordt, binnen het team. Partner of familie wordt steeds met uw toestemming uitgenodigd.

 

 • Groepsgesprekken: er kunnen tot drie keer per week groepsgesprekken zijn op de PAAZ. Deze kunnen geleid worden door verpleegkundige of psychologen. De groepsgesprekken over depressie en het afhankelijkheidsprogramma  (afhankelijkheid, craving en motivatie & noodplan) worden geleid door afwisselend verpleegkundigen of psychologen. De groepsgesprekken die geleid worden door een psycholoog zijn informatiesessies waarin over algemene thema’s wordt gesproken (‘omgaan met stress’, ‘relaties’, ‘emotie-omweg’,...). In deze sessies is het de bedoeling dat we samen nadenken over een gemeenschappelijk onderwerp om aanknopingspunten te vinden zodat u beter kan omgaan met uw klachten. Het is niet de bedoeling dat ieder om de beurt zijn individuele problemen vertelt. Als je enkel wil luisteren, dan is dit ook mogelijk. 

 

 • Psychodiagnostiek: Bij het psychologisch testonderzoek probeert men aan de hand van interviews, vragenlijsten en ander testmateriaal zoveel mogelijk informatie omtrent de onderliggende problematiek te verzamelen. De ervaring leert dat heel wat mensen hieromtrent tal van vragen hebben. Hiermee kan u steeds bij de psychologen terecht.

 

 • Ergotherapie: Tijdens de ergotherapie zijn er verschillende mogelijkheden om de tijd zinvol in te vullen: origami, allerlei vormen van schilderen, borduren, haken, breien, wenskaarten maken, scraperfoil, diamond painting, gezelschapsspellen spelen, een boek lezen, ….

 

 • Externe activiteit: een activiteit buiten het ziekenhuis die door één van de ergotherapeuten begeleid wordt. Dit kan zijn: een wandeling, gaan vissen, zwemmen, een bezoek aan de bibliotheek of het museum enz.

 

 • Relaxatie: via kleine lichamelijke bewegingen en gewaarwordingen innerlijk tot rust komen op rustige muziek.

 

 • Bewegingstherapie: verbetering van lichaamshouding, lichaamsbesef, evenwicht en conditie in groep.

 

 • Onderzoeken: op advies van de psychiater kunnen onderzoeken aangevraagd worden bij andere diensten in het ziekenhuis om uw diagnose of evolutie te kunnen bepalen. Wij kunnen meestal niet voorspellen wanneer u welk onderzoek moet ondergaan, dat hangt af van de agenda van de betrokken diensten.

 

 • Vrije momenten: er zijn ook vrije momenten in ons programma voorzien die u persoonlijk kan invullen op verschillende manieren. U kan een tijdschrift kopen aan het onthaal. De krant is dagelijks beschikbaar in het ergolokaal. Er is op elke kamer één televisietoestel voorzien. U beschikt over een eigen radio. Er is ook een kleine bibliotheek voorzien. Er zijn verschillende soorten gezelschapsspelen ter beschikking op de afdeling. Maak  gerust gebruik van de pingpongtafel en de fitnesstoestellen in het beweeglokaal. Als u tijdens het weekend op de afdeling blijft, wordt er regelmatig een activiteit voorzien, bijvoorbeeld koken, filmnamiddag, …

 

 • Afspraak bij de sociale dienst: in een eerste verkennend gesprek kan samen met de maatschappelijk assistente worden gesproken over de vragen die u hebt en waarbij men u zal trachten te helpen. Nadien wordt er met u individueel verder afgesproken naargelang de nood.

Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail