Algemene informatie
ql_contact 

Contact

053 76 66 20(Aalst)

054 43 21 11 (G'bergen)

 

Mail

...

 

 ql_raadpleging

Psychiatrie

 

 wegwijs

Aalst

S-gebouw - verdieping -1

 

G'bergen

Zone A - verdieping +3

 

Opname PAAZ

Opname op onze afdeling gebeurt op verwijzing van uw huisarts, uw behandelend psychiater of via een opname op de spoedafdeling. Bij aankomst wordt u opgevangen door een verpleegkundige die u de nodige informatie geeft over de afdeling en haar werking. De verpleegkundige zal u rondleiden op de afdeling.

Vervolgens zal de verpleegkundige in een gesprek nagaan waarom u opgenomen wordt, wat de problemen zijn en wat u precies verwacht van uw verblijf op onze afdeling. Een opname op onze dienst is steeds vrijwillig. Thuismedicatie dient men bij opname af te geven aan de verpleging. Deze wordt dan in bewaring gehouden tot uw ontslag. De verpleegkundigen kunnen op elk moment van uw opname en in uw bijzijn de kamer, uw bagage en kleding controleren. Het bezit en het gebruik van alcohol, drugs en/of niet-voorgeschreven medicatie tijdens uw opname is verboden en kan leiden tot onmiddellijk ontslag. Bij vermoeden van gebruik, onverwachts of na een uitgangsmoment kunnen een ademtest, urinecontrole en/of bloedafname gebeuren.

Indien het team van oordeel is dat uw handelen op de afdeling tijdens uw opname moet besproken worden (gebrek aan coöperatie, storend gedrag, conflicten,…) of dat ze eens samen met u willen stilstaan bij de toekomst, kan het gebeuren dat u wordt uitgenodigd op het miniteam. Hier wordt er gepolst naar uw behoefte, uw verwachtingen en visie op de ziekenhuisopname. De verschillende hulpverleners zullen op dat moment samen met u afspraken maken voor het verdere verloop van uw opname.

 

Gezien de opnameduur op de PAAZ eerder beperkt is en sommige problematieken erg uitgebreid zijn, zal in sommige gevallen maar een beperkt deel worden opgestart in het A.S.Z. en zal de behandeling verder ambulant moeten worden opgezet. In andere gevallen zal blijken dat de problemen zo ernstig zijn dat enkel een langdurige opname iets kan bijbrengen en dan zal een verplaatsing naar een ander gespecialiseerd ziekenhuis noodzakelijk zijn.

Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail