Algemene informatie
ql_contact 

Contact

053 76 66 20(Aalst)

054 43 21 11 (G'bergen)

 

Mail

...

 

 ql_raadpleging

Psychiatrie

 

 wegwijs

Aalst

S-gebouw - verdieping -1

 

G'bergen

Zone A - verdieping +3

 

Team

Psychiaters

De psychiaters zijn artsen-specialisten, dragen de eindverantwoordelijkheid en staan in voor de diagnostiek en medicamenteuze behandeling. U kan bij hen terecht met vragen rond diagnose, behandeling, medicatie, ontslag, uitgang (tijdens het weekend of op woensdagnamiddag) … Individuele contacten worden met u afgesproken en gebeuren verschillende malen per week. 


De psychiaters laten standaard een aantal onderzoeken van de hersenfuncties bij u uitvoeren. Voor meer informatie hierover kan u bij hen terecht. Zij zijn bovendien telefonisch te bereiken via het nummer 053/76 44 00 op de uren dat ze aanwezig zijn op de dienst (zie laatste bladzijde). Voor poliklinische informatie kan u terecht op het nummer 053/76 66 20 d.i. het secretariaat van de polikliniek psychiatrie. 

Hoofdverpleegkundige en team van verpleegkundigen

De hoofdverpleegkundige, Tina Lambrecht, heeft de leiding over de afdeling. Zij coördineert de verpleegkundige zorgverlening. De verpleegkundigen zijn 24u op 24 u aanwezig op de afdeling. Zij zorgen voor opvang gedurende uw verblijf. Tijdens uw verblijf zal de verpleegkundige trachten een therapeutische relatie met u op te bouwen. De nadruk ligt hierbij op ondersteuning, erkennend luisteren, toekomstgericht werken. Dit kan zowel individueel gebeuren als in groep. U kan steeds bij hen terecht met vragen, problemen of voor een losse babbel. Bij het begin van uw opname wordt u door de hoofdverpleegkundige een individuele begeleider toegewezen. De verpleging gaat u ook helpen om uw dag te structureren op de afdeling. Zij staan bovendien in voor de medicatie- en maaltijdbedeling en zorgen bij ontslag voor een kopie van uw medicatieschema. Ze helpen daarenboven bij het voorbereiden van het ontslag.

Psychologen

U kan ook tijdens uw verblijf op de PAAZ kennismaken met de psychologen. Zij staan enerzijds in voor de psychotherapeutische begeleiding tijdens uw opname en zijn opgeleid om uw gedrag, emoties en gedachten nader te bekijken en samen met u (in groep of individueel) een manier te vinden om ermee om te gaan. Er kan ook samengewerkt worden met uw partner of familie. Gelieve ook zelf aan te geven indien u behoefte heeft aan psychotherapeutische begeleiding. Anderzijds kan u door de psychologen ook worden aangesproken voor deelname aan een door de arts aangevraagd testonderzoek.

Sociaal assistente

Indien u als patiënt(e) met onbeantwoorde vragen zit of u hebt één of meerdere problemen met betrekking tot hospitalisatie, thuishulp (gezins- en bejaardenhulp,...), uw ziekteverwerking, ontslagproblemen (aanvraag voor hersteloord, revalidatie, langdurige opname in een psychiatrisch ziekenhuis,...) en allerlei problemen op administratief en praktisch vlak, dan kan u of uw familie steeds een beroep doen op de sociale dienst. U kan de sociaal assistente bereiken via de afdeling of op het volgend telefoonnummer 054/43 22 34.

Ergotherapeuten

Ergotherapie is knutselen en spelletjes spelen? Ja, dit vormt de basis, maar ergotherapie is meer… Het is een plaats, een moment, waar u opnieuw contacten legt met anderen, waar er ruimte is voor creativiteit en experimenteren. U kan er leuke ervaringen opdoen, opnieuw tijd maken voor uzelf, ervaringen delen, eens iets leuk voor uzelf maken of voor anderen. Creatief en zinvol bezig zijn, leuke ervaringen opdoen helpen u bij uw genezingsproces. Tijdens de ergotherapie is er ook ruimte om samen op zoek te gaan naar een nieuwe hobby, een nieuwe job, een woonst,… De ergotherapeuten staan u graag bij in uw zoektocht. De klassieke ergotherapie die dagelijks doorgaat, wordt uitgebreid met andere therapievormen zoals kooktherapie en relaxatie. We bieden daarnaast ook nog specifieke activiteiten aan naar verbeteren concentratie, naar tijdsplanning maken, naar zelfstandig thuis functioneren, naar geheugen, naar assertiviteit, naar ontspanning tijdens de opname en naar creativiteit. In samenspraak met u wordt er gezocht naar een activiteit die het best aansluit bij uw mogelijkheden en persoonlijke interesses. Eigen voorstellen en creatieve ideeën zijn altijd welkom. 

Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail