Algemene informatie
ql_contact 

Contact

053 76 40 06 (Aalst)

054 43 27 11 (G'bergen)

 ql_raadpleging

Artsen

Spoedgevallendienst

 wegwijs

Campus Aalst

Zone C - verdieping 0

Campus G'bergen

Zone C - verdieping 0

 

 

 

 

Naar de spoedopname in coronatijden

Voor een dringende opname en/of behandeling, kan u dag en nacht een beroep doen op de dienst spoedopname van het A.S.Z. Er staat steeds een ervaren medisch en verpleegkundig team klaar. Echter brengt  de strijd tegen het coronavirus brengt voor ieder van ons nieuwe maatregelen mee. Onze werking op de dienst spoedgevallen ziet er tegenwoordig dan ook anders uit. We overlopen even het proces:

 

  • Wanneer een patiënt zich aanmeldt aan het inschrijvingsloket van de dienst spoedgevallen, dient hij of zij verplicht een chirurgisch mondneusmasker te dragen en de handen te ontsmetten. 
  • De verpleegkundige bevraagt u kort om na te gaan of u mogelijk besmet bent met het coronavirus covid-19
  • Afhankelijk van zijn of haar observaties en later die van de arts, zal u een ander traject doorlopen. Zo bieden wij de juiste zorg op de juiste plaats.

 

U hebt (vermoedelijk) covid-19

Als u (waarschijnlijk) besmet bent met covid-19, wordt u begeleid naar de mobiele unit naast onze dienst spoedgevallen. Hier wordt er getest op covid-19. In afwachting van de resultaten volgt een opname op de cohortafdeling. Het is de arts die uiteindelijk beslist of u in het ziekenhuis moet opgenomen worden. Stel dat u niet opgenomen moet worden, wordt u in het kader van uw klachten wel gescreend en krijgt u van de arts wel tips in verband met thuisisolatie. Het resultaat van uw screening wordt aan uw huisarts overgemaakt.

 

U hebt (allicht) geen covid-19

Als uit de bevraging van de verpleegkundige blijkt dat u (waarschijnlijk) niet besmet bent, doorloopt u het gebruikelijke spoedtraject. Na de triage om na te gaan hoe ernstig uw klachten zijn, wordt u onderzocht door een urgentiearts en een spoedverpleegkundige. Er wordt een medische vragenlijst afgenomen (anamnese) en er volgt een onderzoek. Hierop zal de arts een diagnose stellen en uw behandelplan uitstippelen. Indien u wordt opgenomen, dan wordt u sowieso getest op covid-19 ook al vertoont u geen symptomen. Het resultaat van de PCR-test wacht u af in de wachtzone. Als de arts besluit dat een opname niet nodig is, mag u gewoon weer naar huis.

 

Veilig en kwalitatieve zorg

Tijdens dit traject komt u dankzij o.a. het bewaren van een veilige afstand, het correct dragen van een mondneusmasker en een aparte onderzoeksbox niet in aanraking met mogelijke coronapatiënten.

 

Er worden verschillende voorzorgsmaatregelen gehanteerd om iedereen die in het ziekenhuis komt te beschermen: tijdens het telefonisch contact met de behandelende arts vooraf gebeurt een bevraging naar mogelijke symptomen, alle patiënten krijgen een mondmasker bij aankomst in het ziekenhuis en op diverse plaatsen is handalcohol aanwezig. Er zijn markeringen voor social distancing, zoals aan de onthaalbalie en in de wachtzalen. Bij iedereen die geopereerd wordt, gebeurt vooraf een screenende wisserafname. COVID-patiënten worden opgenomen op de daarvoor voorziene afdeling met de nodige beschermings- en isolatiemaatregelen, net zoals er operatiezalen voorzien zijn voor COVID-patiënten. Voor elke zorgverlener is er voldoende persoonlijk beschermingsmateriaal om iedereen te beschermen tegen de transmissie van coronavirussen.

 

“Patiënten die naar de spoedgevallendienst komen, mogen erop rekenen dat dat veilig is, ook in deze coronatijden. Indien iemand met een dringend probleem naar de spoedafdeling komt en hij of zij heeft COVID-gerelateerde klachten, dan komt deze patiënt in een afgezonderd traject. Deze afzonderlijke stroom is van belang om coronapatiënten zeer vroeg te kunnen identificeren en om te garanderen dat mogelijke COVID-patiënten niet in contact komen met niet-COVID-patiënten.” aldus dr. Lieven Vergote, medisch diensthoofd Spoedgevallendienst.

 

 

Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail