Missie, visie en waarden

Onze missie

Onze missie geeft aan wat onze reden van bestaan is.

 

Het A.S.Z. staat voor maatschappelijk verantwoorde, veilige en innovatieve gezondheidszorg voor u en in nauw overleg met uw zorgpartners.

 

Onze visie

Onze visie geeft aan waar het A.S.Z. heen wil op middellange termijn:

 

 • absolute klanttevredenheid;
 • fiere en gemotiveerde medewerkers die samenwerken in een aangename werksfeer.
 • tevreden en betrokken zorgpartners;
 • uitmuntende, kwalitatieve, innovatieve en patiëntgestuurde zorg;
 • supra-regionale erkenning en samenwerking;
 • Dit alles streven we na door een professionele bedrijfsvoering met duurzaam en dynamisch ondernemerschap.

 

Onze waarden

 • Klantgerichtheid
 • Vriendelijkheid en respect
 • Inspraak en betrokkenheid
 • Kwaliteit

 

Onze spelregels

 • Nakomen van afspraken
 • Samenwerking
 • Open communicatie

 

De waarden van het A.S.Z. zijn het DNA van onze organisatie. Ze verduidelijken 'wie we zijn' en 'waar we voor staan', kortom wat ons typeert en verbindt. Onze waarden geven richting aan ons gedrag en bepalen hoe we, als organisatie en als medewerker:

 

 • de opdrachten, voorzien in onze missie, zullen uitvoeren om onze visie te realiseren;
 • dagelijks omgaan met de betrokkenen die belang hebben bij de goede werking van onze organisatie.

© 2021

Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail