Overzicht erkenningen

De Vlaamse Overheid is bevoegd voor het toekennen van erkenningen aan de Vlaamse ziekenhuizen. Dergelijke erkenning beschrijft welke activiteiten het ziekenhuis mag uitvoeren en voor hoeveel patiënten. De Vlaamse Overheid erkent ziekenhuisbedden, functies, medisch-technische diensten en zorgprogramma's. Daarnaast kunnen ook door de federale overheid of het RIZIV specifieke erkenningen worden toegekend voor projecten of de terugbetaalbaarheid van specifieke ingrepen of behandelingen.

 

Het ASZ heeft op dit moment volgende erkenningen:

 

  • 138 bedden voor heelkundige behandeling
  • 157 bedden voor geneeskundige behandeling
  • 114 bedden voor geriatrische patiënten
  • 39 bedden voor materniteit
  • 24 bedden voor kinderen
  • 30 bedden voor opname van patiënten met psychiatrische aandoeningen
  • 6 erkende palliatieve bedden
  • 60 bedden voor revalidatie

 

Deze bedden zijn verdeeld over de verschillende locaties en diensten van het ASZ. Tegelijk zijn er erkenningen voor verschillende functies en medisch-technische diensten in het ziekenhuis en enkele specifieke zorgprogramma's.

 

Functies: ziekenhuisapotheek, palliatieve functie, gespecialiseerde spoedgevallen, Mobiele Urgentie Groep, chirurgisch en niet-chirurgisch dagziekenhuis, intensieve zorgen, lokale neonatale zorg en bloedbank.

 

Medisch-technische diensten: medische beeldvorming, CT-scan, MRT en radiotherapie.

 

Zorgprogramma's: cardiale pathologie, oncologie, geriatrie en kinderen.

 

Meer gedetailleerde informatie over de geldende erkenningen van het ASZ kan u vinden op de website zorg en gezondheid.be.

 

Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail