Home

Vacatures

tekst grote

Solliciteer online!

 

WAT BIEDT HET ASZ AAN ZIJN MEDEWERKERS?

Loon- en arbeidsvoorwaarden

 • Loonberekening volgens de geldende ziekenhuisbarema’s. De verloning van de onregelmatige prestaties bij de verpleegkundigen gebeurt forfaitair via een weddetoeslag van 11% op het basisloon, plus de wettelijke voorziene toeslagen voor weekend- en nachtprestaties.
 • Knelpuntberoepen: volledige overname anciënniteit indien relevant voor de job.
 • Aantrekkelijke verlofregeling: 29d + extra leeftijdsdagen vanaf 45 jaar met daarbovenop 17,5 wettelijke, statutaire en plaatselijke feestdagen
 • Arbeidsduurvermindering met behoud van loon vanaf 45 jaar (verpleegkundigen en gelijkgestelden).
 • Werkregime: mogelijkheid tot deeltijds werken (50%, 80%).
 • Groepsverzekering of ‘tweede pensioenpijler’. Voor een beginnende verpleegkundige, die na een volledige carrière met pensioen gaat, betekent dit een bedrag van +/- 195.000 euro!
 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • 100% terugbetaling abonnementen openbaar vervoer
 • Fietsvergoeding

Begeleiding en vorming

 • Begeleiding nieuwe medewerkers – info en onthaal- dagen
 • Mogelijkheid tot volgen van opleidingen (bv. bijzondere beroepstitel, brugopleidingen, referentieverpleegkundige,…) en bijscholing (brandpreventie, MVG, wondzorg,....) zowel intern als extern

Arbeidsomgeving

 • Vlotte bereikbaarheid
 • Personeelsrestaurant: maaltijden aan personeelstarief
 • Cafetaria – broodjesbar
 • Geldautomaat 24u op 24u
 • Rookvrije werkomgeving
 • Zorg voor de zorgenden : steun en begeleiding als het minder goed gaat
 • Alle medewerkers kunnen beschikken over de meest geavanceerde apparatuur

En meer

 • Kinderopvang 0-3 jaar, georganiseerd door de Stad Aalst op de terreinen van het ASZ.
 • Vakantieopvang voor kinderen van personeelsleden
 • Automatische aansluiting bij gemeenschappelijke sociale dienst: huwelijkspremie, geboortepremie,…
 • Strijkdienst met dienstencheques
 • Personeelskring: organisatie daguitstappen, kerstfeest, interessante kortingen bij diverse handelaars,…
 • Jaarlijkse sportdag
 • Gratis interne fitnessmogelijkheden voor personeelsleden,in overleg met de verantwoordelijke
  Gratis griepvaccin

Om de uitbouw van het ASZ verder gestalte te kunnen geven zoeken wij (M/V):

Bachelors in de verpleegkunde en
HBO - Verpleegkundigen
Voor de campussen Aalst, Geraardsbergen en Wetteren


Interesse? Wilt u meer informatie over de mogelijkheden in het ASZ, stuur dan een mail met uw cv naar Hilde Van Sompel, directeur personeelszaken. ( Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. ). U kan ook telefonisch contact opnemen op het nummer 053/76 68 28. Sollicitatieadres voor de 3 campussen: Personeelsdienst, Merestraat 80 te 9300 Aalst.

 


VAKENTIEJOBS VOOR STUDENTEN IN DE VERPLEEGKUNDE

de kandidaturen kunnen ingediend worden vóór 31.03.2014

 • * per brief of mail aan de heer Luc Vlasschaert, begeleidingsverpleegkundige, Merestraat 80 9300 Aalst - Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
 • * door het invullen van een elektronisch sollicitatieformulier (www.asz.be)
 • * motivatiebrief en curriculum vitae.

 • BOEKHOUDER (m/v)   B1/B2/B3

Het betreft een voltijdse arbeidsovereenkomst

de kandidaturen kunnen ingediend worden uiterlijk op 15.03.2014

 • * per brief of mail aan ASZ Personeelsdienst t.a.v. Jolien Eeckhout, Merestraat 80 9300 Aalst - Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
 • * door het invullen van een elektronisch sollicitatieformulier (www.asz.be)
 • * tegen ontvangstbewijs

 • Bij je inschrijving voeg je verplicht een afschrift van vereiste diploma, curriculum vitae en eventuele attesten van vorige werkgever.
  Meer inlichtingen kan je bekomen bij mevr. Jolien Eeckhout op het nummer 053/76.68.30.

 • FARMACEUTISCH TECHNISCH ASSISTENT (m/v)   BV1/BV2/BV3

Het betreft een voltijdse arbeidsovereenkomst

de kandidaturen kunnen ingediend worden op uiterlijk 18.04.2014

 • * per brief of mail aan ASZ Personeelsdienst t.a.v. Jolien Eeckhout, Merestraat 80 9300 Aalst - Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
 • * door het invullen van een elektronisch sollicitatieformulier (www.asz.be)
 • * tegen ontvangstbewijs

 • Bij je inschrijving voeg je verplicht een afschrift van vereiste diploma, curriculum vitae en eventuele attesten van vorige werkgever.
  Meer inlichtingen kan je bekomen bij mevr. Jolien Eeckhout op het nummer 053/76.68.30.

ZIEKENHUISHYGIENIST (m/v)   BV7

Het betreft een voltijdse arbeidsovereenkomst

de kandidaturen kunnen ingediend worden op uiterlijk 15.03.2014

 • * per brief of mail aan ASZ Personeelsdienst t.a.v. Jolien Eeckhout, Merestraat 80 9300 Aalst - Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
 • * door het invullen van een elektronisch sollicitatieformulier (www.asz.be)
 • * tegen ontvangstbewijs

 • Bij je inschrijving voeg je verplicht een afschrift van vereiste diploma, curriculum vitae en eventuele attesten van vorige werkgever.
  Meer inlichtingen kan je bekomen bij mevr. Jolien Eeckhout op het nummer 053/76.68.30.

 • Medische Staf Stedelijk Ziekenhuis vzw zoekt

KINESITHERAPEUT (M/V) Campus Aalst
Het betreft een voltijdse arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur

Geïnteresseerd?
Mail dan snel uw CV en motivatiebrief door naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. of  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .


SPOEDGEVALLENDIENST van campus Aalst zoekt ook

* arts-specialist in de urgentiegeneeskunde
* specialist met houder van bijzondere  beroepstitel in de urgentiegeneeskunde
* acutist*brevetist
* assistent voor opleiding acute geneeskunde, urgentiegeneeskunde, bijzondere beroepstitel in de urgentiegeneeskunde of huisarts in opleiding

Om ons medisch team spoedopname te versterken.
Gelieve contact op de nemen met diensthoofd spoedgevallendienst, stagemeester urgentiegeneeskunde, dr. Marc De Leeuw op het nummer 053/76.40.04.


een GENEESHEER-SPECIALIST IN DE DERMATOLOGIE (m/v)

De kandidaturen worden per aangetekend schrijven gericht aan dokter Yves GRYSOLLE, hoofdgeneesheer,
Merestraat 80 te 9300 Aalst en zijn vergezeld van een uitgebreid CV en van de nodige bewijsstukken.                     
Inlichtingen omtrent de vacante betrekking kunnen bekomen worden bij
dokter Bart ROMBAUT, afdelingshoofd dermatologie
op het nummer 053/76 67 10


een voltijds GERIATER (m/v)

De kandidaturen worden per aangetekend schrijven gericht aan dokter Yves GRYSOLLE, hoofdgeneesheer,
Merestraat 80 te 9300 Aalst en zijn vergezeld van een uitgebreid CV en van de nodige bewijsstukken.                     
Inlichtingen omtrent de vacante betrekking kunnen bekomen worden bij
dokter Lutgarde PELEMAN, afdelingsdhoofd geriatrie op het nummer 053/76 49 02

een voltijds GENEESHEER-SPECIALIST IN DE FYSISCHE GENEESKUNDE (m/v)
met bijzondere bekwaming in revalidatie
voor het opstarten van een dienst SP locomotorisch op de campus Wetteren
De kandidaturen worden per aangetekend schrijven gericht aan dokter Yves GRYSOLLE, hoofdgeneesheer,
Merestraat 80 te 9300 Aalst en zijn vergezeld van een uitgebreid CV en van de nodige bewijsstukken.                     
Inlichtingen omtrent de vacante betrekking kunnen bekomen worden bij
dokter Michaël DICK, diensthoofd fysische geneeskunde
op het nummer 053/76 48 45

een voltijds GENEESHEER MET BREVET ACUTE GENEESKUNDE (m/v)

De kandidaturen worden per aangetekend schrijven gericht aan dokter Yves GRYSOLLE, hoofdgeneesheer,
Merestraat 80 te 9300 Aalst en zijn vergezeld van een uitgebreid CV en van de nodige bewijsstukken.                     
Inlichtingen omtrent de vacante betrekking kunnen bekomen worden bij
dokter Marc DE LEEUW, diensthoofd gespecialiseerde spoedgevallenzorg
op het nummer 053/76 40 12