Home

Vacatures

tekst grote

Solliciteer online!

 

WAT BIEDT HET ASZ AAN ZIJN MEDEWERKERS?

Loon- en arbeidsvoorwaarden

 • Loonberekening volgens de geldende ziekenhuisbarema’s. De verloning van de onregelmatige prestaties bij de verpleegkundigen gebeurt forfaitair via een weddetoeslag van 11% op het basisloon, plus de wettelijke voorziene toeslagen voor weekend- en nachtprestaties.
 • Knelpuntberoepen: volledige overname anciënniteit indien relevant voor de job.
 • Aantrekkelijke verlofregeling: 29d + extra leeftijdsdagen vanaf 45 jaar met daarbovenop 17,5 wettelijke, statutaire en plaatselijke feestdagen
 • Arbeidsduurvermindering met behoud van loon vanaf 45 jaar (verpleegkundigen en gelijkgestelden).
 • Werkregime: mogelijkheid tot deeltijds werken (50%, 80%).
 • Groepsverzekering of ‘tweede pensioenpijler’.
 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • 100% terugbetaling abonnementen openbaar vervoer
 • Fietsvergoeding

Begeleiding en vorming

 • Begeleiding nieuwe medewerkers – info en onthaal- dagen
 • Mogelijkheid tot volgen van opleidingen (bv. bijzondere beroepstitel, brugopleidingen, referentieverpleegkundige,…) en bijscholing (brandpreventie, MVG, wondzorg,....) zowel intern als extern

Arbeidsomgeving

 • Vlotte bereikbaarheid
 • Personeelsrestaurant: maaltijden aan personeelstarief
 • Cafetaria – broodjesbar
 • Geldautomaat 24u op 24u
 • Rookvrije werkomgeving
 • Zorg voor de zorgenden : steun en begeleiding als het minder goed gaat
 • Alle medewerkers kunnen beschikken over de meest geavanceerde apparatuur

En meer

 • Kinderopvang 0-3 jaar, georganiseerd door de Stad Aalst op de terreinen van het ASZ.
 • Vakantieopvang voor kinderen van personeelsleden
 • Automatische aansluiting bij gemeenschappelijke sociale dienst: huwelijkspremie, geboortepremie,…
 • Strijkdienst met dienstencheques
 • Personeelskring: organisatie daguitstappen, kerstfeest, interessante kortingen bij diverse handelaars,…
 • Jaarlijkse sportdag
 • Gratis interne fitnessmogelijkheden voor personeelsleden,in overleg met de verantwoordelijke
 • Gratis griepvaccin

Om de uitbouw van het ASZ verder gestalte te kunnen geven zoeken wij (M/V):

Bachelors in de verpleegkunde en
HBO - Verpleegkundigen
Voor de campussen Aalst, Geraardsbergen en Wetteren


Interesse? Wilt u meer informatie over de mogelijkheden in het ASZ, stuur dan een mail met uw cv naar Hilde Van Sompel, directeur personeelszaken. ( Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. ). U kan ook telefonisch contact opnemen op het nummer 053/76 68 28. Sollicitatieadres voor de 3 campussen: Personeelsdienst, Merestraat 80 te 9300 Aalst.

 


Aanwervingsexamen voor

DIETIST (M/V) - BV1/BV2/BV3

Het betreft een voltijds vervangingscontract voor de periode van 8 september 2014 tot 16 februari 2014.

Aanwervingsvoorwaarden

* Je bent houder van een bachelordiploma in de voedings-en dieetkunde.
* Je staat in voor een adequate dieettherapie bij alle aan jou toegewezen patiënten
* Je waarborgt de kwaliteit van de voeding.

De selectieprocedure zal bestaan uit een gestructureerd interview op basis van de selectiecriteria afgeleid van de functieomschrijving, uw curriculum vitae en uw sollicitatiebrief.
Voor bijkomende inlichtingen kan je contact opnemen met mevrouw Evi Van Den Bossche (053.76 58 62 – email : Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. ).

Kandidaturen indienen uiterlijk op 19 augustus 2014

* per brief of mail aan ASZ Personeelsdienst t.a.v.Jolien Eeckhout ( Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. ) , Merestraat 80 9300 Aalst
* door het invullen van een elektronisch sollicitatieformulier (www.asz.be)
* tegen ontvangstbewijs

 • Bij je inschrijving voeg je verplicht een afschrift van vereiste diploma, curriculum vitae en eventuele attesten van vorige werkgever.
  Meer inlichtingen kan je bekomen bij Jolien Eeckhout (053/76.48.63  -  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. ).

Aanwervingsexamen voor

AFDELINGSHOOFD IT (M/V) - A4a/A4b

Je staat in voor de coördinatie, organistatie en opvolging van dagelijkse activiteiten binnen de dienst informatica.

Het betreft de invulling van een openstaande voltijdse betrekking.

Aanwervingsvoorwaarden

* Je bent houder van een masterdiploma in de informatica of in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen, informatica of elektronica-ICT.
* Inzake diplomavereiste moet u zelf het bewijs leveren of er een gelijkwaardige feitelijke inhoud al dan niet kan worden vastgesteld.
* Je beschikt over 4 jaar relevante ervaring in IT.

De selectieprocedure zal bestaan uit een assesment en een mondeling gedeelte waarbij de communicatievaardigheden, motivatie, kennis, maturiteit en overeenstemming met het gewenste profiel wordt nagegaan.

Plaats en uur worden nadien meegedeeld. Voor bijkomende inlichtingen alsook voor alle functionele inlichtingen raden we je aan om contact op te nemen met de heer Alain Parewyck, administratief directeur wnd. (053/76.68.80  -  email: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. ).

Kandidaturen indienen uiterlijk op 14 september 2014

* per brief of mail aan ASZ Personeelsdienst t.a.v.Jolien Eeckhout ( Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. ) , Merestraat 80 9300 Aalst
* door het invullen van een elektronisch sollicitatieformulier (www.asz.be)
* tegen ontvangstbewijs

 • Bij je inschrijving voeg je verplicht een afschrift van vereiste diploma, curriculum vitae en eventuele attesten van vorige werkgever.
  Meer inlichtingen kan je bekomen bij Jolien Eeckhout (053/76.68.30  -  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. ).

Aanwervingsexamen voor

PROJECTLEIDER TECHNIEKEN / WERFCOÖRDINATOR (M/V) - B1/B2/B3

Je bent verantwoordelijk voor het onderhoudsbeheer en de realisatie van nieuwe projecten in de disciplines: HVAC, sanitair, medische gassen, elektriciteit en beveiligingstechnieken.

Het betreft de invulling van een openstaande voltijdse betrekking.

Aanwervingsvoorwaarden

* Je bent houder van een bachelordiploma industrieel ingenieur of elektromechanica of elektrotechniek.
* Laatstejaarsstudenten leveren het bewijs geldig ingeschreven te zijn in het laatste jaar. Voor indiensttreding leveren ze het bewijs dat zij over het gestelde diploma beschikken.
* Ervaring in gebouwtechnieken strekt tot aanbeveling.

De selectieprocedure zal bestaan uit een eliminerend schriftelijk gedeelte en een mondeling gedeelte waarbij de communicatievaardigheden, motivatie, kennis, maturiteit en overeenstemming met het gewenste profiel wordt nagegaan.
Plaats en uur worden nadien meegedeeld. Voor bijkomende inlichtingen alsook voor alle functionele inlichtingen raden we je aan om contact op te nemen met Pascal De Ras, ingenieur afdelingshoofd (053/76.48.70).

Kandidaturen indienen uiterlijk op14 september 2014

* per brief of mail aan ASZ Personeelsdienst t.a.v. Jolien Eeckhout ( Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. ), Merestraat 80 9300 Aalst
* door het invullen van een elektronisch sollicitatieformulier (www.asz.be)
* tegen ontvangstbewijs

 • Bij je inschrijving voeg je verplicht een afschrift van vereiste diploma, curriculum vitae en eventuele attesten van vorige werkgever.
  Meer inlichtingen kan je bekomen bij Jolien Eeckhout (053/76.68.30  -  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. ).

een voltijds GENEESHEER MET BREVET ACUTE GENEESKUNDE (m/v)

De kandidaturen worden per aangetekend schrijven gericht aan dokter Yves GRYSOLLE, hoofdgeneesheer,
Merestraat 80 te 9300 Aalst en zijn vergezeld van een uitgebreid CV en van de nodige bewijsstukken.                     
Inlichtingen omtrent de vacante betrekking kunnen bekomen worden bij
dokter Marc DE LEEUW, diensthoofd gespecialiseerde spoedgevallenzorg
op het nummer 053/76 40 04