Home

Vacatures

tekst grote

Solliciteer online!

 

WAT BIEDT HET ASZ AAN ZIJN MEDEWERKERS?

Loon- en arbeidsvoorwaarden

 • Loonberekening volgens de geldende ziekenhuisbarema’s. De verloning van de onregelmatige prestaties bij de verpleegkundigen gebeurt forfaitair via een weddetoeslag van 11% op het basisloon, plus de wettelijke voorziene toeslagen voor weekend- en nachtprestaties.
 • Knelpuntberoepen: volledige overname anciënniteit indien relevant voor de job.
 • Aantrekkelijke verlofregeling: 29d + extra leeftijdsdagen vanaf 45 jaar met daarbovenop 17,5 wettelijke, statutaire en plaatselijke feestdagen
 • Arbeidsduurvermindering met behoud van loon vanaf 45 jaar (verpleegkundigen en gelijkgestelden).
 • Werkregime: mogelijkheid tot deeltijds werken (50%, 80%).
 • Groepsverzekering of ‘tweede pensioenpijler’.
 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • 100% terugbetaling abonnementen openbaar vervoer
 • Fietsvergoeding

Begeleiding en vorming

 • Begeleiding nieuwe medewerkers – info en onthaal- dagen
 • Mogelijkheid tot volgen van opleidingen (bv. bijzondere beroepstitel, brugopleidingen, referentieverpleegkundige,…) en bijscholing (brandpreventie, MVG, wondzorg,....) zowel intern als extern

Arbeidsomgeving

 • Vlotte bereikbaarheid
 • Personeelsrestaurant: maaltijden aan personeelstarief
 • Cafetaria – broodjesbar
 • Geldautomaat 24u op 24u
 • Rookvrije werkomgeving
 • Zorg voor de zorgenden : steun en begeleiding als het minder goed gaat
 • Alle medewerkers kunnen beschikken over de meest geavanceerde apparatuur

En meer

 • Kinderopvang 0-3 jaar, georganiseerd door de Stad Aalst op de terreinen van het ASZ.
 • Vakantieopvang voor kinderen van personeelsleden
 • Automatische aansluiting bij gemeenschappelijke sociale dienst: huwelijkspremie, geboortepremie,…
 • Strijkdienst met dienstencheques
 • Personeelskring: organisatie daguitstappen, kerstfeest, interessante kortingen bij diverse handelaars,…
 • Jaarlijkse sportdag
 • Gratis interne fitnessmogelijkheden voor personeelsleden,in overleg met de verantwoordelijke
 • Gratis griepvaccin

VACATURES


Wij zoeken een:

HOOFDGENEESHEER M/V
voltijds – 6 jaar, verlengbaar

Uw functie:

U bent verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het medisch departement.  U maakt deel uit van het managementteam en zorgt vanuit uw functie voor een positieve samenwerking tussen artsen, directie, ziekenhuispersoneel en externe partners in de zorg.

In al uw wettelijke taken en het door u aangestuurde medische beleid binnen het ziekenhuis  focust u op kwaliteit en patiëntveiligheid. U bent één van de actieve trekkers in het behalen van de ziekenhuisaccreditatie en de deelname aan het VIP²-project.

U anticipeert in het uitwerken van uw medisch beleidsplan op mogelijke nieuwe evoluties binnen het ziekenhuislandschap en de klinische geneeskunde.

Als hoofdgeneesheer brengt u de visie van het directieteam over op de medische staf binnen het ziekenhuis en omgekeerd.

Uw profiel:

U bent geneesheer en hebt minimum 5 jaar ervaring opgedaan in een ziekenhuis, hetzij als ziekenhuisgeneesheer, hetzij in een beleid - of directiestructuur en beschikt bij voorkeur over een bijkomende managementopleiding of bent bereid deze te volgen.
U beschikt over uitstekende communicatievaardigheden. U bent in staat pro-actief en resultaatsgericht te werken om tot daadkrachtige beslissingen te komen. U kan hierbij voldoende diplomatie aan de dag leggen.

Ons aanbod:

 • een zeer variërend en boeiend takenpakket vol uitdagingen in een stimulerende, ondernemende en ambitieuze werkomgeving
 • ruimte voor initiatief en zelfstandigheid
 • actieve deelname aan de uitbouw en de implementatie  van de visie en strategie van het ziekenhuis
 • een voltijds mandaat van 6 jaar onder aannemingscontract, onbeperkt verlengbaar.

Interesse?

Vragen voor bijkomende informatie en uw kandidatuur kan u richten ten aanzien van mevr. Sabine Siau, algemeen directeur wnd.

Telefonisch: 053/76.68.03
Via e-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
Via post: ASZ, t.a.v. mevr. Sabine Siau, algemeen directeur wnd., Merestraat 80, 9300 Aalst

Kandideren kan tot en met 29 maart 2015.


Het ASZ richt een aanwervingsexamen in met aanleg van een wervingsreserve

VERPLEEGKUNDIGE (BACHELOR) VOOR CHIRURGISCH DAGZIEKENHUIS (M/V)

voor de campus Aalst

Het betreft een voltijdse arbeidsovereenkomst (BV1/BV2/BV3)

Aanwervingsvoorwaarden

* je bent in het bezit van een bachelordiploma in de verpleging (bij voorkeur pediatrisch)

De selectieprocedure zal bestaan uit een mondeling gedeelte waarbij de communicatievaardigheden, motivatie, kennis, maturiteit en overeenstemming met het gewenste profiel wordt nagegaan. Plaats en uur worden nadien meegedeeld. Voor bijkomende inlichtingen alsook voor alle functionele inlichtingen raden we je aan om contact op te nemen met de heer Joris Van Den Berge, diensthoofd patiëntenzorg (053/76 68 13 – email: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Solliciteren kan:

* per brief of mail aan ASZ Personeelsdienst t.a.v.Idris Valcke ( Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. ), Merestraat 80 9300 Aalst
* door het invullen van een elektronisch sollicitatieformulier (www.asz.be)
* tegen ontvangstbewijs

 • Bij sollicitatie voeg je verplicht een afschrift van vereiste diploma, curriculum vitae en eventuele attesten van vorige werkgevers.

Het ASZ richt een aanwervingsexamen in met aanleg van een wervingsreserve

VERPLEEGKUNDIGE (BACHELOR) VOOR HET PALLIATIEF SUPPORTTEAM (M/V)

voor de campus Aalst

Het betreft een voltijdse arbeidsovereenkomst (BV1/BV2/BV3)

Aanwervingsvoorwaarden

* je bent in het bezit van een bachelordiploma in de verpleging

De selectieprocedure zal bestaan uit een mondeling gedeelte waarbij de communicatievaardigheden, motivatie, kennis, maturiteit en overeenstemming met het gewenste profiel wordt nagegaan. Plaats en uur worden nadien meegedeeld. Voor bijkomende inlichtingen alsook voor alle functionele inlichtingen raden we je aan om contact op te nemen met de heer Herman Van De Sijpe, diensthoofd verpleegkundig departement (053/76 68 12– email: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Solliciteren kan:

* per brief of mail aan ASZ Personeelsdienst t.a.v.Idris Valcke ( Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. ), Merestraat 80 9300 Aalst
* door het invullen van een elektronisch sollicitatieformulier (www.asz.be)
* tegen ontvangstbewijs

 • Bij sollicitatie voeg je verplicht een afschrift van vereiste diploma, curriculum vitae en eventuele attesten van vorige werkgevers.

Het ASZ richt een aanwervingsexamen in met aanleg van een wervingsreserve

 

VERPLEEGKUNDIGE (BACHELOR) VOOR DAGZIEKENHUIS (M/V)

voor de campus Geraardsbergen

Het betreft een voltijdse arbeidsovereenkomst (BV1/BV2/BV3)

Aanwervingsvoorwaarden

* je bent in het bezit van een bachelordiploma in de verpleging (en bij voorkeur in het bezit van een bijzondere beroepstitel oncologie of pediatrie)

De selectieprocedure zal bestaan uit een mondeling gedeelte waarbij de communicatievaardigheden, motivatie, kennis, maturiteit en overeenstemming met het gewenste profiel wordt nagegaan. Plaats en uur worden nadien meegedeeld. Voor bijkomende inlichtingen alsook voor alle functionele inlichtingen raden we je aan om contact op te nemen met mevrouw Sophie Blanckaert, diensthoofd patiëntenzorg (054/43 22 03 – email: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. ).

Solliciteren kan:

* per brief of mail aan ASZ Personeelsdienst t.a.v.Idris Valcke ( Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. ), Merestraat 80 9300 Aalst
* door het invullen van een elektronisch sollicitatieformulier (www.asz.be)
* tegen ontvangstbewijs

 • Bij sollicitatie voeg je verplicht een afschrift van vereiste diploma, curriculum vitae en eventuele attesten van vorige werkgevers.

Het ASZ richt een aanwervingsexamen in met aanleg van een wervingsreserve

VERPLEEGKUNDIGE (BACHELOR) VOOR DAGZIEKENHUIS (M/V)

voor de campus Geraardsbergen

Het betreft een haltijdse arbeidsovereenkomst (BV1/BV2/BV3)

Aanwervingsvoorwaarden

* je bent in het bezit van een bachelordiploma in de verpleging (en bij voorkeur in het bezit van een bijzondere beroepstitel oncologie of pediatrie)

De selectieprocedure zal bestaan uit een mondeling gedeelte waarbij de communicatievaardigheden, motivatie, kennis, maturiteit en overeenstemming met het gewenste profiel wordt nagegaan. Plaats en uur worden nadien meegedeeld. Voor bijkomende inlichtingen alsook voor alle functionele inlichtingen raden we je aan om contact op te nemen met mevrouw Sophie Blanckaert, diensthoofd patiëntenzorg (054/43 22 03 – email: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. ).

Solliciteren kan:

* per brief of mail aan ASZ Personeelsdienst t.a.v.Idris Valcke ( Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. ), Merestraat 80 9300 Aalst
* door het invullen van een elektronisch sollicitatieformulier (www.asz.be)
* tegen ontvangstbewijs

 • Bij sollicitatie voeg je verplicht een afschrift van vereiste diploma, curriculum vitae en eventuele attesten van vorige werkgevers.

Het ASZ richt een aanwervingsexamen in met aanleg van een wervingsreserve

HOOFDVERPLEEGKUNDIGEN (M/V)

Voor de diensten: dagziekenhuis campus Aalst - dienst geriatrie campus Aalst - dienst spoedgevallen campus Geraardsbergen

Het betreft voltijdse arbeidsovereenkomsten

Aanwervingsvoorwaarden

* je bent in het bezit van een bachelordiploma in de verpleegkunde
* je bent houder van een bachelordiploma zorgmanagement (BANABA) (kaderopleiding) of je bent houder van een diploma master in de verpleegkunde of vroedkunde, master in het management en beleid van gezondheidszorg of master in de gezondheidsvoorlichting of -bevordering
* je beschikt over 4 jaar effectieve praktijk als lid van het verpleegkundig personeel in een verzorgingsinstelling

De selectieprocedure zal bestaan uit een psychotechnisch gedeelte en een mondeling gedeelte waarbij de communicatievaardigheden, motivatie, kennis, maturiteit en overeenstemming met het gewenste profiel wordt nagegaan. Plaats en uur worden nadien meegedeeld. Voor bijkomende inlichtingen alsook voor alle functionele inlichtingen raden we je aan om contact op te nemen met de heer Luc Vlasschaert, begeleidingsverpleegkundige (053 76 68 19 – email : Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. ).

Solliciteren kan tot uiterlijk 29 maart 2015:

* per brief of mail aan ASZ Personeelsdienst t.a.v.Jolien Eeckhout ( Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. ) , Merestraat 80 9300 Aalst
* door het invullen van een elektronisch sollicitatieformulier (www.asz.be)
* tegen ontvangstbewijs

 • Bij sollicitatie voeg je verplicht een afschrift van vereiste diploma, curriculum vitae en eventuele attesten van vorige werkgevers.

Het ASZ zoekt voor snelle indiensttreding een

VERPLEEGKUNDIGE VOOR NEUROLOGIE (M/V)

Het betreft een VOLTIJDSE ARBEIDSOVEREENKOMST

Aanwervingsvoorwaarden

* Je bent in het bezit van een bachelordiploma of graduaat in de verpleging.

Solliciteren kan:

* per brief of mail aan ASZ Personeelsdienst t.a.v.Jolien Eeckhout ( Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. ) , Merestraat 80 9300 Aalst
* door het invullen van een elektronisch sollicitatieformulier (www.asz.be)
* tegen ontvangstbewijs

 • Bij sollicitatie voeg je verplicht een afschrift van vereiste diploma, curriculum vitae en eventuele attesten van vorige werkgevers.
  Meer inlichtingen kan je bekomen bij Jolien Eeckhout (053/76.68.30  -  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. ).

Het ASZ zoekt voor snelle indiensttreding een

VERPLEEGKUNDIGE VOOR ABDOMINALE HEELKUNDE EN UROLOGIE (M/V)

Het betreft een VOLTIJDSE ARBEIDSOVEREENKOMST

Aanwervingsvoorwaarden

* Je bent in het bezit van een bachelordiploma of graduaat in de verpleging.

Solliciteren kan:

* per brief of mail aan ASZ Personeelsdienst t.a.v.Jolien Eeckhout ( Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. ) , Merestraat 80 9300 Aalst
* door het invullen van een elektronisch sollicitatieformulier (www.asz.be)
* tegen ontvangstbewijs

 • Bij sollicitatie voeg je verplicht een afschrift van vereiste diploma, curriculum vitae en eventuele attesten van vorige werkgevers.
  Meer inlichtingen kan je bekomen bij Jolien Eeckhout (053/76.68.30  -  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. ).

Het ASZ zoekt voor snelle indiensttreding een

VERPLEEGKUNDIGE VOOR VAATHEELKUNDE (M/V)

Het betreft een VOLTIJDSE ARBEIDSOVEREENKOMST

Aanwervingsvoorwaarden

* Je bent in het bezit van een bachelordiploma of graduaat in de verpleging.

Solliciteren kan:

* per brief of mail aan ASZ Personeelsdienst t.a.v.Jolien Eeckhout ( Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. ) , Merestraat 80 9300 Aalst
* door het invullen van een elektronisch sollicitatieformulier (www.asz.be)
* tegen ontvangstbewijs

 • Bij sollicitatie voeg je verplicht een afschrift van vereiste diploma, curriculum vitae en eventuele attesten van vorige werkgevers.
  Meer inlichtingen kan je bekomen bij Jolien Eeckhout (053/76.68.30  -  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. ).

Het ASZ zoekt voor snelle indiensttreding een

VERPLEEGKUNDIGE VOOR PNEUMOLOGIE (M/V)

Het betreft een VOLTIJDSE ARBEIDSOVEREENKOMST

Aanwervingsvoorwaarden

* Je bent in het bezit van een bachelordiploma of graduaat in de verpleging.

Solliciteren kan:

* per brief of mail aan ASZ Personeelsdienst t.a.v.Jolien Eeckhout ( Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. ) , Merestraat 80 9300 Aalst
* door het invullen van een elektronisch sollicitatieformulier (www.asz.be)
* tegen ontvangstbewijs

 • Bij sollicitatie voeg je verplicht een afschrift van vereiste diploma, curriculum vitae en eventuele attesten van vorige werkgevers.
  Meer inlichtingen kan je bekomen bij Jolien Eeckhout (053/76.68.30  -  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. ).

Aanwervingsexamen in met aanleg van een wervingsreserve

VERPLEEGKUNDIGE VOOR INTENSIEVE ZORGEN (M/V) (BV1/BV2/BV3)

Het betreft een VOLTIJDSE ARBEIDSOVEREENKOMST

Aanwervingsvoorwaarden

* Je bent in het bezit van een bachelordiploma in de verpleging.
* Je beschikt bij voorkeur over een BANABA Intensieve zorgen en Spoedgevallenzorg of je bent bereid deze opleiding te volgen.

De selectieprocedure zal bestaan uit een mondeling gedeelte waarbij de communicatievaardigheden, motivatie, kennis, maturiteit en overeenstemming met het gewenste profiel wordt nagegaan. Plaats en uur worden nadien meegedeeld. Voor bijkomende inlichtingen alsook voor alle functionele inlichtingen raden we je aan om contact op te nemen met mevrouw Karin Van Gysegem, diensthoofd verpleegkundig departement (053.76 68 18 – email : Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. ).

* per brief of mail aan ASZ Personeelsdienst t.a.v.Jolien Eeckhout ( Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. ) , Merestraat 80 9300 Aalst
* door het invullen van een elektronisch sollicitatieformulier (www.asz.be)
* tegen ontvangstbewijs

 • Bij je inschrijving voeg je verplicht een afschrift van vereiste diploma, curriculum vitae en eventuele attesten van vorige werkgever.
  Meer inlichtingen kan je bekomen bij Jolien Eeckhout (053/76.68.30  -  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. ).

ASZ dienst anesthesie zoekt voor snelle indiensttreding een

- cardioanesthesist
- anesthesist-algoloog
- of fellow-resident met interesse in beide deeldisciplines, met mogelijkheid met interne opleiding en aansluitende opname in associatie
- intensivist

De kandidaturen worden per aangetekend schrijven gericht aan dokter Yves GRYSOLLE, hoofdgeneesheer,
Merestraat 80 te 9300 Aalst en zijn vergezeld van een uitgebreid CV en van de nodige bewijsstukken.                     
Inlichtingen omtrent de vacante betrekkingen kunnen bekomen worden bij
dokter David VERHAEGHEN, diensthoofd anesthesie
op het nummer 053/76 41 41


een voltijds GENEESHEER MET BREVET ACUTE GENEESKUNDE (m/v)

De kandidaturen worden per aangetekend schrijven gericht aan dokter Yves GRYSOLLE, hoofdgeneesheer,
Merestraat 80 te 9300 Aalst en zijn vergezeld van een uitgebreid CV en van de nodige bewijsstukken.                     
Inlichtingen omtrent de vacante betrekking kunnen bekomen worden bij
dokter Marc DE LEEUW, diensthoofd gespecialiseerde spoedgevallenzorg
op het nummer 053/76 40 04