Werken bij het ASZ

Verloning

In het ASZ hanteren we een verloning volgens de geldende ziekenhuisbarema’s.

 

De verloning van de onregelmatige prestaties bij de verpleegkundigen gebeurt forfaitair via een weddetoeslag van 11 % op het basisloon, plus de wettelijke voorziene toeslagen voor weekend- en nachtprestaties.

 

Hospitalisatieverzekering

Medewerkers van het ASZ hebben recht op een gratis hospitalisatieverzekering.

 

Groepsverzekering of ‘tweede pensioenpijler’

Er wordt een groepsverzekering aangeboden aan de medewerkers van het ASZ, zonder bijdrage van de medewerker.

 

Mogelijkheid tot deeltijds werken

Steeds meer mensen vinden het belangrijk om een goede balans te vinden tussen werk en privéleven.

 

Als gezinsvriendelijke onderneming komt het ASZ aan die wens tegemoet door verschillende vormen van deeltijds werken aan te bieden (50 % / 80 %). Ook alle bestaande vormen van loopbaanvermindering en ouderschapverlof zijn bij ons mogelijk. U kan op die manier uw werk gedurende een bepaalde periode stopzetten of verminderen.

 

Bovendien kunnen al onze medewerkers naar aanleiding van de geboorte of adoptie van een kind ouderschapsverlof krijgen.

 

Vrije dagen

Elk personeelslid beschikt over 29 verlofdagen en 16 wettelijke, statutaire en plaatselijke feestdagen.

 

Verpleegkundigen, verzorgenden, hoofdverpleegkundigen en gelijkgestelden genieten arbeidsduurvermindering met behoud van loon vanaf 45 jaar.

 

Vanaf 45 jaar heeft ieder personeelslid recht op extra leeftijdsdagen. Voor personeelsleden die geen recht hebben op arbeidsduurvermindering worden er vanaf 52 jaar extra rimpeldagen toegekend.

 

Uitgebreid vormingsaanbod

Investeren in opleiding van de medewerkers is de moeite waard. We hechten belang aan professionele en deskundige zorg en dat kan alleen als onze medewerkers beschikken over de meest recente kennis op diverse vlakken en hun vaardigheden up-to-date houden. Via vorming kan een medewerker groeien en evolueren, zichzelf ontplooien en zich verder ontwikkelen in zijn job.

 

Elke medewerker in het ASZ krijgt dan ook een specifiek inscholingstraject en wordt gestimuleerd om gedurende zijn hele loopbaan regelmatig vorming te volgen.

 

Onthaal nieuwe medewerkers

Jaarlijks werft het ASZ heel wat nieuwe medewerkers aan. Een goede opvang van bij de start zorgt ervoor dat de loopbaan van de nieuwe medewerker in ons ziekenhuis op een positieve wijze kan starten.

 

De personeelsdienst organiseert maandelijks een onthaaldag op organisatieniveau voor alle nieuwe medewerkers. Op deze onthaaldag maken de nieuwkomers kennis met onze organisatie en krijgen ze een uitgebreide uitleg over meer specifieke personeelsaangelegenheden zoals loonberekeningen, vorming, loopbaanonderbrekingen,….maar ook de dienst veiligheid en preventie komen op deze dag aan het woord.

 

Als nieuwe medewerker doorloop je een opleidingstraject, waarin we je de nodige informatie over de dienst geven.

 

Extra voordelen

 • Maaltijden aan personeelstarief
 • Eindejaarstoelage
 • Attractiviteitspremie
 • Fietsvergoeding € 0,22/km
 • 100 % terugbetaling abonnementen openbaar vervoer
 • Kinderopvang 0-3 jaar, georganiseerd door Stad Aalst op de terreinen van campus Aalst
 • Automatische aansluiting bij gemeenschappelijke sociale dienst: huwelijkspremie, geboortepremie, …
 • Jaarlijkse sportdag
 • Gratis griepvaccin

 

tASZttoe

tASZttoe is een bruisende personeelsvereniging van en voor ASZ’ers. Ook collega’s op rust zijn welkom.

 

Als lid van tASZttoe geniet u van:

 • kortingen bij winkels, organisaties en talrijke handelszaken (op vertoon van lidkaart);
 • georganiseerde culturele daguitstappen aan de best onderhandelde prijs;
 • een leuk Sintfeest in december waarop alle kindjes t.e.m. 12 jaar een mooi geschenk ontvangen;
 • een galabal;
 • een afterwork party;
Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail