Werken bij de vzw MSSZ

Medewerkers van de vzw MSSZ zijn terug te vinden op de volgende diensten:

 • klinisch laboratorium
 • laboratorium voor anatomo-pathologie
 • medische beeldvorming
 • nierdialyse
 • consultatiediensten van de diverse medische specialismen

 

Verloning

In de vzw MSSZ hanteren we een verloning volgens de geldende ziekenhuisbarema’s.

De verloning van de onregelmatige prestaties bij de verpleegkundigen gebeurt forfaitair via een weddetoeslag van 11 % op het basisloon, plus de wettelijke voorziene toeslagen voor weekend- en nachtprestaties.

 

Hospitalisatieverzekering

Medewerkers van de vzw MSSZ hebben recht op een gratis hospitalisatieverzekering.

 

Groepsverzekering

Er wordt een groepsverzekering aangeboden aan de medewerkers van de vzw MSSZ, zonder bijdrage van de medewerker.

 

Mogelijkheid tot deeltijds werken

Steeds meer mensen vinden het belangrijk om een goede balans te vinden tussen werk en privéleven.

 

Als gezinsvriendelijke onderneming komt de vzw MSSZ aan die wens tegemoet door verschillende vormen van deeltijds werken aan te bieden (50 % / 80 %). Ook alle bestaande vormen van loopbaanvermindering en ouderschapverlof zijn bij ons mogelijk. U kan op die manier uw werk gedurende een bepaalde periode stopzetten of verminderen.

 

Bovendien kunnen al onze medewerkers naar aanleiding van de geboorte of adoptie van een kind ouderschapsverlof krijgen.

 

Vrije dagen

In de privésector worden vakantiedagen opgebouwd op basis van prestaties tijdens het voorgaande jaar. Elke maand dat u werkt, bouwt u bijkomende vakantiedagen op voor het volgende jaar. Iemand die een volledig jaar heeft gewerkt in een systeem van vijf dagen per week, heeft recht op 20 vakantiedagen. Daarnaast heeft elke medewerker per kalenderjaar recht op 5 extra dagen en 12 feestdagen, telkens pro rata de tewerkstelling.

 

We bieden de mogelijkheid om aanvullende jeugdvakantie op te nemen. Deze voorziet in een recht dat de pas afgestudeerde jongere (tot 25 jaar) in het vakantiejaar tot maximum 4 weken vakantie kan opnemen. Voor meer informatie over jeugdvakantie, klik hier.

 

Verpleegkundigen en laboranten die werken in onregelmatige dienst hebben vanaf het jaar dat ze 45 jaar worden recht op 12 dagen arbeidsduurvermindering per jaar.

 

De andere medewerkers hebben vanaf de leeftijd van 45 jaar en 50 jaar recht op respectievelijk 2 of 3 bijkomende vakantiedagen per jaar.

 

Uitgebreid vormingsaanbod

Investeren in opleiding van de medewerkers is de moeite waard. We hechten belang aan professionele en deskundige zorg en dat kan alleen als onze medewerkers beschikken over de meest recente kennis op diverse vlakken en hun vaardigheden up-to-date houden. Via vorming kan een medewerker groeien en evolueren, zichzelf ontplooien en zich verder ontwikkelen in zijn job.

 

Elke medewerker bij de vzw MSSZ krijgt dan ook een specifiek inscholingstraject en wordt gestimuleerd om gedurende zijn hele loopbaan regelmatig vorming te volgen.

 

Onthaal nieuwe medewerkers

Jaarlijks werft de vzw MSSZ heel wat nieuwe medewerkers aan. Een goede opvang van bij de start zorgt ervoor dat de loopbaan van de nieuwe medewerker in ons ziekenhuis op een positieve wijze kan starten.

 

De personeelsdienst organiseert maandelijks een onthaaldag op organisatieniveau voor alle nieuwe medewerkers. Op deze onthaaldag maken de nieuwkomers kennis met onze organisatie en krijgen ze een uitgebreide uitleg over meer specifieke personeelsaangelegenheden zoals loonberekeningen, vorming, loopbaanonderbrekingen,… maar ook de dienst veiligheid en preventie komen op deze dag aan het woord.

 

Een nieuwe medewerker doorloopt een opleidingstraject, waarbij hem/haar de nodige informatie over de dienst wordt gegeven.

 

Extra voordelen

 • Maaltijden aan personeelstarief
 • Eindejaarstoelage
 • Attractiviteitspremie
 • Woon-werkvergoeding (vanaf 4 km)
 • Fietsvergoeding € 0,22/km (belastingvrij)
 • 100 % terugbetaling abonnementen openbaar vervoer
 • Kinderopvang 0-3 jaar, georganiseerd door Stad Aalst op de terreinen van campus Aalst
 • Gratis griepvaccin

 

tASZttoe

tASZttoe is een bruisende personeelsvereniging van en voor ASZ’ers. Ook artsen en collega’s op rust zijn welkom.

 

Als lid van tASZttoe geniet u van:

 • kortingen bij winkels, organisaties en talrijke handelszaken (op vertoon van lidkaart);
 • georganiseerde culturele daguitstappen aan de best onderhandelde prijs;
 • een leuk Sintfeest in december waarop alle kindjes t.e.m. 12 jaar een mooi geschenk ontvangen;
 • een galabal;

 

Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail