Consultatie pediatrie

Onze dienst kindergeneeskunde blijft actief. Aarzel dus niet om contact te nemen als uw kind ziek is, ons ziekenhuis is een veilige omgeving. Het A.S.Z. heeft in het kader van corona de nodige maatregelen genomen en doet er alles aan om patiënten, bezoekers en medewerkers op een veilige manier te kunnen ontvangen.

 

Naar aanleiding van het coronavirus nemen we op de consultatie kindergeneeskunde de nodige maatregelen:

 

 

  • Elk kind wordt maximaal door 1 ouder vergezeld, broertjes of zusjes zijn jammer genoeg tijdelijk niet welkom.

 

  • Respecteer de handhygiëne: ontsmet uw handen, er is handalcohol beschikbaar. Houd steeds 1,5 meter afstand. Laat in de wachtzalen en andere zitruimtes steeds één stoel tussen. Iedere ouder / begeleider draagt een chirurgisch mondneusmasker, indien mogelijk het kind ook. Draag gedurende uw bezoek uw chirurgisch mondmasker correct over uw mond en neus. 

 

  • Kom tijdig, maar ook niet té lang op voorhand. Bij een geplande afspraak meldt u zich aan bij het secretariaat van de consultatie kindergeneeskunde. Indien uw kind koorts en respiratoire klachten vertoont, zal u samen met uw kind doorverwezen worden naar de juiste wachtzaal. De COVID-zorg verloopt strikt gescheiden van de reguliere zorg en we nemen de nodige maatregelen om elke patiënt in veilige omstandigheden te ontvangen.

 

  • Aanmelden gebeurt met de kids-ID/ identiteitskaart aan de inschrijvingskiosk aan de inkom van het ziekenhuis. Indien u nog geen identiteitskaart bezit is het noodzakelijk dat u een volgnummer neemt aan de onthaalbalie, waar de receptioniste de inschrijving zal voltooien. Voorzie hiervoor extra tijd.

 

  • De nodige beschermingsmaatregelen worden steeds in acht genomen bij de verzorging van uw kind. Tussen twee opeenvolgende patiënten zit er voldoende tijd om de consultatieruimte grondig te verluchten en al het materiaal waarmee de vorige patiënt in aanraking is geweest te ontsmetten. Onze zorgverleners ontsmetten hun handen voor en na contact met elke patiënt.

 

 

 

 Maatregelen_ASZ

Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail