Keuze van de kamer

 

terug naar boven Rooming in

Een opname van twee dagen of langer is zowel voor uw kind als uzelf ingrijpend. Het ASZ vindt het belangrijk dat u als ouder zoveel mogelijk bij uw kind kunt zijn. Daarom kunt u dag en nacht bij uw kind blijven. Dit noemen wij rooming in. Wenst u bij uw kind te verblijven, dan kan u kiezen tussen een individuele of een gemeenschappelijke kamer. U vraagt dit bij de inschrijving van uw kind.

 

Individuele kamer

Voor een individuele kamer (ouder-kindkamer) tekent u bij de inschrijving een apart formulier, naast het gebruikelijke opnameformulier. De keuze voor een individuele kamer heeft tot gevolg dat alle artsen een ereloonsupplement van maximaal 150% kunnen aanrekenen. Voor het verblijf van de ouder wordt per dag een verblijfsforfait aangerekend. Het ziekenhuis voorziet hiervoor een zetelbed, bedlinnen, douchemogelijkheid en maaltijden.

 

Bij verblijf op een individuele kamer verwachten wij dat er vierentwintig uur per dag één ouder of meerderjarige begeleider aanwezig is bij uw kind. Hou er wel rekening mee dat het aantal ouder-kindkamers beperkt is. Bij drukte op de afdeling zal u zo snel mogelijk de gekozen kamer worden toegewezen.

 

Gemeenschappelijke kamer

Kiest u voor een gemeenschappelijke kamer en wenst u toch bij uw kind te verblijven? Dan hoeft u geen apart formulier te tekenen. Breng de verpleegkundige in dit geval op de hoogte van het feit dat u bij uw kind wenst te verblijven.

 

Op gemeenschappelijke kamers worden géén ereloon- of kamersupplementen gevraagd. Wel zal u voor het verblijf van de ouder per dag een verblijfsforfait worden aangerekend. Het ziekenhuis voorziet hiervoor een zetelbed, bedlinnen, douchemogelijkheid en maaltijden.

 

terug naar boven Verblijf van een kind zonder ouder

Indien uw kind alleen in het ziekenhuis verblijft, heeft u de keuze tussen een individuele en een gemeenschappelijke kamer. Individuele kamers worden slechts toegestaan onder bepaalde voorwaarden (leeftijd) en zijn bij voorkeur voorbehouden voor kinderen met een begeleidende ouder.

 

Kiest u voor een individuele kamer zonder rooming-in mogelijkheid, dan dient u dit bij inschrijving mee te delen. Bij een verblijf op een individuele kamer kunnen zowel kamer- als ereloonsupplementen worden aangerekend.

 

terug naar boven Meer info

Meer informatie over de kamerkeuze vindt u ook onder Patiënt > Opname > Keuze van de kamer.

Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail