Infectiepreventie

Een ziekenhuis is een omgeving waarin potentieel veel ziektekiemen aanwezig zijn.

 

Infecties die patiënten oplopen ten gevolge van opname en/of behandeling in een ziekenhuis noemt men zorginfecties. Daarom bestaat er binnen het ASZ een team voor infectiepreventie en is er ook een beleidsgroep voor antibioticatherapie actief.

 

Infectiepreventie

De dienst infectiepreventie, ook wel ziekenhuishygiëne genoemd, richt zich onder meer op de preventie van overdracht van micro-organismen en op het voorkomen en bestrijden van ziekenhuisinfecties.

 

Antibioticatherapie

Antibioticatherapie streeft naar een beperkt en correct gebruik van antibiotica, met een zo kort mogelijke duur.

 

Binnen het A.S.Z pleiten wij voor een doordacht gebruik van antibiotica en voeren wij mee campagne om een verdere opmars van resistentie van bacteriën tegen te gaan. 

 

Het A.S.Z. neemt volgende maatregelen om antibioticaresistentie te bestrijden:

  • We schrijven antibiotica voor volgens de richtlijnen van het A.S.Z.
  • We nemen klinische stalen af op een juiste manier
  • We herevalueren regelmatig de antibioticabehandeling
  • We volgen de adviezen voor infectiepreventie
  • We geven onze patiënten informatie over de gebruikte antibiotica en de mogelijke bijwerkingen

 

We hebben veel aan antibiotica te danken. Sinds de ontdekking van penicilline in 1928 hebben antibiotica enorm veel levens gered en complexe geneeskunde mogelijk gemaakt. Door een soms onverantwoord gebruik van antibiotica worden we meer en meer geconfronteerd met bacteriën die resistent zijn geworden aan de beschikbare antibiotica. Dat zorgt ervoor dat er soms geen opties meer zijn om relatief eenvoudige infecties te behandelen. Volgens de OESO zal de resistentie tegen 2050 gemiddeld 33.000 overlijdens/jaar veroorzaken in de Europese Unie. Ook het aantal bijkomende ziekenhuisdagen en de zorgkosten zullen hierdoor enorm stijgen.

 

Het KCE (Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg) pleit dan ook voor een ‘One Health’ actieplan tegen de verdere opmars van antimicrobiële resistentie, met betrokkenheid van zowel de humane - als diergeneeskunde, en de brede gezondheidszorg.

 

Bespreek steeds met uw behandelend arts of antibiotica echt noodzakelijk zijn, en wat de mogelijke neveneffecten kunnen zijn. Antibiotica helpen ook nooit voor virale infecties en zijn niet geschikt bij een verkoudheid of griep.

  

Meer informatie vindt u terug op:

www.gebruikantibioticacorrect.be 

 

Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail