Infectiepreventie

Een ziekenhuis is een omgeving waarin potentieel veel ziektekiemen aanwezig zijn.

 

Infecties die patiënten oplopen ten gevolge van opname en/of behandeling in een ziekenhuis noemt men zorginfecties. Daarom bestaat er binnen het ASZ een team voor infectiepreventie en -controle en is er ook een antibioticabeleidsgroep actief.

 

Infectiepreventie en -controle

De dienst infectiepreventie, ook wel ziekenhuishygiëne genoemd, richt zich onder meer op de preventie van overdracht van micro-organismen en op het voorkomen en bestrijden van ziekenhuisinfecties.

 

Antibioticabeleidsgroep

De antibioticabeleidsgroep streeft naar een correct gebruik van antibiotica, met een zo kort mogelijke duur.

Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail