Zorginfecties

Uit een Belgisch onderzoek blijkt dat 6 % van de patiënten tijdens hun verblijf in een ziekenhuis een zorginfectie oplopen. Infecties met MRSA (Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus) en andere resistente kiemen zijn daarbij de grootste boosdoeners. Hoewel niet alle zorginfecties te voorkomen zijn, kan een belangrijk deel ervan worden vermeden dankzij aangepaste maatregelen. Het gaat in de eerste plaats om een correcte en systematische toepassing van standaard voorzorgsmaatregelen, waarbij handhygiëne cruciaal is.

 

Anderzijds zetten we ook in op een strikt isolatiebeleid. Als patiënten een mogelijke drager zijn van bepaalde resistente kiemen, worden de nodige stalen afgenomen en wordt de patiënt in isolatie verzorgd. Isolatiemaatregelen zijn extra maatregelen die naast de standaard voorzorgsmaatregelen worden genomen. Zo zal de zorgverlener soms een schort, masker en handschoenen moeten dragen bij de verzorging van een patiënt en dient de deur van de kamer gesloten te blijven. De patiënt en familie worden hierover uiteraard goed geïnformeerd. Zodra mogelijk worden deze extra maatregelen stopgezet.

 

Isolatiemaatregelen kunnen noodzakelijk zijn bij:

 

 

terug naar boven MRSA

Stafylokokken zijn bacteriën die bij heel wat mensen ongemerkt aanwezig zijn in de neus of op de huid. MRSA (methicilline resistente staphylococcus aureus) is een variant van de stafylokok die ongevoelig is geworden voor de werking van de meeste antibiotica. 

 

Wanneer u als gezonde persoon in aanraking komt met deze bacterie en ‘drager’ wordt, zal dit slechts in uitzonderlijke gevallen aanleiding geven tot ziekte. Verzwakte en zieke mensen kunnen door de bacterie wel ziek worden en dus een ernstige infectie ontwikkelen.

 

Daarom is het nodig dat we in het ziekenhuis maatregelen nemen om de verspreiding van MRSA te beperken.

 

terug naar boven Clostridium difficile

Clostridium difficile is een verwekker van diarree. Deze infectie treedt vooral op na een langdurig gebruik van antibiotica. Daar deze bacterie hardnekkig aanleiding kan geven tot snelle verspreiding en epidemieën, voeren we een strikt isolatiebeleid bij patiënten die diarree vertonen door deze ziektekiem.

 

terug naar boven Multiresistente ziektekiemen

Er zijn kiemen (CPE, ESBL, VRE) die bepaalde mechanismen ontwikkelden, zodat ze niet meer gevoelig zijn aan heel wat beschikbare antibiotica. Om overdracht en opmars van deze moeilijk te behandelen kiemen te vermijden, wordt ook hier een strikt isolatiebeleid toegepast.

 

terug naar boven Norovirus / Rotavirus

Norovirus/Rotavirus is een virus dat buikgriep veroorzaakt met klachten van braken en/ of diarree. Daar dit virus aanleiding kan geven tot snelle verspreiding binnen het ziekenhuis voeren we een strikt isolatiebeleid bij patiënten die besmet zijn met het Norovirus of het Rotavirus zolang de ziekteverschijnselen aanhouden.

 

terug naar boven Tuberculose

Tuberculose is een besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door de tuberkelbacil of de bacil van Koch. De meest voorkomende vorm van deze ziekte is longtuberculose. De bacil kan soms ook andere organen aantasten zoals het bot (ziekte van Pott), klieren (kliertuberculose), of heel zeldzaam uitgebreid verspreid zijn binnen het lichaam (miliaire tuberculose). Tuberculose wordt bijna uitsluitend overgedragen via de lucht. Om verspreiding binnen het ziekenhuis te vermijden wordt dus ook bij patiënten met een actieve tuberculose een strikt isolatiebeleid toegepast.

 

Brochures

 

 

 

 

Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail