Basisvereisten voor een goede handhygiëne

Het percentage zorgverleners dat voldoet aan de basisvereisten handhygiëne is 83,50 % (2015). Dit is exact hetzelfde als het gemiddelde van alle Vlaamse ziekenhuizen.

 

Tijdens de controlerondes ter voorbereiding van de accreditatie werd vastgesteld dat een aantal medewerkers niet op de hoogte waren van de basisvereisten van handhygiëne in het ASZ. Het betrof hier voornamelijk medewerkers buiten de directe zorg (ziekenvervoer, vertegenwoordigers, administratieve medewerkers). We gaan er van uit dat de resultaten beter kunnen. Het reglement interne orde inzake handhygiëne werd vereenvoudigd en via allerhande wegen gecommuniceerd naar alle betrokkenen, in het bijzonder de groep buiten de directe patiëntenzorg. 

Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail