De volledigheid van het geneesmiddelenvoorschrift

Hoeveel procent van de geneesmiddelenvoorschriftlijnen is volledig? Bevatten alle geneesmiddelen genoteerd op het voorschrift alle informatie om een correcte aflevering en toediening mogelijk te maken?

 

De opzet van de audit is om op het moment dat de medicatie wordt afgeleverd door de apotheek, het voorschrift wordt gecontroleerd op volledigheid.

 

Cijfer ASZ aantal volledige voorschriftlijnen: 25% (2018)

Op heden wordt in het ASZ nog gewerkt met papieren voorschriften. De voorschrijfdatum is de factor die ontbreekt op meer dan de helft van de voorschriften in deze steekproef. De volledigheid van het voorschrift wordt bewaakt door de apothekers. Indien voorschriften onvolledig zijn, wordt altijd de arts gecontacteerd vooraleer medicatie wordt afgeleverd. Patiëntveiligheid komt bijgevolg niet in het gedrang. Het ziekenhuis heeft het voorbije jaar sterk ingezet op de uitrol van een elektronische voorschrijfmodule. Eens dit project volledig zal uitgerold zijn, kan volledigheid van het voorschrift elektronisch worden afgedwongen. De opzet van de audit is om op het moment dat de medicatie wordt afgeleverd door de apotheek, het voorschrift wordt gecontroleerd op volledigheid.

 

 

Het ASZ bereidt zich momenteel voor op de implementatie van een elektronisch geneesmiddelenvoorschrift, wat een verbetering van deze resultaten zal betekenen.

 

 

 

Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail