DE ASZ-resultaten VIP² GGZ 

 

Visie & aanpak kwaliteit te monitoren en te verbeteren

 

Actieve monitoring van kwaliteitsparameters is de manier om de zorg te verbeteren, de hulpverleningsprocessen te optimaliseren, de cliënt beter te bedienen (tevredenheid) en de wachtlijsten weg te werken. Dit kan geconcretiseerd worden in 8 kenmerken van kwaliteitsvolle zorg: effectief, efficiënt, tijdig, toegankelijk, billijk, continu, veilig en patiënt gestuurd.

Indicatoren zijn instrumenten voor het zichtbaar maken van bepaalde aspecten van de kwaliteit van de zorg. In 2012 startte het Vlaams Indicatorenproject (VIP²). Verschillende partners en stakeholders ontwikkelden indicatoren op 5 domeinen. Het ASZ nam actief deel aan deze ontwikkeling.

 

Het ASZ neemt deel aan VIP² algemene ziekenhuizen én VIP2 geestelijke gezondheidszorg. Daarmee beoogt de directie 2 doelen:

  • de eigen resultaten kunnen vergelijken met andere Vlaamse ziekenhuizen. De voorzieningen kunnen die onderdelen van hun kwaliteit nauwgezet opvolgen en met elkaar vergelijken: op welke punten scoren ze goed, op welke minder. Dat is een stimulans om te verbeteren en van elkaar te leren. Het maakt duidelijk waar er marge tot verbetering zit en het helpt om keuzes te maken bij het inzetten van de beschikbare middelen.
  • de kwaliteit in het ASZ transparant maken. Het ASZ schrijft immers in haar visie dat ze uitmuntende, kwalitatieve, innovatieve en patiënt gestuurde zorg biedt. Deze kwaliteit moet transparant zijn. Zowel voor de overheid als voor de patiënt/cliënt/burger/zorgverleners/… zijn de kwaliteitsindicatoren een bron van informatie over hoe het met de kwaliteit in de GGZ-sector in zijn geheel of in een bepaalde voorziening gesteld is. Door de resultaten van de indicatoren kenbaar te maken willen we de patiënt de mogelijkheid bieden om geïnformeerd voor het ASZ te kiezen.

 

Wij geven u als medewerker, patiënt of bezoeker graag inzage in de kwaliteit van onze zorg door een aantal gemeten resultaten van onze zorgprocessen te publiceren www.asz.be en op www.zorgkwaliteit.be.

 

Op basis van de gemeten resultaten nemen wij initiatieven en werken wij dagelijks aan voortdurende kwaliteitsverbetering. 

 

Wat is VIP² GGZ

 

Het Vlaams Indicatorenproject voor Patiënten en Professionals in de Geestelijke Gezondheidszorg (VIP² GGZ) meet aspecten van de kwaliteit van zorg in de voorzieningen uit de geestelijke gezondheidszorg[1]. Die metingen leveren nuttige informatie op voor de zorgverleners en de zorgvoorzieningen zelf, voor verwijzers, voor de overheid, voor het brede publiek en voor de patiënt.

 

In het ASZ betreft het metingen op de PAAZ (psychiatrische afdeling algemeen ziekenhuis) campus Aalst.

 

De resultaten van de metingen worden binnenkort door de overheid gepubliceerd op www.zorgkwaliteit.be.

 

[1] Psychiatrische ziekenhuizen, psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen, centra voor geestelijke gezondheidszorg, initiatieven voor beschut wonen, psychiatrische verzorgingstehuizen, mobiele equipes, revalidatiecentra voor drughulpverlening, psychosociale revalidatiecentra en centra ambulante revalidatie kunnen aan de hand van kwaliteitsindicatoren aspecten van hun kwaliteit van zorg meten.

Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail