Patiëntenbevraging Vlaams Patiëntenplatform

Resultaten A.S.Z. patiëntenbevraging bij de opgenomen patiënten van 2016 tot 2018


Vandaag, donderdag 19 december 2019, werden de resultaten van de patiëntenbevraging van VIP² gepubliceerd. Het Vlaams Indicatorenproject kadert perfect binnen het kwaliteitsbeleid van het A.S.Z. Het project streeft immers naar een continue verbetering van de zorgkwaliteit in de Vlaamse ziekenhuizen. Alle kwaliteitsindicatoren worden binnen het ziekenhuis met de zorgmedewerkers besproken zodat de kwaliteit steeds kan verbeteren.

 

Het Vlaams Patiëntenplatform vzw, een onafhankelijk platform van een honderdtal patiëntenverenigingen in Vlaanderen, stelde in 2013 een vragenlijst op voor gehospitaliseerde patiënten.

 

De patiënttevredenheid wordt twee keer per jaar gepeild, telkens in het voorjaar en in het najaar. De resultaten geven weer hoe patiënten de zorg tijdens hun ziekenhuisverblijf ervaren. Ze kunnen bovendien vergeleken worden met de 25 andere Vlaamse ziekenhuizen die hieraan deelnemen.

 

Het A.S.Z. ziekenhuis staat voor maatschappelijk verantwoorde, veilige en innovatieve gezondheidszorg. Vandaag verwacht de patiënt echter terecht meer dan enkel kwalitatieve zorg. Ook de hele ervaring errond moet van hoge kwaliteit zijn. Hiertoe werkten we binnen het project ’Think Patiënt’ een sterk beleid uit. Het A.S.Z. wil de patiëntenbeleving naar een hoger niveau tillen, en dit met input van patiënten zelf.

 

Het A.S.Z. wil deze resultaten optimaliseren a.d.h.v. concrete actieplannen en operationele doelstellingen op maat. Hierbij enkele initiatieven waaraan het A.S.Z. de afgelopen jaren hard heeft gewerkt.

 • THINK PATIENT
  Gekoppeld aan onze strategische doelstelling absolute patiëntentevredenheid wil het A.S.Z. ook uitstekende zorg én een aangenaam werkklimaat aanbieden. Onderzoek toont dat er een duidelijke relatie is tussen medewerkers- en patiëntentevredenheid. Het Think Patient-project geeft onze medewerkers de kans om actief mee te denken over oplossingen. De patiënt staat hierbij centraal. Patiëntenparticipatie en stakeholdersoverleg staan dan ook op de agenda.

  De vier projecten die onder Think Patient vallen zijn: signalisatie binnen het ziekenhuis, wachttijden in de polikliniek, hospitality en professionele communicatie. In 2019 is er ingezet op de inhoudelijke uitwerking van de verschillende projecten, in 2020 volgt er een evaluatie en zullen de pilootprojecten waar mogelijk ziekenhuisbreed worden uitgerold.

 • PATIËNTENBOEKJE
  In 2017 heeft het patiëntenboekje ziekenhuisbreed binnen het A.S.Z. zijn intrede gedaan. In dit patiëntenboekje vindt de patiënt alle formulieren die voor zijn operatie of procedure dienen ingevuld te worden, handig bijeen verzameld. De patiënt wordt geïnformeerd over wat mee te brengen, een uitgebreide medische vragenlijst en het toestemmingsformulier. Verder dient dit aangevuld te worden door de huisarts en de behandelend arts. Dit boekje laat de patiënt en/of zijn vertegenwoordiger toe om de nodige verduidelijking te vragen en extra info in te winnen vooraf of tijdens de opname.

  Het patiëntenboekje is van toepassing voor alle opnames; zowel chirurgisch als niet-chirurgisch, verblijvend en het dagziekenhuis.

 • ADMINISTRATIEVE VOOROPNAME
  Met dit nieuwe pilootproject wil het A.S.Z. de patiënten zo goed mogelijk voorbereiden op een ziekenhuisverblijf. Opgenomen worden in een ziekenhuis is voor de meeste mensen best ingrijpend. De opname brengt vrijwel altijd onzekerheid en stress met zich mee. Om dit tegen te gaan, ging het A.S.Z. in het najaar 2018 van start met administratieve vooropnames. Tijdens dit overleg wordt – in een speciaal hiervoor ingerichte ruimte – het ingevulde patiëntenboekje besproken, net als de sociale thuissituatie, de ontslagregeling en de kostprijs. Op bijkomende vragen van de patiënt wordt een antwoord geboden. 

  Uiteindelijk ging het A.S.Z. van start in oktober 2018 met twee pilootafdelingen: abdominale chirurgie en orthopedie. Nadien werd dit project uitgerold naar andere specialismen, zoals neurochirurgie, urologie en in een latere fase het chirurgisch dagziekenhuis.

 • FINANCIËLE TRANSPARANTIE
  A.d.h.v. een nieuwe website inclusief een prijsberekeningstool wil het A.S.Z. in 2020 de patiënt informeren over het volgende:
  • Het A.S.Z. biedt een overzicht van alle artsen waarbij duidelijk vermeld staat of deze geconventioneerd, gedeeltelijk of niet-geconventioneerd is;
  • Prijsindicatie per ingreep: nu kan men online een prijsindicatie bekijken van enkele ingrepen echter wil het A.S.Z. voor de meest voorkomende ingrepen een prijsraming kunnen geven aan de patiënt;
  • Typen en tarieven van de kamers;
  • Welke remgelden men moet betalen bij opname in het ziekenhuis;
  • Met welke supplementen en voorschoten er rekening moet gehouden worden;
  • Welke andere kosten er nog aangerekend kunnen worden;
  • Hoe de ziekenhuisopname moet betaald worden;
  • Toelichting bij de ziekenhuisfactuur.

 

ASZJaarverslag19057  
Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail