Vrijheidsbeperkende maatregelen

Vrijheidsbeperkende maatregelen zijn alle maatregelen of acties die direct of indirect de bewegingsvrijheid van een patiënt verminderen. Denk bijvoorbeeld aan een 'afgesloten' afdeling. 

 

De term vrijheidsbeperkende maatregel is dus ruimer dan de term 'fysieke fixatie'. Hiermee worden de middelen, materialen en uitrustingen bedoeld die:

  • worden vastgemaakt aan de patiënt;
  • niet gemakkelijk te verwijderen zijn;
  • opzettelijk worden aangebracht om te voorkomen dat de patiënt in een bepaalde positie beweegt.

 

Waarom?

In het ziekenhuis zijn er twee indicaties waarbij vrijheidsbeperkende maatregelen kunnen aangewend worden,  namelijk om:

  • te vermijden dat de patiënt zichzelf of anderen schade toe brengt
  • de patiënt een levensnoodzakelijke behandeling te kunnen toedienen

 

Visie

Het ziekenhuis streeft een fixatie-arm beleid na. Dit houdt in: fixeren enkel indien het niet anders kan en steeds na overleg met het team, patiënt en familie. Er wordt altijd gekozen voor het meest aangewezen middel en de duur wordt zo kort mogelijk te houden.

 

Toestemming en overleg

Iedere maatregel van vrijheidsbeperking is een beslissing die voor iedere patiënt afzonderlijk wordt genomen. De voor- en nadelen worden zorgvuldig afgewogen. Zo mogelijk overleggen we met de patiënt, zijn familie of wettelijk vertegenwoordiger.

Enkel in noodsituaties gaan we over tot fixatie zonder het plegen van overleg. We informeren zo snel mogelijk de familie en geven graag toelichting bij het eerst volgend bezoek aan de patiënt.

 

Familie

De familie kan vaak door hun aanwezigheid een positieve invloed hebben op het gedrag van de patiënt. Tijdens het bezoek kan soms tijdelijk de fixatie onderbroken worden en dit is vaak een aanloop naar de afbouw van de maatregelen en het overstappen naar alternatieven die minder ingrijpend zijn.

 

We nodigen graag de familie uit om erover te praten met het team. Deze tips kunnen zeer waardevol zijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail