2 patiënten met COVID-19 bij het A.S.Z. gehospitaliseerd

Er zijn momenteel twee positieve Covid-19-patiënten gehospitaliseerd bij het A.S.Z., één op de cohortafdeling van A.S.Z. Geraardsbergen en één op de cohortafdeling van A.S.Z. Aalst.

 

Het A.S.Z. ziekenhuis heeft alles in gereedheid gebracht om (mogelijk) besmette patiënten, afgezonderd van andere patiënten te hospitaliseren op een cohortafdeling. Deze cohortafdelingen op de campussen Aalst en Geraardsbergen zijn bedoeld voor alle patiënten die aan de gevalsdefinitie voor corona voldoen en die een ziekenhuisopname vereisen. Zij kunnen omwille van hun gezondheidstoestand niet thuis in isolatie verblijven.

 

Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen worden alle patiënten op deze cohortafdelingen verpleegd in een strikte druppel-contactisolatie en is op die verpleegeenheid geen vrije doorloop mogelijk naar andere afdelingen, noch van zorgverleners, noch van patiënten. Al het personeel dat met (mogelijk) besmette patiënten in contact komt, neemt de nodige beschermende maatregelen. Het ziekenhuis volgt daarvoor de richtlijnen van de overheid.

 

Op de Spoedgevallendienst worden patiënten die zich voor een coronatest aanmelden sinds begin maart volledig afgezonderd van andere patiënten. Ze krijgen bij aankomst een mondmasker en worden begeleid naar een afzonderlijke wachtruimte en onderzoekslokaal. De testen worden uitgevoerd op basis van de gevalsdefinities die door de overheid zijn bepaald.

 

Naast bovengenoemde gevallen, is op de cohortafdeling in Geraardsbergen één positieve Covid-19-patiënt gehospitaliseerd geweest, die intussen terug ontslaan is. Omdat de patiënt enkel milde symptomen vertoont, is deze in thuisisolatie geplaatst. Op de Spoedafdeling van A.S.Z. Geraardsbergen zijn ondertussen ook twee positieve Covid-19-screenings afgenomen. Deze personen zijn meteen in thuisisolatie geplaatst. Daarnaast hebben we 9 stalen die positief bevonden zijn die via een huisarts binnengekomen zijn van mensen in thuisisolatie. Conform de geldende afspraken werd ook een staal van de betrokken patiënten ter confirmatie naar UZ Leuven gestuurd.  De betrokken patiënten en hun huisartsen werden meteen geïnformeerd, zodat een gepaste opvolging is verzekerd.

 

Het A.S.Z. ziekenhuis erkent het belang om de situatie alert op te volgen, zonder evenwel onnodige paniek te creëren. Daarom volgen wij de richtlijn van de overheid om pas te communiceren over bevestigd-positieve patiënten nadat de bevoegde overheid dit in haar dagelijks persbericht op www.info-coronavirus.be heeft gedaan.

 

10277

Naar overzicht
Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail