Aalsterse ziekenhuizen bundelen hun expertise voor interventionele radiologie

Een CVA, ‘cerebro vasculair accident’ of beroerte, is een van de belangrijkste doodsoorzaken ter wereld en een erg belangrijke oorzaak van blijvende invaliditeit. De Aalsterse ziekenhuizen bundelen hun krachten om patiënten met CVA optimaal op te vangen en te behandelen. Het doel van dit expertisecentrum? De levenskwaliteit van een beroerte-patiënt zo hoog mogelijk houden.


TIME IS BRAIN

 

Omdat de eerste uren (< 4- 6 uur) cruciaal zijn voor de behandeling van een beroerte, is het erg belangrijk de symptomen op tijd te herkennen met de FAST-test en snel te reageren. Hoe sneller een beroerte behandeld wordt, hoe groter de kans op herstel en beperking van hersenschade. Beide ziekenhuizen hebben reeds campagne gevoerd om de Aalstenaars te sensibiliseren om een beroerte sneller te kunnen herkennen.

 

BEHANDELING BEROERTE

 

Een interdisciplinaire samenwerking met een spoedarts, neuroloog, radioloog, anesthesist, intensivist en interventioneel radioloog zorgt voor een snelle en adequate diagnose en behandeling.

 

Een CT-scan van de hersenen bepaalt of de patiënt al dan niet in aanmerking komt voor een intraveneuze trombolyse. Dit is een behandeling waarbij een bloedverdunner wordt toegediend, zodat de bloedklonter oplost en de hersenen opnieuw zuurstof krijgen. De behandeling is echter maar mogelijk tot 4,5 uur na de eerste symptomen.  

Een bijkomende CT-perfusiescan en CT-angiografie van de hersenen kan een duidelijk beeld geven van het penumbragebied of het hersenweefsel dat nog kan worden gered. Ook kan het een trombus/occlusie van een bloedvat aantonen.

 

shutterstock_1213447675

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patiënten die niet behandeld kunnen worden met IVT (intraveneuze trombolyse) of die niet opknappen na IVT kunnen behandeld worden met mechanische trombectomie (MT) en/of thrombus aspiratie.  Dit kan tot 6 uur in geselecteerde  gevallen zelfs tot 24 uur na begin van de klachten uitgevoerd worden.

 

In de Aalsterse ziekenhuizen worden CVA-patiënten de eerste 24 uur nauwgezet opgevolgd door neurologen, anesthesisten en intensivisten op de dienst intensieve zorgen. Onderzoek heeft aangetoond dat behandeling in een aangepaste eenheid de herstelkansen na een CVA verhoogt tot 48 uur na de beroerte. Na de acute fase wordt de patiënt overgebracht naar de stroke-unit. Deze eenheid voor beroertezorg is gespecialiseerd in het opvangen van patiënten met een beroerte. Patiënten worden hier van heel nabij opgevolgd en intensief behandeld. Parameters zoals bloeddruk, hartslag, suikerspiegel, temperatuur en de hoeveelheid zuurstof in het bloed worden nauwkeurig gecontroleerd. Na 1 à 2 dagen mag de patiënt naar een gewone kamer voor verdere onderzoeken en revalidatie.

 

MULTIDISCIPLINAIRE AANPAK

 

De stroke unit vergt bovenal een multidisciplinaire aanpak. Neurologen, interventionele radiologen, verpleegkundigen, kinesisten, logopedisten, ergotherapeuten, psychologen en de hospitalisatieafdeling van het revalidatiecentrum (SP-dienst) werken nauw samen voor een optimale behandeling van elke patiënt. Daarbij is er niet alleen aandacht voor de behandeling, maar ook voor het vervolgtraject van de patiënt.  

 

TOPEXPERTISE IN AALST

 

Aalst heeft drie interventionele radiologen die een grote meerwaarde betekenen voor patiënten uit de regio Aalst. Het is van cruciaal belang dat snel de juiste diagnose kan gesteld worden en de behandeling kan opgestart worden.

 

Zo heeft prof. dr. Peluso Jo een sterke nationale en internationale reputatie op het vlak van interventionele neuroradiologie voor  cerebrale vasculaire afwijkingen waaronder de behandeling van intracraniële aneurysmata, arterioveneuze malformaties en durale arterioveneuze fistels. Door Dr. De Keukeleire Katrien worden al sinds 2016 in het A.S.Z. de cerebrale trombectomiën uitgevoerd. Verder heeft zij ook een pak aan ervaring in de endovasculaire embolisatie, want interventionele radiologie is natuurlijk meer dan cerebrale trombectomiën. Endovasculaire embolisatie heeft een vrij breed toepassingsgebied, waaronder endovasculaire urgenties zoals acute bloedingen, behandeling van uteriene myomen, benigne prostaathyperplasie, cavernosoveneuze lekkage bij erectiële dysfunctie, etc.  Interventionele radiologie speelt verder ook een zeer belangrijke rol bij een aantal oncologische interventies, zoals radio- of chemo-embolisatie van levertumoren en percutane ablatie van tumoren. Ook bij levercirrose en de vaak daaraan gerelateerde portale hypertensie kunnen interventionele radiologische technieken worden aangewend. Werk genoeg dus om samen met Dr. Lawrence Bonne de expertise in versneld tempo verder uit te bouwen.

 

Door de aanwezigheid van deze drie interventionele radiologen kan een efficiënte 24/7 wachtdienst georganiseerd worden in de Aalsterse ziekenhuizen. Dit heeft als doel de patiënten uit de regio die o.a. worden getroffen door een acute ischemische stroke, snel en adequaat kunnen helpen.

 

Meer informatie over het beroertecentrum en de behandelingen vindt u hier:

http://www.asz.be/deelwebsites/neurologie/beroertecentrum-asz

Naar overzicht
Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail