Algemeen bezoekverbod A.S.Z. ziekenhuizen

In het A.S.Z. zijn er de afgelopen week enkele interne besmettingen met COVID-19 vastgesteld bij een aantal patiënten alsook personeelsleden van verschillende verpleegafdelingen. Wij nemen zoals altijd alle nodige maatregelen om de veiligheid van onze patiënten en onze medewerkers te waarborgen. Op deze afdelingen is ook een tijdelijke opnamestop afgekondigd. We proberen alle geplande zorg te laten doorgaan, echter dienen we de reguliere zorg mogelijks de komende weken af te schalen. Wanneer een ingreep moet worden uitgesteld, brengt het ziekenhuis de patiënt daarvan zelf op de hoogte. Raadplegingen, onderzoeken en therapieën blijven doorgaan. Ook dringende ingrepen en opnames blijven uiteraard steeds doorgaan.


De eerste interne besmetting werd in de loop van vorige week vastgesteld. In de daaropvolgende dagen kwamen er nog enkele gevallen op andere verpleegafdelingen aan het licht. We onderzoeken nog hoe deze besmettingen zijn ontstaan, ondanks dat medewerkers en patiënten alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen. De dienst Infectiepreventie voert een uitgebreid bron- en contactonderzoek uit.

 

Als één van de maatregelen zijn we genoodzaakt om de bezoekregeling opnieuw terug te schroeven naar een algemeen bezoekverbod op de drie campussen. Dit bezoekverbod zal ingaan vanaf 15 februari 2021. Het A.S.Z. begrijpt dat deze maatregel een grote impact heeft op de patiënten en bezoekers. Die maatregel is echter nodig om de veiligheid en gezondheid van patiënten en medewerkers zo veel mogelijk te waarborgen.

 

Uitzonderingen

Het bezoek aan gehospitaliseerde patiënten is enkel op welbepaalde afdelingen toegelaten:

  • Op de kraamafdeling is dit de partner van de moeder (de partner wordt getest en mag niet overnachten),

  • op de dienst Neonatologie één van de ouders,
  • op de dienst Pediatrie één van de ouders (1 ouder die permanent bij het kind blijft, deze ouder wordt getest),
  • patiënten in kritieke toestand of eindelevensfase: bezoek steeds in overleg met de afdeling (maximum 2 bezoekers).

 

Ook in deze uitzonderingsgevallen is bezoek door personen met symptomen van COVID-19 verboden.

 

Begeleiding van patiënten bij onderzoeken, ingrepen of consultaties

Ambulante (niet-gehospitaliseerde) patiënten die het ziekenhuis bezoeken voor een raadpleging, een medisch onderzoek of een ingreep, mogen NIET vergezeld zijn door een begeleider. Een begeleider is slechts in uitzonderlijke gevallen toegestaan:

  • De patiënt is jonger dan 18 jaar.
  • De patiënt heeft dementie of een mentale / fysieke beperking.
  • Bij een slechtnieuwsgesprek (advies behandelend arts).
  • Voor zwangerschapsopvolging is begeleiding door de partner NIET toegestaan.

 

Een patiënt die omwille van een andere pathologie naar het ziekenhuis komt maar symptomen van COVID-19 heeft, dient eerst telefonisch contact op te nemen met de dienst waar de afspraak werd gemaakt. In overleg met de behandelend arts zal dan een beslissing worden genomen.

 

Meer informatie over het aanvragen van videogesprekken met gehospitaliseerde patiënten en het afhalen en brengen van kledij en toiletgerief vindt u hier terug.

 

ASZ-intensieve(C)STUDIONUNU-51

Naar overzicht
Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail