Algemeen bezoekverbod omwille van COVID-19 met enkele uitzonderingen

Vanaf vrijdag 6 november 2020 is er geen bezoek meer toegelaten. Er wordt een uitzondering gemaakt voor de dienst kindergeneeskunde, kraamafdeling en voor onmiddellijke naasten van mensen in een kritieke of eindelevensfase. Dit om de goede werking van het ziekenhuis te verzekeren en tegelijk de nodige bescherming van patiënten, medewerkers en bezoekers te waarborgen. Het A.S.Z. ziekenhuis past deze maatregel toe op de drie campussen: Aalst, Geraardsbergen en Wetteren.

 

Het A.S.Z. begrijpt dat deze maatregel een grote impact heeft op de patiënten en bezoekers. Die maatregel is echter nodig om de veiligheid en gezondheid van patiënten en medewerkers zo veel mogelijk te waarborgen.

 

Uitzonderingen

Het bezoek aan gehospitaliseerde patiënten is enkel op welbepaalde afdelingen toegelaten en dient beperkt te blijven tot maximum één persoon per dag:

 • Op de kraamafdeling is dit de partner van de moeder,
 • op de dienst Pediatrie één van de ouders,
 • Patiënten in kritieke toestand of eindelevensfase: bezoek steeds in overleg met de afdeling (maximum 2 bezoekers, slechts 1 bezoeker op de kamer).

Ook in deze uitzonderingsgevallen is bezoek door personen met symptomen van COVID-19 verboden.

 

Begeleiding van patiënten bij onderzoeken, ingrepen of consultaties

Ambulante (niet-gehospitaliseerde) patiënten die het ziekenhuis bezoeken voor een raadpleging, een medisch onderzoek of een ingreep, mogen niet vergezeld zijn door een begeleider. Een begeleider is slechts in uitzonderlijke gevallen toegestaan:

 • De patiënt is jonger dan 18 jaar.
 • De patiënt heeft dementie of een mentale / fysieke beperking.
 • Bij een slechtnieuwsgesprek (advies behandelende arts).

 

Een patiënt die omwille van een andere pathologie naar het ziekenhuis komt maar symptomen van COVID-19 heeft, dient eerst telefonisch contact op te nemen met de dienst waar de afspraak werd gemaakt. In overleg met de behandelende arts zal dan een beslissing worden genomen.

 

Hou contact met uw dierbaren in het A.S.Z.

Omdat we weten dat het niet gemakkelijk is voor patiënten die in het ziekenhuis verblijven en geen of slechts beperkt bezoek mogen ontvangen, doen we er bij het A.S.Z. alles aan om contact met het thuisfront op andere manieren te helpen verwezenlijken met onze campagne #houcontact. 

 

Heeft u een familielid of vriend(in) die meer dan drie dagen in het ziekenhuis verblijft en zelf geen smartphone of tablet ter beschikking heeft en wil u graag een videogesprek houden met hem of haar? Ga naar asz.be/corona/houcontact om te zien hoe u een videogesprek kan aanvragen. Iemand van het team zal contact met u opnemen om concreet af te spreken hoe en wanneer het videogesprek kan plaatsvinden en komt op het moment zelf langs bij de patiënt om alles op te starten en te begeleiden. 

 

Kledij en toiletgerief voor gehospitaliseerde patiënten

Op weekdagen mag er max. 1 persoon zich aanmelden aan het onthaal tussen 15u en 19u met kledij en toiletgerief voor de gehospitaliseerde patiënt. In het weekend en op feestdagen kan dit tussen 15u - 17u. 


Afleveren 

 1. Meld u aan bij het onthaal. Daar wordt geregistreerd voor welke patiënt u iets komt brengen.
 2. Breng het materiaal in een afgesloten, propere zak binnen bij het onthaal. Zorg dat u het eenheidsnummer kent van de eenheid waar de patiënt ligt. Alle gegevens van de patiënt worden genoteerd en aan de zak bevestigd.
 3. Geef geen voeding, bloemen of geschenken mee met de was.
 4. Alles wat u aflevert is op eigen risico. Het A.S.Z. doet er alles aan om deze goederen zo snel mogelijk op hun bestemming te brengen en hiervoor zorg te dragen. Het A.S.Z. kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele beschadiging of verlies. Gelieve GEEN waardevolle spullen mee te geven.  

 

Ophalen

 1. Spreek af met de patiënt dat u materiaal kan komen ophalen.
 2. Meld u aan bij het onthaal.
 3. Zeg van welke patiënt op afdeling u iets komt ophalen. De vrijwilligers kijken dit na en bezorgen u het materiaal.

 

We danken u voor uw begrip.

 

1G3A5774

 

Naar overzicht
Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail