Belgische primeur in het A.S.Z. nieuwe ‘REZUM’-waterdamp behandeling helpt op minimaal invasieve wijze bij goedaardig prostaatgezwel

Dr. Bernard Rappe, medisch diensthoofd Urologie bij het A.S.Z., is een expert in de diagnose en behandeling van zowel goedaardige als kwaadaardige prostaatgezwellen. Sinds kort biedt de dienst Urologie van het A.S.Z. een nieuwe minimaal invasieve behandeling aan voor mannen met goedaardige prostaatvergroting. De ‘REZUM’-procedure duurt 10 tot 15 minuten, onder plaatselijke of algemene verdoving. De opnameduur is beperkt tot maximaal 24 uur. Bij deze nieuwe therapie zijn bijwerkingen zoals incontinentie- of potentiestoornissen evenals retrograde ejaculatie tot een minimum beperkt.

 

Vanaf een zekere leeftijd worden mannen geconfronteerd met toenemende plasklachten, zoals nadruppelen, frequent plassen, nachtelijk opstaan en zelfs blokkage. Dit is het gevolg van het dichtdrukken van het plaskanaal door de prostaatvergroting.  Deze plasproblemen hebben vaak een grote en negatieve invloed op iemands levenskwaliteit. Bij hinderlijke goedaardige prostaatvergroting (BPH) zijn verschillende behandelingen mogelijk. Als de klachten nog aanvaardbaar zijn, kan worden gekozen voor een afwachtende houding. Sommige mannen  kiezen voor een behandeling met medicatie.  Deze kan zowel prostaat-versoepelend werken, als prostaat-verkleinend, of een combinatie van beiden. Echter heeft medicatie slechts een tijdelijk effect, en kunnen medicijnen een negatieve invloed hebben op het libido, de erectiekracht en de zaadlozing.

 

Wanneer medicatie niet meer voldoende is om de plasklachten te onderdrukken, wordt meestal overgegaan tot een heelkundig ingrijpen, traditioneel de klassieke Millin-ingreep of de gekende transurethrale resectie van de prostaat (TURP). Een hedendaagse en duidelijk minder invasieve behandeling bestaat uit een Holmium of Thulium enucleatie van de prostaat (HoLEP of ThuLEP). Deze techniek wordt slechts in een klein aantal centra waaronder ook het A.S.Z. aangeboden.

 

“REZUM”: een revolutionaire behandeling met stoom

 

Deze nieuwe stoomtherapie werd ontwikkeld door de firma Boston-Scientific. Via een specifiek ontwikkeld instrument wordt onder hoge druk waterdamp ingespoten ter hoogte van het goedaardige prostaatgezwel, waardoor het aangegroeide  weefsel afsterft en de prostaat krimpt. Hierdoor vermindert de druk in het urinekanaal, en  verdwijnen de plasklachten. De seksuele functie en de zaadlozing blijven bij deze behandeling behouden. De onmiddellijke post-ingreep-nevenwerkingen zijn gewoonlijk mild tot matig.

 

Primeur in België


Deze techniek wordt ruim vier jaar toegepast in de Verenigde Staten en in het Verenigd Koninkrijk. De resultaten na 4 jaar zijn bijzonder positief. Dr. B. Rappe volgde recent als eerste Belgische uroloog een intensieve training in de ‘REZUM’-techniek in Londen.

De eerste Belgische patiënten werden ondertussen  reeds behandeld in het ASZ, dit met gunstig gevolg.

 

Momenteel is er voor deze behandeling, noch in België noch in de ons omgevende landen, terugbetaling voorzien. Het REZUM-stoomapparaat is voor éénmalig gebruik, en komt ten koste van de patiënt. De kost hiervoor bedraagt ongeveer 1.500 euro.

 

Dr. B. Rappe (3)

Naar overzicht
Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail