Coronavirus in België: geen paniek, wél alert zijn

Het nieuwe coronavirus dat is uitgebroken in China is volop in het nieuws. Voorlopig is de kans niet zo groot dat we in het A.S.Z. ziekenhuis een patiënt krijgen met dit virus. Mocht dat wel zo zijn, dan zijn we voorbereid en weten we hoe we moeten handelen.

 

Eind vorig jaar ontstond er in de regio Wuhan in China een uitbraak van een nieuw coronavirus (Covid-19). Ondertussen heeft het virus zich ook verspreid in andere landen, waaronder ook in Europa. De Belgische gezondheidsautoriteiten en onze gezondheidssector zijn uiterst waakzaam en zetten alle middelen in om de volksgezondheid te beschermen. Ongerustheid over het nieuwe virus is op dit moment niet nodig. Alle analyses tot nu toe wijzen erop dat de symptomen van het nieuwe coronavirus minder ernstig zijn dan van een klassieke seizoensgriep.

 

 1. Wat zijn coronavirussen?
  Coronavirussen zijn een familie van virussen die een infectie veroorzaken bij mensen en verschillende dieren, waaronder vogels en zoogdieren zoals kamelen, katten en vleermuizen. Sommige coronavirussen van dieren zijn zoönotisch, wat betekent dat ze kunnen overgedragen worden tussen dieren en mensen. Tot nu toe is aangetoond dat zeven coronavirussen ook bij mensen een infectie kunnen veroorzaken. Wanneer dierlijke coronavirussen evolueren, mensen besmetten en zich verder verspreiden tussen mensen, kan dit leiden tot uitbraken zoals MERS-CoV en SARS.

 2. Wat zijn de symptomen van het nieuwe coronavirus (COVID-19)?
  De symptomen variëren van milde tot ernstige luchtwegaandoeningen met koorts, hoesten, spierpijn, hoofdpijn en ademhalingsmoeilijkheden. Ouderen en mensen met bestaande chronische aandoeningen lijken kwetsbaarder voor ernstige symptomen. De voornaamste symptomen zijn moeilijk te onderscheiden van griep en andere luchtweginfecties, raadpleeg uw huisarts bij het vertonen van deze symptomen.

 3. Waar kan ik terecht bij een vermoeden?
  Bent u ziek en zelf recent in China geweest of in een ander land met een groot aantal bevestigde Covid-19 gevallen of is er iemand in uw nabije omgeving die ziek is en in China of in die landen geweest is, bel dan naar uw huisarts en vermeld uw reisgeschiedenis en uw symptomen. Uw huisarts zal een huisbezoek inplannen. In afwachting blijft u best binnen bij u thuis en vermijd u best alle contacten.

 4. Hoe bereidt het A.S.Z. zich voor?
  De huisartsen en ziekenhuizen weten hoe ze snel een patiënt kunnen herkennen die mogelijk besmet is met het coronavirus en wat ze in dat geval moeten doen.

  Indien u onlangs naar China, Korea, Japan, Iran of Noord-Italië bent gereisd of u recent contact heeft gehad met iemand die een van deze landen heeft bezocht, gelieve dit onmiddellijk te melden aan de onthaalmedewerkers.

  Indien u symptomen van koorts, hoesten en niezen vertoont, gelieve een mondneusmaker te dragen en een correcte hoest-, nies- en handhygiëne toe te passen.

  Onze medewerkers en spoeddiensten zijn gedetailleerd gebriefd over de diagnostiek van het verloop van de infectie en er is een duidelijke procedure opgesteld om snel en correct te handelen bij het vermoeden van een geïnfecteerde patiënt. We willen zo accuraat mogelijk de diagnose stellen en door hygiëne- en isolatiemaatregelen de verspreiding van het virus tegengaan. In het geval van een bevestigde 2019-nCoV-infectie zal de patiënt in samenspraak met het Agentschap Zorg en Gezondheid overgebracht worden naar een van de referentieziekenhuizen (Sint-Pietersziekenhuis in Brussel of Universitair Ziekenhuis Antwerpen).

 5. Hoe wordt een besmetting met COVID-19 opgespoord?
  Bij patiënten met een vermoeden van besmetting met COVID-19 worden een keeluitstrijkje en nasofaryngeale wisser genomen en naar het referentielabo in Leuven gestuurd. Tot de resultaten van de test beschikbaar zijn, blijft de patiënt in isolatie. Als de testresultaten “negatief” zijn, kan de patiënt normaal gezien terug naar huis. Als de testresultaten “positief” zijn, wordt de patiënt overgebracht naar een referentieziekenhuis.

 6. Heeft het zin om een mondmasker te dragen als bescherming tegen het nieuwe coronavirus?
  Het gebruik van mondmaskers om een infectie met het coronavirus te voorkomen, heeft alleen zin in ziekenhuizen waar patiënten met het coronavirus verzorgd worden en in laboratoria waar het lichaamsmateriaal van deze patiënten onderzocht wordt. Het dragen van mondmaskers op publieke plaatsen heeft momenteel geen enkele meerwaarde.

 7. Bescherm uzelf tegen virussen
  Met een aantal eenvoudige maatregelen kunt u de verspreiding van griepvirussen, coronavirussen of andere virussen voorkomen:
 • Was uw handen regelmatig
 • Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.
 • Heeft u geen zakdoekje bij de hand? Hoest of nies in de binnenkant van uw elleboog. Was daarna onmiddellijk uw handen.
 • Blijf thuis als u ziek bent.
 • Vermijd nauw contact met iedereen die de griep of een hoest heeft.


Heeft u koorts, een hoest of problemen met ademhalen? Bel dan naar uw huisarts en vermeld uw reisgeschiedenis en uw symptomen.

Er is momenteel nog geen vaccin beschikbaar, maar overal ter wereld werken wetenschappers tegen sneltempo aan een vaccin en gerichte behandeling tegen het Coronavirus.

 

Meer informatie vindt u terug op: https://www.info-coronavirus.be/nl/

 

coronavirus__Tekengebied 1

 

Naar overzicht
Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail