Coronavirus: info en richtlijnen voor patiënten en bezoekers

Het A.S.Z. volgt de situatie omtrent de uitbraak van het Covid-19 op de voet. We volgen de richtlijnen van de Belgische overheid nauwgezet om snel patiënten te herkennen die (mogelijk) besmet zijn met het coronavirus. We zijn dus voorbereid om de infectie te herkennen, patiënten zo nodig in isolatie te verzorgen en andere patiënten, bezoekers en zorgverleners te informeren over de preventieve maatregelen om zichzelf en anderen te beschermen.

 

 

terug naar boven Consultaties, opnames en behandelingen in het A.S.Z. gaan door

De meeste consultaties, opnames en behandelingen gaan gewoon door. 

Hebt u een consultatie gepland en bent u ziek? Bel dan naar de afdeling waar u de afspraak maakte. U bespreekt dan met een medewerker of de afspraak al dan niet moet worden uitgesteld.

 

terug naar boven Mogen patiënten in het A.S.Z. bezoek ontvangen?

In het algemeen mogen ziekenhuispatiënten nog altijd bezoek ontvangen, al is zo weinig mogelijk bezoek natuurlijk aangewezen om de kans op besmetting van een kwetsbare patiënt zo klein mogelijk te maken. We benadrukken dat veel bezoeken en veel bezoekers moeten worden vermeden.  

Als het om een mogelijks besmette coronapatiënt gaat, is bezoek helemaal af te raden. Enkel op de dienst pediatrie wordt er maximaal één bezoeker toegelaten. Daarnaast moet de bezoeker beschermende kledij dragen (schort, mondneusmasker, handschoenen) die door het ziekenhuis wordt voorzien. Dit wordt steeds besproken met de behandelende arts.

Bezoekers die recent in risicogebied zijn geweest en/of contact hebben gehad met corona besmette personen, worden met nadruk gevraagd om thuis te blijven en geen patiënten te bezoeken.

 

terug naar boven Wat doet u in geval van symptomen?

Wanneer u last heeft van symptomen van het virus (koorts, hoest en ademhalingsmoeilijkheden) neemt u in de eerste plaats telefonisch contact op met uw huisarts. Vermeld uw reisgeschiedenis of contacten met besmette personen en uw symptomen als u uw huisarts belt. Ga niet naar de wachtzaal, want daar kunt u andere patiënten besmetten. Ga ook niet naar de Spoedgevallendienst tenzij uw huisarts u doorverwijst. Als u besmet bent met het coronavirus, blijft u thuis zolang er symptomen zijn.

 

terug naar boven Wie wordt getest op het coronavirus?

Enkel bij wie door een arts, op basis van de gevalsdefinities die door de overheid zijn bepaald, wordt gedacht aan een mogelijke infectie met 2019-nCoV, is een coronatest een optie. 

 

De arts houdt daarbij rekening met zowel de klinische symptomen (koorts, hoest, ademhalingsmoeilijkheden, …) als met de reisgeschiedenis van de patiënt. Daarnaast wordt ook een coronatest gedaan bij patiënten die met een ernstige luchtweginfectie in het ziekenhuis worden opgenomen (in afwezigheid van indicatoren voor een bacteriële infectie), ongeacht hun reisgeschiedenis. 

 

Om het dreigend tekort aan tests tegen te gaan, zullen geen tests wordenafgenomen bij wie zich op de Spoedgevallendienst aanmeldt met milde symptomen én thuis kan genezen in isolatie. De patiënt krijgt dan instructies voor preventieve maatregelen

 

Bij patiënten met ernstige symptomen voor wie een ziekenhuisopname nodig is, zal wel een test worden afgenomen. Dit om de isolatiemaatregelen en behandeling te kunnen bepalen. Enkel wie ernstig ziek is, wordt voor verdere verzorging in het ziekenhuis opgenomen.

 

terug naar boven Wat kan u doen om verspreiding te voorkomen?

Tegen het coronavirus beschermt u zich op dezelfde manier als tegen de griep.

 

  • Was regelmatig uw handen met water en zeep.
  • Vermijd het om iemand de hand te schudden bij het begroeten.
  • Bedek uw mond en neus met een papieren zakdoek als u hoest of niest. Gooi uw zakdoekjes zorgvuldig weg.
  • Hebt u geen zakdoek bij de hand? Bedek uw mond en uw neus in elleboogplooi.
  • Vermijd nauw contact met personen met symptomen van luchtwegaandoeningen.
  • Blijft thuis als u ziek bent. 

 

terug naar boven Meer info                                           

  • Voor veel gestelde vragen kan u ook de website van de overheid raadplegen: www.info-coronavirus.be.
  • Voor medische vragen neemt u in eerste instantie het best contact op met uw huisarts of behandelende arts. 
  • Voor andere vragen kan u mailen naar ... of bellen naar 0800 14 68 9.

 

corona_2_Tekengebied 1

 

Naar overzicht
Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail