Innovatieve techniek AFR succesvol toegepast in het A.S.Z.

De dienst cardiologie-cardiochirurgie van het A.S.Z. ziekenhuis heeft met succes zijn eerste patiënt behandeld met de baanbrekende techniek Atrial Flow Restrictor (AFR). Het A.S.Z. is het tweede ziekenhuis in België om deze innovatieve techniek toe te passen. Patiënten met een ernstig hartfalen die therapie-weerstandig zijn, komen in aanmerking voor deze vernieuwende ingreep waarbij de linkerkant van het hart een klein beetje wordt ontlast. 

 

Wanneer een patiënt hartfalen heeft, dan heeft het hart moeite om het bloed rond te pompen. Dit is doorgaans het gevolg van hartbeschadiging of een extra hartbelasting (bv. hoge bloeddruk). Dit kan het leegpersen (samentrekken) of vullen (ontspannen) van het hart ongunstig beïnvloeden. Hartfalen neemt toe met de leeftijd. Een voorgeschiedenis van hoge bloeddruk, cholesterol en diabetes zijn de voornaamste risicofactoren. 

 

Afhankelijk van de ernst van het hartfalen kunnen er verschillende behandelingen worden overwogen. Echter wanneer de patiënt therapie-weerstandig ernstig hartfalen heeft is de vernieuwende techniek AFR een mogelijkheid. Deze techniek bestaat erin een kleine opening te maken tussen de twee voorkamers van het hart bij de patiënt. Deze procedure is zeer vlot verlopen dankzij een multidisciplinair team van cardiologen, cardiochirurgen, anesthesisten, verpleegkundigen en paramedici. De hoog-risico patiënt kon onder lokale verdoving worden geopereerd en zonder enig probleem de dag nadien terug naar huis keren. De patiënt wordt wekelijks verder opgevolgd.

 

AFR, is een experimentele techniek waarbij de eerste resultaten hoopvol zijn. Het A.S.Z. maakt deel uit van een internationale samenwerking om deze baanbrekende ingreep verder te onderzoeken en aan te bieden aan geselecteerde patiënten bij wie de huidige maximale zorgen geen beterschap meer bieden. Deze ingreep past in de brede langetermijnvisie binnen het ziekenhuis om steeds kwalitatieve en innovatieve zorg aan te bieden aan haar patiënten.

 

AFR

Naar overzicht
Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail