Acuut beroertecentrum ASZ: referentie voor topzorg in Denderstreek

Dagelijks worden in België 52 mensen getroffen door een cerebrovasculair accident (CVA), waarvan tot 80% een ischemisch CVA. De gevolgen zijn niet enkel op socio-economisch vlak aanzienlijk, ook op persoonlijk vlak staat de patiënt vaak een lange revalidatieweg te wachten en is een blijvende handicap niet ongewoon.

 

Een snelle en op maat gemaakte aanpak tijdens de eerste minuten/uren verbetert de outcome van de patiënt aanzienlijk. Om dit optimaal te organiseren heeft het ASZ, naar analogie met het koninklijk besluit, de afgelopen jaren een zorgpad CVA ontwikkeld en geïmplementeerd om het zorgproces voor een CVA patiënt doorheen het ziekenhuis transparant te maken, te standaardiseren, te optimaliseren en op te volgen.

 

Time is brain!

Een vlotte herkenning in de prehospitaal setting is de eerste cruciale stap waarbij sensibilisatie via de FAST test (Face, Arm, Speech, Time) ook de niet-medische buitenwereld moet oproepen om snel te handelen. Hierop volgend dient er een dringend nazicht door de huisarts te gebeuren met snelle doorverwijzing naar de spoedgevallendienst, want TIME IS BRAIN! Helaas worden de symptomen van een beroerte vaak niet onmiddellijk herkend. Niet alle patiënten worden tijdig verwezen naar een gespecialiseerde eenheid voor beroertezorg, zoals het ASZ. Met onze expertise op vlak van complexe beroertezorg bieden we de volledige waaier van beroertebehandelingen. Met de aanwezigheid van de 2 interventieradiologen dr. Katrien De Keukeleire en dr. Fahim Azizi kunnen ook alle mechanische thrombectomieën steeds binnenshuis uitgevoerd worden 24/24 7/7.

 
Ons neurovasculair referentiecentrum beschikt daarmee over alle voorwaarden voor topzorg in de Denderstreek en heeft ondertussen zijn vijftigste thrombectomie verricht. Meer informatie over het beroertecentrum vindt u hier. 

 

ASZ beroertecentrum

 

 

 

 

 

 

 

v.l.n.r. dr. F. Azizi (interventioneel radioloog), dr.W. Wissaert (neuroloog), dr.M. Marchau (diensthoofd Neurologie), dr. K. De Keukeleire (interventioneel radioloog), dr. M. De Clerck (neuroloog), dr. D. Van Melkebeke (neuroloog), dr.C. Schelstraete (neuroloog) en dr. E. Verhellen (neuroloog)
Naar overzicht
Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail