Algemeen Stedelijk Ziekenhuis behaalt NIAZ-kwaliteitslabel

Het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) heeft het internationale NIAZ-kwaliteitslabel toegekend aan het ASZ. Met dit label heeft het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis het bewijs in handen dat het zijn patiënten een hoog niveau van kwalitatieve en veilige zorg biedt en dat er een permanente cultuur van verbetering heerst.

 

 

Van 4 tot 8 december 2017 werd het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis bezocht door een team van tien externe auditoren voor een uiterst grondige doorlichting op de drie campussen. Aan de hand van verschillende kwaliteitsnormen beoordeelden zij de kwaliteit en patiëntveiligheid in het ziekenhuis. De verschillende criteria werden rechtstreeks op de werkvloer zelf afgetoetst bij iedereen die een rol speelt in het (zorg)proces: van bestuur, artsen en verpleegkundigen tot stafmedewerkers en medewerkers van ondersteunende diensten. Het eindresultaat is positief en daar mogen alle afdelingen binnen het ASZ terecht fier op zijn. Het kwaliteitslabel wordt toegekend voor een periode van 4 jaar waarna het kan worden verlengd. “We zijn als organisatie zeer trots dat we het NIAZ-accrediteringslabel hebben verkregen. Voor alle artsen en medewerkers is deze erkenning een stimulans om zich de komende jaren verder te blijven inzetten om nog meer te excelleren in de geboden kwaliteit en veiligheid voor de patiënten. Deze accreditatie is een beloning voor alle inspanningen van de afgelopen jaren.” vertelt algemeen directeur Sabine Siau.

 

Het ASZ heeft gekozen voor het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ). Het accreditatietraject verliep gefaseerd. Verbeterprocessen werden geïmplementeerd op basis van het normenkader dat het NIAZ vooropstelde. Aan de hand van veiligheidsrondes en interne audits werd de kwaliteit binnen het ASZ getoetst en verbeterd. Voorafgegaan door een proefaudit, vond in december 2017 de externe audit plaats. Kwaliteit meten is cruciaal binnen een ziekenhuis en ook in de toekomst blijft het ASZ kwaliteit vooropstellen door interne audits, veiligheidsrondes, bijscholingen, deelname aan internationale metingen … 

 

Waarvoor staat het NIAZ-kwaliteitslabel?
Het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) ontwikkelt kwaliteitsnormen en toetst zorginstellingen hierop. Er wordt beoordeeld of de zorginstelling de zorg zo heeft ingericht dat zij kwalitatieve en veilige zorg organiseert die gericht is op continue verbetering.

 

Meer info over NIAZ op www.niaz.nl

 

NIAZ

Naar overzicht
Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail