De Pot Op Met Darmkanker: Aalstenaar laat zich minder screenen dan de doorsnee Vlaming

'De Pot Op Met Darmkanker' is een nieuwe sensibiliseringscampagne van het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis en het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis. Op zaterdag 30 maart, in de internationale maand van de strijd tegen darmkanker, organiseren de Aalsterse ziekenhuizen een interactieve belevingsdag om Aalstenaars meer te sensibiliseren voor de screening van deze kanker.

 

Wanneer darmkanker in een vroeg stadium wordt vastgesteld, kan 95% van de patiënten worden genezen. Maar in een later stadium ligt het genezingspercentage veel lager. Daarom heeft de Vlaamse overheid sinds oktober 2013 een gratis screeningsprogramma ingevoerd.

Door dit bevolkingsonderzoek kunnen jaarlijks naar schatting ongeveer 400 overlijdens worden voorkomen. Desondanks nam gemiddeld slechts 51,7% deel en ging 48,3% niet in op deze uitnodiging. In Aalst lag de participatiegraad nog lager, namelijk  45,4 % en dat moet beter.

 

Slechts 45,4 % van de Aalstenaars die in 2017 werden uitgenodigd voor de gratis screening op darmkanker, namen deel. Nochtans geneest 95% van de patiënten wanneer ze er vroeg genoeg bij zijn. Aalst moet dus beter scoren op dit vlak.

 

“In Vlaanderen eist darmkanker jaarlijks nagenoeg 2.000 levens en is daarmee de derde meest voorkomende kanker", zegt Dokter Debeuckelaere Steven, Gastro-enterologie ASZ.  "Preventieve screening kan levens redden want als darmkanker in een vroegtijdig stadium wordt ontdekt, is er een grote kans op genezing. Het is dus echt belangrijk om deel te nemen aan het programma waarbij de Vlaamse overheid om de twee jaar een gratis stoelgangtest toestuurt naar alle mannen en vrouwen vanaf 51 jaar tot 74 jaar. Vanaf 2020 wordt dat vanaf 50 jaar. Deze gratis test is voor de betrokken doelgroep helemaal niet moeilijk of vervelend om te doen. Met deze sensibiliseringscampagne willen we de Aalstenaars die hiervoor in aanmerking komen, aansporen om de verantwoordelijkheid voor hun eigen gezondheid op te nemen.”

 

“Met onze gezamenlijke campagne 'De Pot Op Met Darmkanker' willen we de mensen op een toegankelijke en interactieve manier meer kennis geven over darmkanker, zegt  Dokter Koen Hendrickx, Gastro-enterologie OLV. "Waarop moet je letten? Wanneer moet je een arts raadplegen? Hoe ontwikkelt darmkanker zich? Enzovoort. Met deze kennis willen we het publiek het inzicht geven dat darmkanker kan worden voorkomen als men gemotiveerd is om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek. Tegelijk willen we de mensen inzicht geven in de manier waarop een darmonderzoek verloopt, of in de aanpak die kan worden gevolgd wanneer een behandeling noodzakelijk is.”

 

De Pot Op Met Darmkanker

De campagne 'De Pot Op Met Darmkanker' vindt plaats op de Hopmarkt te Aalst op zaterdag 30 maart van 11 tot 16 uur. Tijdens de wekelijkse markt zullen de winkelende Aalstenaars onze campagneploeg zeker ontmoeten. We gaan iedereen uitnodigen om een kwartiertje vrij te maken en onze infokraampjes te bezoeken die staan opgesteld aan of in het gebouw van de toeristische dienst van de Stad Aalst.

 

Op de informatiestand rond Preventie leggen onze diëtisten uit hoe je via een evenwichtige voeding het risico op darmkanker en andere aandoeningen kunt inperken. Er zal ook een smoothiefiets staan waarmee je met eigen spierkracht een mixer aandrijft die yoghurt, groenten en fruit omtovert tot een smakelijk en gezond drankje. Het belang van voldoende beweging zal ook op een ludieke manier worden overgebracht. Geen saaie infosessie maar beleving voor het hele gezin.


Daarna zal je naar de informatiestand rond Screening worden geleid. De lage deelnamegraad aan het bevolkingsonderzoek is wellicht te verklaren doordat velen de stoelgang- of iFOB-test iets vreemd vinden. Daar gaan we hier dus iets aan doen.

 

iFOB staat voor immunochemische faeces occult bloedtest. In de volksmond wordt deze test ook wel eens de 'mascaratest' genoemd. Het testsetje lijkt immers op een mascaraflacon. Met een gelijkaardig borsteltje wordt een kleine hoeveelheid uit de stoelgang of faeces genomen. Dat wordt terug in de flacon gestopt en doorgestuurd naar het laboratorium. Poepsimpel!

 

In het labo onderzoekt men of er occult bloed in de stoelgang aanwezig is. Occult bloed is bloed dat je met het blote oog niet kan zien. De aanwezigheid van dit soort bloed in de stoelgang is immers een belangrijk signaal. In 2017 bleek de iFOB-test bij 5,7% van de deelnemers aan het bevolkingsonderzoek afwijkend te zijn. Dat betekent niet automatisch dat er darmkanker bij hen zou vastgesteld zijn. Voor een correcte diagnose is een aanvullend kijkonderzoek van de darm - een coloscopie - aangewezen. Diagnostiek is dan ook het thema van de volgende informatiestand. Hoe ziet zo een endoscoop eruit? Hoe verloopt een coloscopie? Wat ziet de arts via een coloscopie? Tijdens onze belevingsdag vind je alle antwoorden op deze vragen. Bovendien krijg je de mogelijkheid om doorheen een reuzendarm te wandelen en ontdekken wat een poliep (gezwel in de darm) is en hoe deze eruitziet. Niet elke coloscopie leidt tot de diagnose darmkanker. Toch is het leerrijk om iets meer te weten over de verschillende opties voor behandeling, het thema van een andere informatiestand.  Als er een poliep wordt vastgesteld, zal die meestal verwijderd worden tijdens de colonoscopie.

 

Indien er een poliep wordt vastgesteld die niet via de coloscopie kan worden verwijderd is een heelkundige ingreep nodig. Het gaat dan meestal om een zogenaamde 'laparoscopische' kijkoperatie, waarbij de chirurg via drie kleine incisies met behulp van verfijnde, langwerpige instrumenten de poliep verwijdert. Hoe voelt het om zo een instrument zelf vast te houden? Hoe verloopt zo een laparoscopische ingreep? Je kunt het ook ontdekken tijdens De Pot op Met Darmkanker door een Virtual Reality-bril. Via 3D-simulaties leer je meer over het ontstaan van darmkanker en de werking van een gerichte behandeling met medicatie.

 

Ten slotte zal ook de lotgenotengroep voor mensengroep met darmkanker, Talk Blue, aanwezig zijn. Zij delen blauwe lintjes uit waarmee je aangeeft dat darmkanker, wat jou betreft, de pot op kan. Het blauwe lintje is meteen ook een teken van solidariteit met darmkankerpatiënten en hun omgeving.

 

 

Naar overzicht
Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail