Het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis stemt zorgaanbod campus Geraardsbergen verder af op de toekomst

“We leggen de nadruk op gespecialiseerde zorg afgestemd op de regio”

 

Als gevolg van de vernieuwde beleidsvisie van ministers De Block en Vandeurzen dient het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis de identiteit van zijn drie campussen te actualiseren. Het ASZ zet de krijtlijnen uit voor het zorgbeleid van de komende jaren. Een kwalitatief zorgaanbod betekent echter ook keuzes maken zo wil het ASZ het basisspecialistisch aanbod op campus Geraardsbergen versterken.  

 

campus-Geraardsbergen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sterktes


Campus Geraardsbergen is een troef voor het ASZ en heeft een eigen identiteit als acute basisspecialistische campus. De directie evalueerde samen met de artsen het volledige zorgaanbod van deze campus en stemde het verder af op de toekomst en op de zorgnood van de bevolking. “De waaier aan medische diensten en specialismen die we hier aanbieden, moeten we enerzijds uitbouwen maar tegelijkertijd aanpassen,” bevestigt hoofdarts Steven Rimbaut , “om de kwaliteit van onze zorg op een haalbare manier te kunnen blijven verzekeren.” 

 

Het verder integreren en uitbouwen van diverse specialismen en diensten moet leiden tot een grotere efficiëntie en slagkracht voor deze lokale, acute campus. Dit moet de toegankelijkheid van kwalitatieve zorg in de directe omgeving van de patiënt garanderen. De campus Geraardsbergen heeft binnen het ASZ een strategisch vitale rol in de aantrekking van patiënten uit de bredere omgeving van het Pajottenland en van over de taalgrens. 

 

Toekomstige herstructurering van het zorgaanbod van campus Geraardsbergen samengevat:

 

  • Het karakter van acute basisspecialistische campus beklemtonen met behoud van de dienst spoedopname met MUG functie zodat ten allen tijde de dringende hulpverlening gegarandeerd wordt. Het ziekenhuis beschikt over een uitgebreide OK infrastructuur, waarbij momenteel geïnvesteerd wordt in een nieuwe ontwaakruimte. Tevens beschikt deze campus over een hypermoderne dienst intensieve zorgen met 6 bedden.
  • Het ASZ is genoodzaakt omwille van het niet behalen van de voorziene grens van 400 bevallingen per jaar om de materniteit van campus Geraardsbergen te integreren in de vernieuwde infrastructuur op campus Aalst. Deze beslissing wordt grondig voorbereid om de aanstaande ouders tijdig te informeren over de mogelijkheden. Hieraan is de versterking van het gynaecologisch en kindergeneeskundig aanbod op de campus Geraardsbergen gekoppeld: dit zal verder uitgebouwd worden en de huidige gynaecologen blijven in Geraardsbergen werkzaam. Zwangerschapsopvolging en begeleiding alsook de kindergeneeskundige opvolging na de bevalling blijven lokaal georganiseerd. Voor specifieke hoogspecialistische zorg zal de patiënt doorverwezen worden naar de campus Aalst, doch van zodra mogelijk wordt de zorg terug overgenomen in de regio van de patiënt. 
  • Organisatie van focused clinics en poliklinische activiteit op campus Geraardsbergen. Een focused clinic betekent dat de betrokken aandoening voornamelijk zal behandeld worden op één locatie, wat zorgt voor een betere dienstverlening aan de patiënt alsook de attractiviteit van de campus verhoogt. Deze centralisatie verhoogt de efficiëntie doordat de ervaring van het gehele team, zowel arts als verpleegkundigen en alle andere zorgbetrokkenen, toeneemt en waarbij voor de betrokken aandoening duidelijke en consistente zorgpaden gevolgd worden. Tegen de zomer 2019 zullen de eerste focused clinics een feit zijn. De diensten abdominale heelkunde (vooral aandoeningen van de maag, galblaas en galwegen, de dunne en dikke darm en appendix) en urologie hebben hiervoor al de eerste stappen gezet met de respectievelijke uitbouw van de bariatrische heelkunde (obesitaskliniek: onderzoek en de behandeling van zwaarlijvigheid) en het gebruik van een nieuwe Holmium laser bij prostaatingrepen. Vervolgens wordt o.a. orthopedie en plastische heelkunde verder uitgebouwd. De nadruk ligt op kortdurende opnames en interventies op dagkliniek.
  • Uitbouw van de neurochirurgie, spinale chirurgie (wervelzuil), pijnkliniek en de dienst medische oncologie met de start van een nieuwe oncoloog en hematoloog.
  • Een erkenning voor de behandeling van parkinsonpatiënten. Een team neurologen, gespecialiseerde parkinsonverpleegkundigen, logopedisten en kinesitherapeuten staan in voor deze behandeling.
  • In het kader van geriatrische zorg merkt het ASZ een onderbezetting van de klassieke hospitalisatie-activiteit op campus Geraardsbergen. De dienst geriatrie zal in 2019 een geriatrisch dagziekenhuis openen. Hier worden oudere patiënten gedurende één dag comfortabel opgenomen voor diagnose en/of behandeling. 
  • Op lange termijn is de opstart van een afdeling SP Locomotorische Revalidatie passend binnen de visie van het ASZ en die van de overheid. Een dergelijke zorgeenheid heeft als doel het revalideren van de patiënt na het plaatsen van protheses, de fracturen of na een andere locomotorische aandoening. Hierom zal een uitbreiding van de aanwezigheid van de revalidatie-artsen gerealiseerd worden.

 

Investeren in zorg

 

Op de begroting is ook de eerste fase van een grondige renovatie van de campus voorzien. Dit start in 2019 met de vernieuwing van een deel van het buitenschrijnwerk. In een tweede fase zal de renovatie van de patiëntenkamers worden ingepland met aandacht voor comfort, privacy en veiligheid.  

 

Daarnaast is er een nieuw cafetariaconcept uitgewerkt onder de toepasselijke naam ‘Food Clinic’, die van start zal gaan tegen zomer 2019. Deze cafetaria is bestemd voor patiënten, bezoekers en medewerkers van het ziekenhuis. 

 

Klaar voor de toekomst i.f.v. het nieuwe overheidsbeleid

 

Het ASZ gelooft in de sterktes van campus Geraardsbergen en wil het zorgaanbod afstemmen op de trends in de samenleving en in de gezondheidssector in het bijzonder. Karakteristieke eigenschappen zoals de kwaliteit van zorg, de warmte en de persoonlijke aanpak moeten daarbij bewaard blijven. We blijven daarom ook in 2019 nadenken over ons campusoverschrijdende zorgaanbod. 

 

De financiële beperkingen van het huidige gezondheidssysteem vormen hierbij een uitdaging om rekening mee te houden. Het ASZ werkt aan een hervorming van zijn structuur in de voorbereiding van de deelname aan de ziekenhuisnetwerken: elk ziekenhuis moet tegen 1 januari 2020 immers deel uitmaken van een locoregionaal ziekenhuisnetwerk, wat betekent dat ziekenhuizen binnen eenzelfde regio moeten samenwerken en afspraken maken om voor de inwoners de nodige zorg te kunnen organiseren.

 

Personal branding en eigen specialisaties van elke campus is van enorm belang. Wanneer we deze sterktes combineren, zijn we nog veel beter in staat om hoogkwalitatieve zorg aan te bieden binnen onze regio. Bovendien kunnen we door de eigenheid van elke campus uitmunten op verschillende domeinen.  

 

Naar overzicht
Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail