Het ASZ doet het goed op vlak van borstkankerbehandeling

Het ASZ verneemt dat er op de website van Het Laatste Nieuws van donderdag 18 juli 2019 een artikel is verschenen waarin een aantal grote misverstanden zijn geslopen. Gezien de vele misverstanden hierbij enkele puntjes op de i. 

 

1. De kwaliteitsindicatoren geven geen totaalbeeld van de kwaliteit

Allereerst willen we verwijzen naar de website van Zorgkwaliteit waarop duidelijk staat vermeld dat er geen optelsom van alle behaalde resultaten kan gemaakt worden. De kwaliteitsindicatoren geven dan ook geen totaalbeeld van de kwaliteit.

 

Overlevingsindicatoren en het relatieve sterfterisico moeten steeds met de nodige omzichtigheid worden bekeken, er kan immers een groot verschil zijn tussen de populaties in ziekenhuizen. Hierbij spelen o.a. leeftijd en aanwezige aandoeningen een determinerende rol op de mogelijke overleving of het sterfterisico. Deze aspecten zijn niet meegenomen in deze studie en maken bijgevolg een vergelijking tussen ziekenhuizen onmogelijk.

 

2. Het ASZ doet het wél goed

 

Het ASZ doet het namelijk wél goed: wanneer u bijvoorbeeld naar de indicator  ‘gecorrigeerd relatief sterfterisico’ kijkt, de indicator om ziekenhuizen te vergelijken - vermits daar wel rekening wordt gehouden met de samenstelling van de patiëntenpopulatie - blijkt duidelijk dat het ASZ zeer sterk scoort. De gecorrigeerde data, namelijk de geobserveerde relatieve sterfterisico’s zijn de meest aangewezen indicatoren om ziekenhuizen te vergelijken omdat hier rekening is gehouden met de case-mix (leeftijd, sociale status, aanwezigheid van andere ziekten en ziektestadium). Hier scoort het ASZ zeer sterk, namelijk 0.84 en 0.83. Een HR < 1 wijst op een lager sterfterisico. Een HR > 1 zou betekenen dat de kans groter is. 

 

3. Borstkliniek ASZ: focus op kwaliteit en persoonlijke begeleiding

De Borstkliniek van het ASZ werkt samen met een team van verschillende borstexperten voor de diagnose, behandeling en opvolging van borstkanker. Ons multidisciplinair team bestaat uit gespecialiseerde artsen, borstverpleegkundigen, psychologen, maatschappelijk werkers en kinesisten. Doordat dit team op geregelde tijdstippen overlegt tijdens MOC’s (Multidisciplinair Oncologisch Consult) en elke arts vanuit zijn specifieke achtergrond de aandoening bekijkt, krijgen we een dieper inzicht in wat voor de patiënt de meest optimale behandeling is.

 

De Borstkliniek van het ASZ garandeert de oncologische patiënt, vanaf het eerste contact in het ziekenhuis tot bij de nazorg van de behandeling, persoonlijke begeleiding en kwalitatieve zorg door ervaren professionals.

 

Indien u als oncologisch patiënt nog vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw behandelend arts.

 

>> raadplegingsgids oncologie

 

borstkliniek_magenta

 

Naar overzicht
Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail