Materniteit Geraardsbergen: veelgestelde vragen


campus-Geraardsbergen

 

 

 

 

 

 

 

 

In de media wordt gesproken over een mogelijke sluiting van de materniteit op de campus Geraardsbergen. We merken dat de berichten in de pers aanleiding zijn voor heel wat vragen en ongerustheid bij de patiënten en bij de bevolking in de regio. Om alle misverstanden te vermijden, zetten we daarom graag voor u alles even op een rijtje onder de volgende veelgestelde vragen.

 

1. Er wordt in de pers gesproken over een mogelijke sluiting van de materniteit Geraardsbergen. Is dit correct?

 

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block heeft aangekondigd dat zij tal van kleine materniteiten in het land wil sluiten. Ze wil dat ziekenhuizen door samenwerking in eenzelfde zorgregio tegelijkertijd het aanbod beter op elkaar gaan afstemmen.

De materniteit van Geraardsbergen is een kleine dienst met een 300-tal bevallingen per jaar, daar waar de minister spreekt over een minimum van 400 tot 500 bevallingen per jaar. De kans is dan ook reëel dat  de Geraardsbergse materniteit onder deze maatregel zal vallen. De minister heeft gesteld dat zij in de komende maanden meer duidelijkheid zal brengen. Op dit ogenblik is er dus nog geen beslissing gevallen.

 

2. Ik ben zwanger en krijg nu reeds zwangerschapsbegeleiding op de campus Geraardsbergen. Kan deze begeleiding worden verder gezet? En zal ik nog kunnen bevallen in Geraardsbergen?

 

Jazeker. Er is geen enkele reden waarom uw zwangerschapsbegeleiding op onze campus zou moeten stopgezet worden. Onze gynaecologen en onze materniteit blijven voor u zorgen en bieden u alle nodige zorg in de beste omstandigheden.  Mocht er in de loop van uw zwangerschap toch nieuws komen over een mogelijke sluiting van de materniteit dan zal uw gynaecoloog u hierover tijdig  inlichten. De continuïteit van uw zwangerschapsbegeleiding zal op geen enkel moment in gevaar komen.

 

We hebben op dit ogenblik nog geen zekerheid over het feit of er een sluiting komt en zo ja, wanneer. Wat we wel met zekerheid kunnen zeggen is dat we dit tijdig zullen mededelen en garant zullen staan voor een naadloze continuïteit van de zorg en dit volledig in samenspraak met u als patiënt.

 

3. Ik zoek een gynaecoloog. Kan ik nog steeds terecht in Geraardsbergen?

 

Jazeker. U kan blijvend terecht bij onze gynaecologen. Ook voor zwangerschapsbegeleiding.

Indien een sluiting van de materniteit zich op een bepaald ogenblik toch aankondigt, zal hierover in ieder geval tijdig gecommuniceerd worden met alle patiënten  en zal er in samenspraak met iedere patiënt gezorgd worden voor een naadloze continuïteit van de zorg.

Naar overzicht
Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail