Overheidsopdracht: concessie betreffende de uitbating van de cafetaria voor ASZ campus Aalst

Beschrijving van de opdracht

 

Voorwerp van deze diensten

Concessie betreffende de uitbating van de cafetaria voor de campus Aalst.

 

Plaats van dienstverlening

ASZ campus Aalst, Merestraat 80 te 9300 Aalst

 

Looptijd

Totale looptijd van deze opdracht: 9 jaar

 

Toelichting 

Uitbating van de cafetaria waar voornamelijk bezoekers en patiënten komen. Personeel komt ook geregeld langs. Er is op de campus ook een aparte personeelsrestaurant voorzien, maar deze valt niet onder deze opdracht.

 

Identiteit van de aanbesteder

 

A.V. ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS
Merestraat 80
9300 Aalst

 

Wijze van gunnen

 

De opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.

 

Prijsvaststelling

 

De opdracht wordt beschouwd als een opdracht tegen globale prijs.

 

De opdracht tegen een globale prijs is een opdracht waarbij een forfaitaire prijs het geheel van de prestaties van de opdracht of van elke post dekt.

 

De opdracht wordt gegund op basis van de eenheidsprijzen opgegeven in de offerte. Bij het opstellen van de lastvoorwaarden van deze opdracht beschikt de aanbestedende overheid nog niet over de exact benodigde hoeveelheden. Daarom zijn de vermoedelijke hoeveelheden louter indicatief. Zij binden het bestuur op geen enkele wijze. De dienstverlener kan geen schadevergoeding eisen indien deze vermoedelijke hoeveelheden niet bereikt worden.

 

Inlichtingen i.v.m. dit bestek kunnen verkregen worden bij:

A.V. ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS

Merestraat 80 te 9300 Aalst
Mevrouw Chantal Huys


Telefoon: 053 76 68 23
Fax: 053/76.68.09
E-mail: ...

 

Uiterste datum voor indienen van offertes is vrijdag 21 juni 2019 om 9u30.

Het volledige opdrachtdocument kunt u hier downloaden:

https://cloud.3p.eu/Downloads/1/113/J3/2019

 

cafetaria_aalst

 

Naar overzicht
Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail