Start werken S-gebouw op campus Aalst

Bij het ASZ in de Merestraat zijn de voorbereidende werken gestart voor het nieuwe S-gebouw, een uitbreiding van het ziekenhuisgebouw op campus Aalst. Dit project was noodzakelijk wegens de verouderde infrastructuur van de labo’s klinische biologie van het ASZ.


Het nieuwe blok met twee ondergrondse en vijf bovengrondse bouwlagen wordt gebouwd naast de spoedafdeling van het huidige ziekenhuiscomplex. Hierdoor zal o.a. de doktersparking een nieuwe plek moeten krijgen. De mogelijke locaties hiervoor worden momenteel nog bekeken.


In het nieuwe S-gebouw zal het labo klinische biologie van het ASZ zich huisvesten. Hierin wordt de mogelijkheid voorzien tot uitbreiding indien hierover een akkoord wordt gesloten binnen het ziekenhuisnetwerk. Er wordt ook nog bekeken welke andere diensten hun intrek kunnen nemen in het nieuwe gebouw. Er wordt o.m. gedacht aan administratie, IT, vergaderruimte … Hier zal nog verder over worden gecommuniceerd wanneer de plannen een duidelijkere invulling hebben gekregen.


Bouwheer van dit project is de vzw MSSZ, die het gebouw ook zal bekostigen. De totale kostprijs bedraagt 22 miljoen euro. Dit wordt niet gesubsidieerd, maar het ASZ garandeert dat de kosten niet worden doorgerekend aan de patiënt. De patiënt zal dit dus niet voelen op zijn/haar ziekenhuisfactuur.


De eerstvolgende stap is het plaatsen van een grote betonnen wand die de stabiliteit van het huidige ziekenhuis en de parking zal verzekeren. Er wordt gestreefd om in de herfst van 2019 intrek te nemen in het gebouw. Momenteel wordt er ook nog onderzocht hoe de parking van het ASZ kan worden uitgebreid.

 

s-gebouw

Naar overzicht
Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail