'We Care for You' geselecteerd als pilootproject burn-out door Maggie De Block

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, heeft vandaag het startschot gegeven voor drie initiatieven rond de preventie van burn-out op de werkvloer. Het pilootproject 'We Care for You' van het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis past binnen haar visie op een geïntegreerde aanpak van burn-out en andere werkgerelateerde psychische aandoeningen, waarbij werkgevers, zorgverleners en overheid de handen in elkaar slaan om de ontwikkeling van een burn-out te voorkomen.

witruimte_Tekengebied 1

 

ASZportret047

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilootproject burn-out

 

Minister De Block koos voor 12 pilootprojecten uit verschillende sectoren die een innovatieve aanpak van burn-out zullen uittesten in de praktijk. “We Care for You” door het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis is er daar één van. De bedoeling is om goede tools te ontwikkelen die werkgevers, overheden, zorgverleners en individuen later kunnen gebruiken om burn-out te voorkomen. Dat kan gaan over behandelmodellen maar evengoed over diagnostische tests of een systeem om alarmsignalen vroegtijdig te herkennen op de werkvloer. Cruciaal is dat burn-out niet eenzijdig wordt benaderd maar dat in elk project verschillende actoren binnen een bredere visie samen-werken: zorgverleners, administraties, academici, zelfstandigenorganisaties, artistieke organisaties… Het project 'We Care for You' is geselecteerd uit 77 inzendingen. 

witruimte_Tekengebied 1

 

 

We care for you

 

“We Care for You staat voor een geïntegreerde zorg voor alle medewerkers. Medewerkers die vragen hebben omtrent het thema burn-out, die een bezorgdheid hebben omtrent het psychische welbevinden van een collega of vragen hebben over hun eigen welbevinden, kunnen contact opnemen met één van de leden van het We Care for You-team. Suggesties ter verbetering van de dienst, in het kader van burn-out preventie, kunnen ook gedaan worden bij het team, dat in overleg kan gaan met de directie om eventuele organisatorische aanpassingen door te voeren. Bovendien worden er opleidingen voorzien in het kader van burn-out preventie en zal een online tool ondersteuning bieden naar zelfzorg.” vertelt Karolien Kerckhofs, vertrouwenspersoon en HR-medewerker bij het ASZ. 

witruimte_Tekengebied 1

 

De leden van het preventieteam krijgen hiervoor een professionele opleiding. Zij zullen de eerste aanspreekpunten zijn op de verschillende campussen. Ze bieden een luisterend oor, geven advies, doch verwijzen ook door naar professionele hulpverlening en naar het Medisch Sociaal Team (MST), bestaande uit de arbeidsgeneesheer, de personeelsdirecteur, een lid van HR, de vertrouwenspersoon en een lid van de werkgroep burn-out preventie.

witruimte_Tekengebied 1

De trein die gevormd wordt met het MST garandeert dat er tevens beleidsmatige en organisatorische acties kunnen ondernomen worden ter preventie dan wel curatie van werkgerelateerde mentale aandoeningen die het individuele niveau overstijgen. De preventie en curatie vormen hierbij een gedeelde verantwoordelijkheid van zowel de werkgever als van de medewerker, beide partijen dienen een bijdrage te leveren om een efficiënt burn-out beleid te leiden. Daarenboven bieden we intervisies aan de leidinggevenden aan. Alle afdelingen krijgen tevens, individueel en op teamniveau, een opleiding, gekoppeld aan een online tool om dit leertraject permanent te continueren.

witruimte_Tekengebied 1

 

Bovendien wil het ASZ sterk inzetten om het contact tussen de werknemer en de werkgever tijdens zieke te behouden. Om dit vernieuwende project impact- en succesvol te maken, is een nauwgezette multidisciplinaire samenwerking noodzakelijk tussen het We Care for You-team, het Medisch Sociaal team en de vertrouwenspersoon. We zijn trots dat dit nieuw project geselecteerd is en dat onze expertise kan ingezet worden bij de aanpak van dit maatschappelijk probleem. Met dit project willen we op de werkvloer uittesten hoe we de signalen vroegtijdig kunnen detecteren en hoe we kunnen vermijden dat iemand daadwerkelijk een burn-out ontwikkelt. Want voorkomen is altijd beter dan genezen.

 

 

Graag meer informatie over dit project?

Stuur een mailtje naar ... 

Naar overzicht
Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail